DANINA PANA STABROWSKIEGO NA WŁÓK PIĘĆDZIESIĄT

Jan Stabrowski otrzymuje wymiar derewienek Czajki, Wołowacze nad rzeczką Ozierzeczną we włości swadyckiej. Przepisał, zredagował i mapką opatrzył Jakub Brodacki. … Więcej

DANINA JMP JANA DROBYSZA

Jan Drobysz z małżonką otrzymuje wymiar derewni Monczyno, Kolewrowo, Szelpialejach, Chorowo, Hnieździłowo, Uścinowo we włości dąbrowieńskiej nad rzeką Spocką. Jag … Więcej

DANINA PANA JANA SPONDOWSKIEGO

Jan Spondowski otrzymuje wymiar derewienek Bujanowo, Łykowo, Janiowo, Bhadowo i poczynków Hordziejowo, Oleszkowo nad rzeczką Świnną we włości dąbrowieńskiej. Przepisał, … Więcej

DANINA JMP KONSTANTEGO UHLIKA

Konstanty Uhlik otrzymuje wymiar poczynku Załocze i uroczyska Skrzypkowo we włości maksymowskiej. Przepisał, zredagował i mapką opatrzył Jakub Brodacki. Nie … Więcej

DANINA PP JANA I ANDRZEJA PIÓRO

Jan i Andrzej Pióro otrzymują wymiar pustoszy Bielikowo, Jurkowo, Łochy i Rzezanowo nad rzeką Polną i Łuchowką we włości maksymowskiej. … Więcej

DANINA JMP JANUSZA BYKOWSKIEGO

Janusz Bykowski otrzymuje wymiar gruntu do paszni dodanego do jego pierwszej daniny w Jurach. Pasznia nad rzekami Wieprzynką, Pierzynką, Sielinką, … Więcej

DANINA PANU JANU CIECHANOWIECKIEMU

Pisarzowi ziemskiemu orszańskiemu list przeciwny Jan Ciechanowiecki potwierdza wymiar derewni Matwiejewo, pustoszy Zubowo, Momontowo i Świerszczkowo we włości iwanowskiej nad … Więcej

DANINA PANU ALEKSANDROWI CIECHANOWICZOWI

Aleksander Ciechanowicz otrzymuje wymiar pustoszy Olechnowo, Maksiejowo, Bieldzicze, Bykowo, Rakisłowicze, Żelzałowo, Małe we włości iwanowskiej nad rzekami Sożem i Rosazą. … Więcej

Danina na plebanię kraś[n]ieńską

Adnotacja o wymiarze (patrz także: Danina nieznanego szlachcica)  Jag 906, s. 2 wg pierwotnej numeracji (skan 17) Wymierzono włók pięćdziesiąt. … Więcej