Włość dołhomowska

DANINA PP. JANOWI, HREHOROWI WACHANOWSKIM

Włość dołhomowskaPanowie Wachanowscy otrzymują wymiar pustoszy Rakowicze nad rzeczką Rosazą we włości dołhomowskiej. Przepisał, zredagował i mapką opatrzył Jakub Brodacki. Jag … Więcej

DANINA PANA TEODORA ORAŃSKIEGO

Włość dołhomowskaTeodor Orański otrzymuje wymiar pustoszy Załobino i Kurkino we włości dołhomowskiej. Przepisał, zredagował i mapką opatrzył Jakub Brodacki. Pustosze Bezwodne, … Więcej

DANINA PANA GŁĘBOCKIEGO I PANÓW PUCIATÓW

Włość dołhomowskaJan Głębocki i panowie Puciatowie otrzymują wymiar pustoszy Pierszkowo nad rzeczką Świnną we włości iwankowskiej. Przepisał, zredagował i mapką opatrzył … Więcej

DANINA PANOM PUZYREWSKIM

Włość dołhomowskaPanowie Puzyrewscy otrzymują wymiar siedliska Stankowo, Ptachino, Krzeńkowo, części siedliska Puczniewo nad Suchą Słowazą we włości dołhomowskiej. Przepisał, zredagował i … Więcej

DANINA PANU ZAREWICZOWI SAMOWTÓREMU

Włość dołhomowskaMakary Zarewicz vel Żarewicz otrzymuje wymiar pustoszy Dementejowo nad rzeką Rosazą we włości dołhomowskiej. Przepisał, zredagował i mapką opatrzył Jakub … Więcej

DANINA PANA KRZYSZTOFA BURZYŃSKIEGO WŁÓK DZIESIĘĆ

Włość dołhomowskaJan Krzysztof Burzyński otrzymuje wymiar pustoszy Siekiryno i Tyzyno nad rzeką Świnną we włości dołhomowskiej. Przepisał, zredagował i mapką opatrzył … Więcej

DANINA HELIASZA WIŃSKIEGO

Włość dołhomowskaHeliasz Wiński otrzymuje wymiar nad rzeczką Słowazą we włości dołhomowskiej. Przepisał, zredagował, zidentyfikował właściciela i mapką opatrzył Jakub Brodacki. W … Więcej

DANINA PANA KRZYSZTOFA (STANISŁAWA?) ZAKRZEWSKIEGO

Włość dołhomowskaKrzysztof (Stanisław?) Zakrzewski otrzymuje wymiar dziesięciu włók nad rzekami Łosną i Łotowną. Przepisał, zredagował i mapką opatrzył Jakub Brodacki. Pustosz … Więcej

DANINA PANA ŁAWRYNA JASZEWSKIEGO

Włość dołhomowskaŁawryn Jaszewski otrzymuje wymiar pustoszy Berborowo nad rzeczką Bołohowką we włości dołhomowskiej. Przepisał, zredagował i mapką opatrzył Jakub Brodacki. UWAGA! … Więcej

DANINA PANÓW MALISZEWICZOM

Włość dołhomowskaPanowie Maliszewicze otrzymują wymiar pustoszy Słukino we włości dołhomowskiej. Przepisał, zredagował i mapkę opatrzył Jakub Brodacki. Jag 906, s. 129 … Więcej

DANINA PP. TETERYMOWICZOM KURMIŃSKIM

Włość dołhomowskaPanowie Teterynowicze Kurmińscy otrzymują wymiar pustoszy Uwarowo nad rzeką Słowazą we włości dołhomowskiej. Przepisał, zredagował i mapką opatrzył Jakub Brodacki. … Więcej

DANINA PANU ZAREWICZOWI SAMOWTÓREMU

Włość dołhomowskaMakary Zarewicz vel Żarewicz otrzymuje wymiar pustoszy Dementejowo nad rzeką Rosazą we włości dołhomowskiej. Przepisał, zredagował i mapką opatrzył Jakub … Więcej

DANINA PANU ROMANOWI LESZEWICZOWI

Włość dołhomowskaRoman Leszewicz otrzymuje wymiar połowy pustoszy Rożnowo nad rzeczką Zabawką we włości dołhomowskiej. Przepisał, zredagował i mapką opatrzył Jakub Brodacki. … Więcej

