Danina pana Samuela Bakunowskiego

Jag 906, s. 198 (wg pierwotnej numeracji). Skan 193.

Samuel Bakunowski otrzymuje wymiar derewni Miszczowa, Przylepowo, pustoszy Popowo, Szewnino, Szarunowo nad rzekę Wielkim Wopiec w stanie wopieckim. Przepisał i zredagował Jakub Brodacki.

Adam Zaręba mierniczy JKM wojew[ództwa] sm[o]l[eńskiego] przys[ięgły].

Czynię wiadomo tym pisaniem moim, iż za przywilejem JKM PNM JMPanu Samuelowi Bakunowskiemu danymi i za osobliwem listem od KJM PNM do mnie pisanem, abym wymierzył i ograniczył gruntu do paszni i osady zgodnego włók siedmdziesiąt JMP Samuelowi Bakunowskiemu mianowicie w derewniach Miszczowie Przylepowie w pustoszach Popowie, Szewninie, Szarunowie w województwie smoleńskim w stanie wopieckim nad rzeką Wielkim Wopcem leżące. #

Tego gruntu ograniczenie tak się w sobie ma. Pierwsza ściana granice od rzeki Wopca po ścianą przesieczono, znamionami na drzewach idac do kopca pobocznego przy drodze z Nowoszan do Popowa idącej, około iwy usypanego, który dzieli grunt po lewej ręce pana Wojciecha Nowoszyńskiego strażnika smoleńskiego Nowoszan, a po prawej grunt pana Bakunowskiego Popowa. Od tego kopca w prawo znamionami na drzewach wyciętemi idąc do starej granice pana Pyzowa, a po prawej grunt pana Bakunowskiego Szewnina, tąż starą miedzą Szewnina i pana Pyżowa znamionami na drzewach wyciętemi w starą miedzę w wielki łuh pana Mozelowskiego Powodocieczą, który dzieli grunt po lewej stronie pana Macieja Mozelowskiego, a po prawej grunt pana Bakunowskiego Szatunowa. Tymże łuhem wielkim śrzodkiem idąc w górę znamionami na róznych drzewach krzyże i po trzy wręby wyciętemi w starą miedzą pustoszy Popowa wedle gruntu pana Mozelewskiego, idąc przez górę w wielki rów, w którym studnia, z której ruczaj wychodzi. Tymże rowem i ruczajem w rzekę Wopiec, a rzeką Wopcem postąpiwszy w górę w lewo, w starą granicę Kniaziego Sioła i Miszczowa. Tąż starą granicą, drogą Kniazio Sioła postąpiwszy do kopca pobocznego nie dochodząc gościńca z Białej do Smoleńska idącego na nowej ścienie między pomienionemi drogami ogrodzonego. Od tej drogi i kopca tąż ścianą znamionami na drzewach do kopca drugiego pobocznego przy gościńcu na łuh z Białej do Smoleńska idącego ugrodzonego tąż ścianą śrzodkiem łuhu idąc krajem błot łuhowych wielkich do kopca narożnego na starej między pustoszy. [okienko] ogrodzonego tąż starą miedzą znamionami na różnych drzewach wyciętemi, przez gościniec bialski idąc wedle pustoszy [okienko] do kopca pobocznego przy Wielkim łuhu rzeki Wopca na sianożęci około wierzby ugrodzonego, który dzieli grunt po lewej ręce pana [okienko], a po prawej grunt pana Bakunowskiego Przylepowa. Tąż starą miedzą przez łuh w rzekę Wopiec. A rzeką Wopcem śrzodkiem w niż w lewo w wielką ścianę przesieczano pana Nowoszyńskie[go] i od pustoszy Popowa. U którego się pierwsza ściana granice zaczęła i tam się kończy.

Które to włók siedmdziesiąt w pełni wymierzywszy i pewne znamiona granicą poczyniwszy za dekretem IchMPP Komisarzów, mianowicie JM Ks[iędza] Aleksandra Sokolińskiego gnieźnieńskiego poznańskiego kanonika, sekretarza JKM i JMPana Jana Ciechanowieckiego sędziego ziemskiego orszańskiego. Podałem w moc, w dzierżenie prawa lennego wieczystego JMP Samuelowi Bakunowskiemu z podpisem ręki mej własnej i z moją pieczęcią. Pisan w Smoleńsku d. siedmnastego augusta roku tysiąc sześćset trzydziestego czwartego. MPJZ

Tagi , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.