Włość raczyńska

Danina p. Krzysztofa Kieszkowskiego

Włość raczyńskaJag 906, s. 267 (wg pierwotnej numeracji). Skan 252. Krzysztof Kieszkowski otrzymuje wymiar derewienki Haponowo, Sawino nad rzeczką Osmą w … Więcej

DANINA PANA JERZEGO BUDZISZEWSKIEGO

Włość raczyńskaPułkownika KJM Jag 906, s. 263 (wg pierwotnej numeracji). Skan 248. Jerzy Budziszewski otrzymuje wymiar derewni Bohatyrowo, Szuszczytyno, Rybołowo, Hitaino, … Więcej

Danina Pana Jana Milewskiego

Włość raczyńskaJag 906, s. 262 (wg pierwotnej numeracji). Skan 247. Jan Milewski otrzymuje wymiar wioski Pokryszkino, pustoszy Brzeskino, poczynku Ozdzimichowo i połowy … Więcej

DANINA PANA WOJCIECHA PERSZKA 

Włość raczyńskaJag 906, s. 262 (wg pierwotnej numeracji). Skan 247. Wojciech Perszek vel Pierzszek otrzymuje wymiar wioski Brzyzwino, poczynków Koniladź, Lichy … Więcej

DANINA PANA JANA SZELIGI

Włość raczyńskaJag 906, s. 268 (wg pierwotnej numeracji). Skan 253. Jan Szeliga otrzymuje wymiar derewni Zaborze nad rzekami Dnieprem, Mortwieją i Jeziorem … Więcej

DANINA OJCOM JEZUITOM DANA W PNIOWIE

Włość raczyńskaJag 906, s. 259 (wg pierwotnej numeracji). Skan 244. Jan Umiastowski jezuita i rektor kolegium smoleńskiego odbiera wymiar majętności michałowskiej … Więcej

DANINA PANA JERZEGO HARABURDY

Włość raczyńska  Jag 906, s. 258 (wg pierwotnej numeracji). Skan 243. Jerzy Kazimierz Haraburda otrzymuje wymiar wioski Maćkowa i pustoszy Łahunowa nad … Więcej

DANINA NA KOŚCIÓŁ SPASA ŚWIĘTEGO

Włość raczyńskaOjcom jezuitom kolegium smoleńskiego. Jag 906, s. 254 (wg pierwotnej numeracji). Skan 242. Jezuita Jan Umiastowski rektor kolegium smoleńskiego otrzymuje wymiar … Więcej

Danina pana Wojciecha Ważyńskiego

Włość raczyńskaJag 906, s. 237 (wg pierwotnej numeracji). Skan 222. Wojciech Ważyński otrzymuje wymiar derewni Karniłowo, Martianowo [?], Jackowo, Andrejewo, Hołubiec, Syzonowo … Więcej

Możliwość komentowania została wyłączona.