DANINA PANU ANDRZEJOWI KRZYWICKIEMU

Włość dołhomowskaAndrzej Krzywicki otrzymuje wymiar pustoszy Rożnowo we włości dołhomowskiej nad rzeczką Zabawką. Przepisał, zredagował i mapką opatrzył Jakub Brodacki. Jag … Więcej

DANINA PANA PIOTRA MROWIŃSKIEGO

Włość dołhomowskaPiotr Mrowiński otrzymuje wymiar derewni Bubnino vel Bubnowo nad rzeką Nahacią we włości dołhomowskiej. Przepisał, zredagował i mapką opatrzył Jakub … Więcej

DANINA PANU JANOWI KOTOWICZOWI WŁÓK TRZYNAŚCIE

Włość dołhomowskaJan Kotowicz otrzymuje wymiar pustoszy Lichaczowo nad rzeką Zabawką we włości dołhomowskiej. Przepisał, zredagował i mapką opatrzył Jakub Brodacki. Jag … Więcej

DANINA PANOM BARTOSZOWI [I] ALEKSANDROWI SĘPLIŃSKIM

Włość dołhomowskaPanowie Sęplińscy otrzymują wymiar pustoszy Siemieczyno i Fiedorowo nad rzeką Rosazą we włości dołhomowskiej. Przepisał, zredagował i mapką opatrzył Jakub … Więcej

DANINA PP. JUKAWSKIM I PANU KLECZKOWSKIEMU

Włość dołhomowskaPanowie Jukawscy i Jan Kleczkowski otrzymują wymiar pustoszy Taracyno i Karabino oraz Dworkowo nad rzeczką Jelemną we włości dołhomowskiej. Przepisał, … Więcej

DANINA PANU JANU KONOPACKIEMU

Włość dołhomowskaJan Konopacki otrzymuje wymiar pustoszy Hołownino i Ostrożysko Wołujowe nad rzeką Łosną we włości dołhomowskiej. Przepisał, zredagował i mapką opatrzył … Więcej

DANINA PANOM PLASKACZEWSKIM

Włość dołhomowskaPanowie Plaskaczewscy otrzymują wymiar pustoszy Połujochotowo i Harawicze nad rzeczką Lemną we włości dołhomowskiej. Przepisał, zredagował i mapką opatrzył Jakub … Więcej

Danina na folwark ojcom dominikanom

Włość dołhomowskaList przeciwny księdza Prokopa potwierdzający wymiar pustoszy Rubuszczynka we włości dołhomowskiej. Przepisał i zlokalizował na mapie Władymir Prochorow. Zredagował i … Więcej

Pustoszy zajęte na pogranicze smoleńskie

Włość dołhomowskajSianożęci, które „lada kto kosi i swawolnie zajmuje”. Przepisał, zredagował i mapką opatrzył Jakub Brodacki. Pogrubiłem miejscowości odnalezione na mapie. … Więcej

Danina na szpital żołnierski smoleński

Włość dołhomowskaMikołaj Woroniec kapitan dorohobuski otrzymuje wymiar daniny szpitalu żołnierskiego we włości dołhomowskiej. Przepisał i zlokalizował na mapie Władymir Prochorow, zredagował … Więcej

Danina ojcom dominikanom konwentu smoleńskiego

Włość dołhomowskaList przeciwny ojców dominikanów smoleńskich, potwierdzający wymiar derewni Puciacino, Urubęk [?], Stryno, pustoszy Łuhowate, Bałabanowo, Stulpwo, Mikulczyno, Zahorze, Stajki, Babiczy, … Więcej

Danina ojcom jezuitom kolegium smoleńskiego

Włość dołhomowskaOjcowie jezuici otrzymują wymiary różnych gruntów na różne cele w różnych włościach. Przepisał i opatrzył komentarzem Władymir Prochorow. Zredagował i … Więcej

DANINA PANU JANOWI PASKOWI

Włość dołhomowskaHorodniczy Jan Pasek z żoną Prudencją Wołłowiczówną otrzymują wymiar uroczyska Białorucze, Wotwicze, Pirochowo, Kuczyno i Pocałujowo (sporne) w stanie dołhomowskim … Więcej

Możliwość komentowania została wyłączona.