Polecane

Materiały geograficzne o Smoleńszczyźnie (i nie tylko)

 • Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich (z wyszukiwarką!).  Układ tomów też dziwaczny, np link do tomu 9 znajduje się między tomem 4 a 5.
 • Kartolog.ru – nieoceniony skarbczyk starych map Rosji.
 • runivers.ru – mapy guberni rosyjskich z II połowy XIX wieku.
 • Historia i geografia historyczna – ciekawa rosyjska strona, między innymi sporo interesujących artykułów o granicy litewsko-moskiewskiej w XV i XVI wieku.
 • MAPSTER – polski skarbczyk map WIG, rosyjskich, sowieckich, niemieckich i austriackich. Warto uważnie spenetrować!
 • Jan Jakubowski, Mapa Wielkiego Księstwa Litewskiego w połowie XVI wieku. 1. Część północna (1:1600 000) Na mapie zaznaczono mniejsze okręgi administracyjne.
 • Mapa Białorusi XVI wieku białoruskiego historyka Michaiła Spiridonowa (Спірыдонаў) zaczerpnięta z wydawnictwa Беларускія землі ў другой палове XVI ст. [Карты] : вучэбны наглядны дапаможнік : для агульнаадукацыйных устаноў / складзена і падрыхтавана да друку Рэспубліканскім унітарным прадпрыемствам „Белкартаграфія” ў 2010 г. – Мінск : Белкартаграфія, 2010
 • Mapy wieku XVII, w tym słynne mapy Ukrainy Beauplana.
 • Mapy Staroduba z XVIII wieku i późniejsze
 • Austriackie mapy Galicji z lat 1779-1783 – pięknym stylem rysowane, podobne do map генерального межевания, niestety na razie dostępne w formie tylko drukowanej…

Materiały genealogiczne o Smoleńszczyźnie

Chorągiew Ziemska Smoleńska 5 stycznia 1633 roku

Przywileje króla polskiego Zygmunta III na dobra smoleńskie z lat 1610-1612 (wypisy z Metryki Litewskiej) w rosyjskim wydawnictwie Акты, относящиеся к истории Западной России. Том 4, s. 320-426.

Spis urzędników inflanckich XVI-XVIII wieku

Strona rodziny Puksztów – nadzwyczajny przykład profesjonalizmu w badaniach rodzinnych.

Album armorum nobilium Regni Poloniae XV-XVIII saec, Lublin 2001 s. 278-279. Barbara Trelińska podaje nazwiska nobilitowanych przy okazji zdobywania Smoleńska (tu link do nazwisk przez nią wymienionych).

Materiały historyczne i krajoznawcze o Smoleńszczyźnie i nie tylko

 • Białoruska Smoleńszczyzna. Ciekawa strona w języku białoruskim.
 • Scylla trubecka – o utracie na rzecz Moskowii miasta Trubeck (Trubczewsk)
 • Smoleńsk 1633 – interesująca strona Tomasza Rejfa, poświęcona wyłącznie kampanii z 1633 roku. W kazdym wpisie blogerskim Tomasz Rejf wgryza się w źródła, wyciska z nich treść jak z gąbki. Bardzo dobry warsztat historyka, serdecznie polecam!
 • Pawet – kapitalna strona o ziemi lidzkiej. Polecam!
 • Globus – Bardzo dobra strona o zabytkach Białorusi, nie mająca polskiego odpowiednika.
 • Bibliografia kresowa (publikacje on-line)
 • Археографический сборник документов к истории Северо-Западной Руси tomy 1-14, można pobrać z rosyjskich stron: 1, 2, 3,
 • Wydawnictwa starsze i nowsze dotyczące Staroduba Tutaj
 • Mhlińska sotnia kozackiego pułku starodebskiego – bardzo ciekawe opracowanie ikonograficzne, ukazujące modę obowiązującą na starodebszczyźnie w XVIII wieku. Okazuje sie, że kozacy i mieszczanie nosili się wg mody kaukaskiej i polskiej.

Organizacja pospolitego ruszenia

Praca Karola Łopateckiego

Miasto Smoleńsk

Fortalicja Zygmuntowska

Wyznania na terenie województwa smoleńskiego dawniej i dziś

Literackie dotyczące Smoleńszczyzny

Ołdakowski w Smoleńsku – kapitalne literackie rozwinięcie krótkiej wzmianki o szlachcicu Ołdakowskim wśród obrońców Smoleńska w 1632 roku.

Pamięci ofiar 10.04.2010 r.

Pomnik Smoleńsk – społeczna inicjatywa na rzecz budowy pomnika ofiar katastrofy smoleńskiej.

Możliwość komentowania została wyłączona.