Opracowania

Opracowania drukowane (papier)

Николай Бантыш-Каменский, Переписка между Росиеиу и Полшеиу по 1700 год, Moskwa 1862, t. III. Istotne dzieło opisuje przebieg negocjacji granicznych (cytowane przez Godziszewskiego).

Władysław Godziszewski, Granica polsko-moskiewska wedle pokoju polanowskiego (wytyczona w latach 1634-1648), Kraków 1934 (tu link do dokumentów zaczerpniętych z tej pracy). a tu link do samej pracy.

Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy. Tom IV. Ziemia smoleńska i województwo smoleńskie XIV-XVIII wiek, Warszawa 2003, wyd. DIG

Album armorum nobilium Regni Poloniae XV-XVIII saec, Lublin 2001 s. 278-279. Barbara Trelińska podaje nazwiska nobilitowanych przy okazji zdobywania Smoleńska (tu link do nazwisk przez nią wymienionych).

Opracowania on-line

Władysław Godziszewski, Polska a Moskwa za Władysława IV, Kraków 1930

Andrzej Haratym, Smoleńsk 1654, Warszawa 2020 – interesująca analiza kontrowersyjnej kapitulacji załogi smoleńskiej w roku 1654.

Смоленская шляьта, Moskwa 2006, t. 1 (artykuły o smoleńskiej szlachcie w czasach województwa smoleńskiego) i t. 2 (źródła po roku 1650)

Scylla trubecka – o utracie na rzecz Moskowii miasta Trubeck (Trubczewsk)

Ewa Patoka – “Księga Zaręby” jako źródło do badania dziejów Smoleńszczyzny w latach 20 – 30 XVII w.

Zygmunt Krzyżanowski, Biskupstwo Smoleńskie

Jezuici w Smoleńsku – baza jezuitów krakowskich

История губернскаго города Смоленска Murzakiewicza – jedno z podstawowych dzieł o Smoleńsku jako takim.

История города Смоленска Pawła Nikitina – drugie na pewno ważne dzieło o Smoleńsku.

Możliwość komentowania została wyłączona.