Inne województwa

Inne województwa dawnej RP, a szczególnie województwa zza wschodniej granicy II rozbioru, zaniedbane w polskiej świadomości historycznej.

Województwo mińskie

Szlachta mińskakapitalna strona Stanisława Jana Plewako.

Warto zajrzeć: dekanat miński, dekanat świrski,

Województwo mścisławskie

Tragicznie zaniedbane w polskim internecie województwo. Na szczęście Andrzej Rachuba opublikował: Metryka Litewska. Rejestry podymnego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Województwo mścisławskie 1667 r., Wydawnictwo DiG, Warszawa 2008. Pozwala to mieć nadzieję, że ktoś wykorzysta cenne źródło dla odtworzenia mapy najmniejszego przecież województwa WKsL.

Województwo połockie

Województwo to jest w polskim internecie kompletnie zaniedbane, dlatego z wielką satysfakcją witam wszelkie źródła w tym zakresie:

dekanat połocki w świetle opisów parafii z 1784 roku. Praca magisterska Bartłomieja Gawrylczyka. Gorąco polecam! Praca źródłowa!!!

Parafia w Dokszycach – historia aż do dnia dzisiejszego. Szczegółowa i niezwykle sumienna praca kapucyna ojca Jana Fibka.

Województwo witebskie

Katastrofalnie zaniedbane w polskim internecie województwo dawnej RP.

Stefan Hawryłowicz Awierka, Dzieje miasta witebska – kronika Witebska i regionu w języku polskim do roku 1768. Kronika opublikowana na ukraińskiej stronie http://litopys.org.ua/. Tamże ciekawe źródła historyczne dot. kresów.

Plan miasta Witebska – pochodzi z moskiewskiego RGADA.

Województwo wileńskie

dekanat oszmiański w świetle opisów parafii z 1784 roku. Praca magisterska Iwony Siwickiej. Gorąco polecam! Wydawnictwo źródłowe! Także warte polecenia: spisy podymnego powiatu lidzkiego z 1775 i 1790 roku. Warto zajrzeć: dekanat brasławski, dekanat kupiski, dekanat wiłkomierski. Nie wszystkie dekanaty zostały juz opublikowane, ale są w opracowaniu – opracowują studenci Uniwersytetu Białostockiego!

=====================================

WOJEWÓDZTWA KORONNE

 

Województwo podlaskie

Szlachta podlaska. Spis podlaskiej szlachty gniazdowej – Gorrrąco polecam!

Możliwość komentowania została wyłączona.