DANINA PANA PIOTRA ŚNIEGOCKIEGO

Piotr Śniegocki otrzymuje wymiar pustoszy Hrydzino i Sołujanowo nieopodal rzeki Żerespiei we włości swadyckiej. Przepisał, zredagował i mapką opatrzył Jakub … Więcej

DANINA JMP STANISŁAWA NASZCZYŃSKIEGO

Stanisław Naszczyński otrzymuje wymiar Starego Budziska Ibramowego we włości iwanowskiej nad rzeką Berozyną. Przepisał, zredagował i mapką opatrzył Jakub Brodacki. … Więcej

DANINA JMP JAKUBA KAROLA MADALIŃSKIEGO

wojskiego mścisławskiego dworzanina i pułkownika JKM Jakub Karol Madaliński otrzymuje wymiar derewni Andronowo, Połujowo, Starykowo, Hołubowo, Szatałowo, Haponowo, Domanicze, Pieki, … Więcej

Danina na szpital żołnierski smoleński

Mikołaj Woroniec kapitan dorohobuski otrzymuje wymiar daniny szpitalu żołnierskiego we włości dołhomowskiej. Przepisał i zlokalizował na mapie Władymir Prochorow, zredagował … Więcej

Danina pana Jana Ciechanowieckiego

Jan Ciechanowiecki otrzymuje wymiar wiosek Sozonowo, Karabanowo, Hrudzino oraz pustoszy Oleniejowo i Fursowo nad rzeką Chmarą w stanie iwankowskim. Przepisał, … Więcej

DANINA PANU ADAMOWI CHRZCZONOWICZOWI

Adam Chrzczonowicz vel Krzscząnowicz otrzymuje wymiar derewienki Kołpiewo i pustoszy Grykowo, Mitkowo nad rzeką Sosznią we włości szczuckiej. Przepisał, zredagował … Więcej

DANINA PANU JANOWI PASKOWI

Horodniczy Jan Pasek z żoną Prudencją Wołłowiczówną otrzymują wymiar uroczyska Białorucze, Wotwicze, Pirochowo, Kuczyno i Pocałujowo (sporne) w stanie dołhomowskim … Więcej