DANINA PANA ANDRZEJA KALISZEWSKIEGO

Andrzej Kaliszewski otrzymuje wymiar włók osiem nad Wiechrą i Orlanką we włości dąbrowieńskiej, jako część daniny miasteczka Hrehorkowo. Przepisał, zredagował … Więcej

DANINA JMP JANA DROBYSZA

Jan Drobysz z małżonką otrzymuje wymiar derewni Monczyno, Kolewrowo, Szelpialejach, Chorowo, Hnieździłowo, Uścinowo we włości dąbrowieńskiej nad rzeką Spocką. Jag … Więcej

DANINA JMP WINCENTEGO MŁOCKIEGO

Wincenty Młocki otrzymuje wymiar sioła Pohost i pustoszy Mardwionowo, Chłamcowo i Strawino we włości maksymowskiej. Nie wiadomo dokładnie gdzie znajdowały … Więcej

ZAŁOŻENIE MIASTECZKA SAMSONÓW

Hieronim Ciechanowicz i Adam Zaręba wymierzają place na pobudowanie miasteczka Samsonowo. Przepisał, zredagował i mapką opatrzył Jakub Brodacki. UWAGA! Fragment … Więcej

DANINA JMP MIKOŁAJA WOROŃCA

Mikołaj Woroniec otrzymuje wymiar 100 włók we włości iwankowskiej. Przepisał, zredagował i mapką opatrzył Jakub Brodacki. Jag 906, s. 173 … Więcej

DANINA NA POMOCNIKA PUSZKARSKIEGO [IWANA HOROSZKO]

*Iwan Horoszko otrzymuje wymiar pustoszy Leskowo i Skuharowo nad rzeką Soż we włości iwanowskiej. Notatka o przekazaniu tej daniny w … Więcej

DANINA PANU JAKUBOWI KAROLOWI MADALEŃSKIEMU WOJSKIEMU MŚCISŁAWSKIEMU

Jakub Karol Madaleński otrzymuje wymiar pustoszy Motowidłowo, Boryskowo, Przylepowo nad rzekami Wieprzycą, Sożem i ruczajem Kijowiec we włości iwanowskiej. Przepisał, … Więcej

DANINA JMP MARCINA KARLIŃSKIEGO

Marcin Karliński otrzymuje wymiar we włości iwanowskiej na południowy wschód od Smoleńska. Treść dokumentu wysoce niejasna z powodu licznych uszkodzeń; … Więcej

Danina ojcom jezuitom kolegium smoleńskiego

Ojcowie jezuici otrzymują wymiary różnych gruntów na różne cele w różnych włościach. Przepisał i opatrzył komentarzem Władymir Prochorow. Zredagował i … Więcej

Danina miasteczku Samso[no]wa

Treść wpisu trudna do odtworzenia. Ze wspomnianym Poniatowskim mieszczanie toczyli spór o grunty (patrz komentarz Władymira Prochorowa poniżej). Wpis bardzo … Więcej