DANINA PANA JANA SZWAJKOWSKIEGO

DANINA PANA JANA SZWAJKOWSKIEGOJan Szwaykowski otrzymuje wymiar derewni Czyżowo, Załuże Większe, Nikonowo nad rzekami Chmość, Sławica we włości swadyckiej. Przepisał, zredagował i mapką opatrzył Jakub Brodacki.

Jag 906, s. 251 wg pierwotnej numeracji (skan 236)

Adam Zaręba mierniczy JKM województwa smoleńskiego przysięgły.

Czynię wiadomo tym listem moim, iż za przywilejem JKM PNM JMP Janowi Szwaykowskiemu danym i za osobliwym listem od JKM do mnie pisanym, abym wymierzył i ograniczył gruntu do paszni i osady zgodnego włók siedmdziesiąt panu Janowi Szawykowskiemu, mianowicie d[erew]ni Czyżowie, w Załużu Więtszym, Nikonowie w województwie smoleńskim w stanie swadyckim nad rzeką Chmością, Sławicą, Rzącą [?] [s. 252:].

Tego gruntu ograniczenie tak się w sobie ma. Pierwsza ściana granice od rzeki Chmości do ujścia ruczaju rowu wielkiego w starej granice stanu berezańskiego derewni Chrołowa. Od tej rzeki Chmości ruczajem rowem wielkiem w górę starą granicą chrołowską i czyżowską, idąc w same wierzchowie Łoszczyną suchodoła w wierzchowie rzeczki Stradca. A rzeczką Stradcem w niż do kopca narożnego na brzegu tej rzeczki Stradca po prawej rece na starej granicy mikulińskiej usypanego, który dzieli grunt po lewej ręce pana Łykoszow Mikulina, a po prawej grunt pana Jana Szwaykowskiego Czyżowa. [Od] rzeczki Stradca i kopca w prawo starą granicą mikulińską i czyżowską do gościńca z Białej do Smoleńska idącego. Przez który przeszedłszy usypany kopiec poboczny. Od tego kopca trochę w prawo tąż starą granicą znamionami na drzewach starymi i nowymi, idąc do drogi z Mikulina do Załuża idącej, przy której usypany kopiec. Tąż starą granicą znamionami na różnych drzewach idąc do drogi z Mikulina do Nikonowa idącej. Przez którą przeszedłszy usypany kopiec. Tąż starą granicą w kraj mchu wielkiego. Od tej starej granice mikulińskiej w prawo krajem mchu wielkiego i krajem lasu czarnego JKM, idąc do kopca narożnego na brzegu tego lasu czarnego usypanego, przy którym dab wielki z krzyżem, który dzieli grunt po lewej ręce JKM las czarny, z drugiej strony grunt JKM odcięty od Nikonowa, a po prawej grunt pana Szwaykowskiego Nikonowa. Od tego kopca i debu w prawo powróciwszy znamionami na drzewach do rzeczki Kormle, przy której na brzegu usypany kopiec poboczny. Tąż ścianą znamionami na różnych drzewach krzyże i po trzy wręby wyciętymi idąc do drogi z Mikulina do Załuża idącej, przy której usypany kopiec poboczny. Tą ścianą prostym trybem znamionami na drzewach idąc do drogi z Małego Załuża do Większego [Załuża] idącej, przez którą przeszedłszy usypany kopiec. Tąż ścianą prostym trybem idąc, znamionami na drzewach do drogi z Kaszowej do Załuża idącej. Przez którą przeszedłszy usypany kopiec. Tąż prostą ścianą znamionami na drzewach idąc do kopca narożnego na granicy gruntu pana Orlika derewni Kaszowej nad rowem wielkim usypanego, który dzieli grunt po lewej ręce JKM Załuża Małego, z drugiej [s. 253:] strony przez rów pana Orlika Kaszowej, a po prawej grunt p. Szawaykowskiego Załuża Więtszego. Od tej ściany i kopca w prawo powróciwszy rowem wielkim w niż, w rzeczkę Sławicę. A rzeczką Sławicą w niż w rzekę Chmość. A rzeką Chmością w niż śrzodkiem idąc do ujścia ruczaju, rowu wielkiego. U którego się pierwsza ściana granice zaczęła i tam się kończy.

W tym ograniczeniu kopcami narożnymi i pobocznymi dostatecznie usypano i na różnych drzewach krzyże i po trzy wręby wycięto. Które to włók siedmdziesiąt wymierzawszy i dostateczne ograniczenie uczyniwszy, podałem w moc dzierżenie prawa lennego JMP Janowi Szwaykowskiemu. Na com dał ten list mój z podpisem ręki mej własnej i z moją pieczęcią. Pisan w Smoleńsku dnia dwudziestego piątego july anno tysiąc sześćset trzydziestego czwartego.

Tagi , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.