Ujezd trubecki

trubecki ujezd całość 003 wszystkie daniny 006Ujezd trubecki był przed rokiem 1621 dziedziczną własnością (ojcowizną) rodziny książąt Trubeckich z rodu Giedymina, poddanych carskich. Dalsze losy tego majątku omawiam we wpisie Danina Jurija Nikiticza Trubeckiego. Malowniczo położony Trubeck okazał się w latach 1645-1646 kluczową przyczyną sporu między Litwinami a Koroniarzami, co omówiłem w tekście Scylla trubecka. Sprawa zapłacenia rekompensaty za utracony wówczas przez Jerzego Trubeckiego majątek ciągneła się aż do lat 70. XVII wieku.

Prezentowana obok mapa osadnicza sporządzona została głównie na podstawie Godziszewskiego oraz Listy dłużników Piotra Wigunta Trubeckiego. Zainteresowanym obecnym wyglądem Trubecka polecam rosyjską stronę promocyjną miasta Trubeck.

===============================================================

Wpisy dotyczące ujezdu trubeckiego:

Ujezd trubecki po raz drugi

Ujezd trubeckiDzięki przestudiowaniu większości wpisów do Metryki Litewskiej, podaję tutaj zaktualizowaną i znacznie uzupełnioną mapę Ujezdu Trubeckiego. Mapa oparta jest na … Więcej

Lista poddanych-dłużników Piotra Wigunta Trubeckiego

sporządzona przez Jana Bolszańskiego AGAD, AR, X, 176, s. 10   Ciekawy dokument, który pozwala na częściowe zrekonstruowanie geografii ujezdu … Więcej

Danina Jurija Nikiticza Trubeckiego

Jurij Nikiticz Trubecki otrzymał Trubeck dn. 12.01.1621 r. przywilejem wieczystym króla Zygmunta III Wazy. Obszar otrzymany od króla odpowiadał obszarowi, … Więcej

Potaż Jana Sołtyka we włości trubeckiej

RGADA, ML 108, f. 425-426v. Zwrot długu dla Jana Sołtyka przez króla Władysława IV. Za tekst serdecznie dziękuję Andrzejowi Haratymowi. … Więcej

Danina kościoła trubeckiego

Jak podaje Władysław Godziszewski, w pracy pt. Granica polsko-moskiewska wedle pokoju polanowskiego (wytyczona w latach 1634-1648), Kraków 1934, s. 38, … Więcej

Danina Michała Dobrosołowskiego

O daninie tej wspomina Władysław Godziszewski w pracy pt. Granica polsko-moskiewska wedle pokoju polanowskiego (wytyczona w latach 1634-1648), Kraków 1934, … Więcej

Danina Pawła Jabłońskiego

O daninie tej wspomina Władysław Godziszewski w pracy pt. Granica polsko-moskiewska wedle pokoju polanowskiego (wytyczona w latach 1634-1648), Kraków 1934, … Więcej

Danina Bohdana Kraskowskiego

O daninie dla Kraskowskiego (włók 15) we włości trubeckiej wspomina Godziszewski (Granica polsko-moskiewska wedle pokoju polanowskiego…, Kraków 1934, s. 37). … Więcej

Przywilej na derewnię Bojarszczyzna przy zamku trubeckim

Ujezd trubeckiWzór kancelaryjny – Przywilej na derewnie pewne oblężeńcowi smoleńskiemu. Jag Przybytki 1261/1951 k. 112. Być może chodzi o derewnię Borsznia … Więcej

Możliwość komentowania została wyłączona.