DANINA JMP MIKOŁAJA WOROŃCA

danina Mikołaja Worońca 001Mikołaj Woroniec otrzymuje wymiar 100 włók we włości iwankowskiej. Przepisał, zredagował i mapką opatrzył Jakub Brodacki.

Jag 906, s. 173 wg pierwotnej numeracji (skan 170)

Trudno powiedzieć o jakie konkretne majątki chodzi, gdyż ich wykaz znajdował się zapewne w innej księdze wymiaru i ograniczenia, która chyba się nie zachowała. Nie wiadomo także kim był ów „pan Leszczyński” – być może mierniczym, ale do tej pory nie znanym historykom. W ML 108, s. 361-362 znajduje się przywilej z 11.03.1635 r. dla Wawrzyńca Poznackiego na dobra po zmarłym Macieju Leszczyńskim (miejscowość Żabino n. rz. Struhań we włości wopieckiej), jednak żadnych więcej śladów nie znalazłem. Na mapce podaję zatem nazwy tych miejscowości, które są wymienione w przywilejach dla Worońca w Metryce Litewskiej (ML 96, 6 i 101, 233).

===========================================================================

danina Mikołaja Worońca 002DANINA JMP MIKOŁAJA WOROŃCA

pisarza ziemskiego smoleńskiego*

Za którą daninę dano mu liczbę włók sto, które były wprzód mierzone przez pana Leszczyńskiego, a potem za uproszeniem JMP Hieronima Ciechanowicza podsędka smoleńskiego i rew[izora] JKM, aby mię Adama Zarębę mierniczego JKM przysięgłego zesłał na tę pomienioną pomiarę i ograniczenie tych sta włók. Czyniąc woli i rozkazaniu JMP podsędka te włók sto znowum przemierzał i co zbywało gruntu liszniego [?] nad sto włók poddzinałem [?]. A list zupełna na sto włók ograniczonych dałem JMP Mikołajowi Worońcowi pisarzowi ziemskiemu smoleńskiemu, który on od[e] mnie wziąwszy i przed JMP podsędkiem rozczapał [?].

=====

*Adnotacja na marginesie: „Nie przy miaru list pat”

Tagi , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.