DANINA PANA JANA SZWAJKOWSKIEGO

Jan Szwaykowski otrzymuje wymiar derewni Czyżowo, Załuże Większe, Nikonowo nad rzekami Chmość, Sławica we włości swadyckiej. Przepisał, zredagował i mapką … Więcej

DANINA HELIASZA WIŃSKIEGO

Heliasz Wiński otrzymuje wymiar nad rzeczką Słowazą we włości dołhomowskiej. Przepisał, zredagował, zidentyfikował właściciela i mapką opatrzył Jakub Brodacki. W … Więcej

DANINA JMP STANISŁAWA NASZCZYŃSKIEGO

Stanisław Naszczyński otrzymuje wymiar Starego Budziska Ibramowego we włości iwanowskiej nad rzeką Berozyną. Przepisał, zredagował i mapką opatrzył Jakub Brodacki. … Więcej

Danina Walentego Raroga

Walenty Raróg otrzymuje wymiar pustoszy Halino, Owinowskie, Dziedzińskie, Kuźmiszczowo, Czarny, poczynków Niwiny, Bujanowo Większe i Mniejsze we włości iwanowskiej. Przepisał, … Więcej

Danina miasteczka Dosuhowa

Mieszczanie dosuhowscy otrzymują wymiar siedemdziesięciu włók we włości małachowskiej. Przepisał Władymir Prochorow. Zredagował i mapką opatrzył Jakub Brodacki. Jag 906, … Więcej

DANINA PANA KONSTANTEGO UHLIKA

Przepisał, zredagował i mapami opatrzył Jakub Brodacki. Jag 906 s. 388 [skan 337] Adam Zaręba mierniczy JKM województwa smoleńskiego przysięgły. … Więcej

DANINA OJCOM JEZUITOM DANA W PNIOWIE

Jag 906, s. 259 (wg pierwotnej numeracji). Skan 244. Jan Umiastowski jezuita i rektor kolegium smoleńskiego odbiera wymiar majętności michałowskiej … Więcej

Danina pana Butlera kapitana JKM

niemieckiej piechoty we włości berezańskiej Jag 906, s. 220 (wg pierwotnej numeracji). Skan 209. Jakub Butler otrzymuje wymiar derewni Kozłowo, Mituryno, … Więcej

Danina pana Samuela Bakunowskiego

Jag 906, s. 198 (wg pierwotnej numeracji). Skan 193. Samuel Bakunowski otrzymuje wymiar derewni Miszczowa, Przylepowo, pustoszy Popowo, Szewnino, Szarunowo … Więcej