DANINA JMP STANISŁAWA NASZCZYŃSKIEGO

Danina Stanisława Naszczyńskiego Stare BudziszczeStanisław Naszczyński otrzymuje wymiar Starego Budziska Ibramowego we włości iwanowskiej nad rzeką Berozyną. Przepisał, zredagował i mapką opatrzył Jakub Brodacki. Czytaj także inną wersję (brudnopis?) tej daniny.

Jag 906, s. 422 wg pierwotnej numeracji (skan 365)

Adam Zaręba mierniczy JKM województwa smoleńskiego przysięgły.

Czynię wiadomo tym listem mojem, iż za przywilejem JKM PNM JMP Stanisławowi Naszczyńskiemu na włók siedemdziesiąt danego i za osobliwem listem KJM PMM do mnie pisanego, abym wymierzył i ograniczył gruntu do paszni i osady zgodnego [nieczytelne] JMP Stanisławowi Naszczyńskiemu [nieczytelne] Starem Budzisku Ilbramowym w województwie smoleńskiem w stanie iwanowskim nad rzeką Berozyną [?] [dłuższy fragment nieczytelny].

[Tego gruntu] ograniczenie tak się w sobie ma. Pierwsza ściana granice od rzeki Borozyny, od kopca narożnego na brzegu tej rzeki Berozyny nad rowkiem małym usypanego, który dzieli grunt po lewej ręce JKM las czarny, a po prawej grunt JMP Stanisława Naszczyńskiego makarowski. Od tej rzeki i kopca w prawo powróciwszy znamionami na drzewach do drogi z Duchowszczyzny do Markowki idącej, przy której kopiec poboczny. Tąż ścianą znamionami na drzewach prosto idąc do kopca narożnego wedla drogi z Połujowa do Duchowszczyzny idącej na Dobniowej Dąbrówce wedla lasu czarnego około dębu usypanego, który dzieli grunt po lewej ręce ze dwóch stron JKM las czarny i dąbrowa, po prawej pod kogę [Podnogę?] Pana Naszczyńskiego Dubniową Dąbrowę. Od tej ściany i kopca w prawo drogą połujowską do kopca narożnego na tejże Dąbrowie Dubniowej około trzech lip wedla tejże drogi usypanego. Od tej drogi i kopca w prawo powróciwszy prostą ścianą czarnym lasem znamionami na różnych drzewach krzyże i po trzy wręby wycięto, idąc wedla kopców pobocznych przez rzeczkę Makarowkę do kopca pobocznego na brzegu Rzeki Bęrozy na górze usypanego, który dzieli grunt po lewej stronie JMP Krzemieniowskiego, na której nad błotem po prawej stronie rzeki Bęczyny usypany kopiec narożny, który dzieli grunt po lewej stronie JMP Krzemieniowskiego, a po prawej Pana Naszczyńskiego. Tegoż boru kraj odcięty od tej rzeki i kopca w prawo, granicą JMP Jana Krzemieniawskiego idąc do kopca narożnego na tymże boru przy drodze czerepowskiej, około której usypanego, a po lewej ręce JMP Krzemieniowskiego, z drugiej strony grunt [nieczytelne] las czarny. Od tej ściany i kopca w prawo powróciwszy prostym trybem, idąc znamionami na drzewach wedla kopców pobocznych, wedla pustoszy Rozrobku Budnickiego do kopca [nieczytelne: narożnego?] winklowego nad rzeką Berozynią usypanego, który dzieli grunt po lewej stronie JKM las czarny wyrobiony na potaż. Od tej ściany i kopca rzeką Bąrozyną w górę do pierwszego kopca od którego się pierwsza ściana graniczna zaczęła i tam się kończy.

W tem ograniczeniu kopcami narożnymi i pobocznymi dostatecznie usypano i na różnych drzewach po trzy wręby wycięto. Które to włók siedmdziesiąt według przywileju JKM wymierzawszy i dostateczne ograniczenie uczyniwszy podałem w moc wieczyste dzierżenie prawa lennego wieczystego JMP Stanisławowi Naszczyńskiemu. Co dla lepszej wiary i pewności daję mu ten list mój wymiaru i ograniczenia mego z podpisem ręki mej własnej i z moją pieczęcią. Pisan w Smoleńsku. [brak daty]

Tagi , , , , , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.