Danina miasteczka Dosuhowa

Dosuchowo miastoMieszczanie dosuhowscy otrzymują wymiar siedemdziesięciu włók we włości małachowskiej. Przepisał Władymir Prochorow. Zredagował i mapką opatrzył Jakub Brodacki.

Jag 906, s. 18 wg pierwotnej numeracji (skan 31)

Adam Zareba mierniczy JKM województwa smoleńskiego przysięgły.

Czynię wiadomo tym pisaniem moim, iż za listem podawczym JMP Hieronima Ciechanowicza, podsędka smoleńskiego i rewizora JKM zamków siewierskich od Moskwy rekuperowanych wymierzyłem gruntu do paszni i osady zgodnego włók siedmdziesiąt i morgów dwadziescia, w miasteczku Dosuhowa, mianowicie we {włości} małachowskiej nad [nieczytelne] i Psalkowie [?] Rachniowa [?], Czeczelowie, Łobkowie, Czepielowie {z Dzieszkowiczacy}, we włości małachowskiej, nad rzeką Ruchą leżące.

danina mieszczan dosuhowskich 002Którego gruntu ograniczenie. Naprzód poczyna się pierwsza ściana granice od rzeczki Kamionki i od gościńca mścisławskiego, który idzie przez grobelkę do Smoleńska, przy której kopiec pierwszy usypany narożny. Od tej grobelki i kopca, tąż rzeczką Kamieńcem, w niż w rzekę Ruchę. A rzeką Ruchą w górę do lużku starej miedze strzeżowskiej. Tąż miedzą przez błoto w rów. Rowem w górę do gościńca starego mścisławskiego, przy którym kopiec usypany. Od tego kopca i drogi łużkiem w Łuh Wielki Strzeżowski. Łuhem Strzeżowskim w górę po bok gruntów strzeżowskich i zrzepieszynych [?] do starego gościńca i kopca, który usypany na granicy pana Ochwierowa. Od kopca nową ścianą przesieczoną z wrębami do dębu Borsuka, który stoi z wrębami na brzegu rzeczki Krupca. Rzeczką Krupcem postąpiwszy w górę do kopca, który usypany na brzegu, na nowej ścienie trybowej, łepkowskiej. Tąż ścianą trybową do gościńca starego, przy którym kopiec narożny przy dolinie [nieczytelne] usypany. Od tego kopca gościncem starym do ruczaja Niedźwiadka, przy którym kopiec narożny. Przez ruczaj na nową ścianę chalejowską z wrębami wyciętemi do goscińca starego mścisławskiego, przy ktorym kopców dwa. Tąż ścianą przez gościniec w starą miedzę głaskowską [?], która dzieli grunty łopkowskie. Tąż miedzą w starą miedzę baranowską, do kopca, który zasypany na łące. Od kopca w nową ścianę z wrębami przez błoto mszyste w starą miedzę iwaniutkowską do drogi, która idzie z Łopkowa do Iwaniutkowa, przy której koz- [s. 19:] [nieczytelny dłuższy fragment] …drogi dziemuszyńskiej, przy której [dłuższy fragment nieczytelny] tąż miedzą w rzeczkę Ru… [Ruchę?]. [A rzeką Ruchą] w niż w rów dosuhowski i jaho[rowski] [nieczytelne] miedzą. Tąż miedzą do drogi jahorewskiej, która idzie do Zdzieszkiewicz, przy której kopiec usypany. Od tego kopca i drogi nową ścianą przesieczoną w rzeczkę Kamieniec. A rzeczką w niż do kopca na brzegu usypanego, wedle rospaszy zdzieszkowskiej, idąc do drogi zońskiej [?], przy której kopiec usypany. Tąż ścianą z wrębami i Łoszczyną do drogi do[zuńskiej?], przy której kopiec usypany. Od kopca w rzeczkę Kamieniec, przy której na brzegu [kopiec] usypany. Rzecz[ką Kamień]cem w niż do grobelki i gościńca mścisławskiego i kopca narożnego pierwszego. [U którego się] pierwsza ściana granice zaczęła i tam się kończy.

W tem ograniczeniu kopcami narożnemi i pobocznemi dostatecznie usypano, i na różnych drzewach krzyże i po trzy wręby wycięto. A na mniejszych drzewkach drobne nasiekane. Które to włók siedmdziesiat wymierzawszy i dostateczne ograniczenie uczyniwszy, podałem w moc i dzierżanie panom mieszczanom dosuhowskim. Co dla lepszej wiary i pewności dałem [ten list mój mierniczy] z podpisem ręki mej własnej i z moją pieczęcią. Pisan w Smoleńsku [dnia jedynastego] septembra roku tysiąc sześćset dwudziestego siódmego.

Tagi , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.