Danina pana Waleriana Dameńskiego

Walerian Dameński otrzymuje wymiar pustoszy Białowusowo we włości katyńskiej nad rzeczką Wiazowką. Przepsiał, zredagował i mapką opatrzył Jakub Brodacki. Jag … Więcej

DANINA PANA JAKUBA GRABOWSKIEGO

W dokumencie jest mowa także o drugim wymiarze dla pana Grabowskiego na daninie Stanisława Buyny, jednak dokładnego opisu tych granic … Więcej

DANINA PANA PIOTRA MROWIŃSKIEGO

Piotr Mrowiński otrzymuje wymiar derewni Bubnino vel Bubnowo nad rzeką Nahacią we włości dołhomowskiej. Przepisał, zredagował i mapką opatrzył Jakub … Więcej

Danina na folwark ojcom dominikanom

List przeciwny księdza Prokopa potwierdzający wymiar pustoszy Rubuszczynka we włości dołhomowskiej. Przepisał i zlokalizował na mapie Władymir Prochorow. Zredagował i … Więcej

Danina ojcom jezuitom kolegium smoleńskiego

Ojcowie jezuici otrzymują wymiary różnych gruntów na różne cele w różnych włościach. Przepisał i opatrzył komentarzem Władymir Prochorow. Zredagował i … Więcej

DANINA OJCOM JEZUITOM DANA W PNIOWIE

Jag 906, s. 259 (wg pierwotnej numeracji). Skan 244. Jan Umiastowski jezuita i rektor kolegium smoleńskiego odbiera wymiar majętności michałowskiej … Więcej

Danina PP mieszczan z[a]mku JKM Smoleńska

Jag 906, s. 109 (wg pierwotnej numeracji). Skan 116. Mieszczanie smoleńscy otrzymują wymiar gruntów do orania, budowania i wyrębu we … Więcej

Danina PP mieszczanów zamku smoleńs[kiego]

Jag 906, s. 225 (wg pierwotnej numeracji). Skan 214. Mieszczanie smoleńscy otrzymują wymiar gruntów położonych nad rzekami Olszą, Dąbrówką, Śrobantą, … Więcej

Danina p. Macieja Poniatowskiego [2]

Jag 906, s. 443 (wg pierwotnej numeracji). Skan 386. Maciej Poniatowski otrzymuje wymiar majątku Stanisława Oleckiego, nabytego za zgodą królewską. Przepisał … Więcej

Danina panu Jakubowi Pyżowi

Jag 906, s. 213 (wg pierwotnej numeracji). Skan 204. Jakub Pyż otrzymuje osiem włók w derewience Biełcewicze nad rzeką Dniepr w … Więcej