Ujezd sierpejski

(do 1634 roku)

Włość moszyńska

Włość kołohorodzka

Włość damiańska

===========================================================

Druga mapa ujezdu sierpejskiego

Ujezd sierpejskiDruga mapa ujezdu sierpejskiego została sporządzona na bazie dwuwiorstówki pochodzacej z Atlasu namiestnictwa kałuskiego (Атлас Калужского наместничества) z 1782 roku. … Więcej

Daniny sierpejskie w tomie 7 SML

Sumariusz Metryki Litewskiej (SML) to swego rodzaju spis treści poszczególnych tomów oryginalnej Metryki Litewskiej. Metryka ta znajduje się obecnie w … Więcej

Ujezd sierpejski - mapa

Ujezd sierpejskiMapa niektórych danin ujezdu sierpejskiego. Dokładny opis danin patrz Rejestr podymnego. Nowsza wersja mapy patrz tutaj.

Rejestr podymnego województwa smoleńskiego 1628 r. - Ujezd Sierpejski

O rejestrze tym wspomina Godziszewski w starej swej pracy Granica polsko-moskiewska. Znajdować się on miał w przedwojennej Bibliotece Krasińskich sygn. … Więcej

Możliwość komentowania została wyłączona.