DANINA PANA ANDRZEJA KALISZEWSKIEGO

danina andrzeja kaliszewskiego 002Andrzej Kaliszewski otrzymuje wymiar włók osiem nad Wiechrą i Orlanką we włości dąbrowieńskiej, jako część daniny miasteczka Hrehorkowo. Przepisał, zredagował i mapką opatrzył Jakub Brodacki.

UWAGA! Treść dokumentu niejasna. Nie wiadomo, która część daniny znajdowała się we włości dąbrowieńskiej, a która w maksymowskiej. Przyjmuję, że cała danina była we włości dąbrowieńskiej.

Jag 906, s. 411 wg pierwotnej numeracji (skan 356)

Adam Zaręba mierniczy JKM województwa smoleńskiego przysięgły.

Czynię wiadomo tym listem moim, iż za przywilejem JKM PNM JMP Andrzejowi Kaliszewskiemu na włók sto w dąbrowieńskim stanie danego i za osobliwem listem od JW JMP wojewody smoleńskiego do mnie pisanego, a tym wymierzył i ograniczył gruntu do paszni i osady zgodnego włók sto JMP Andrzejowi Kaliszewskiemu, mianowicie w miasteczku Hrohowki [nieczytelne] założono w stanie maksymowskiem na pustoszy [okienko]. Na której pustoszy na [nieczytelne] miasteczko Wichrowskie nad rzeczką Wiechrą leżące, a temi czasy nazywanemi je Hrehorkowo, na gościńcu ze Mścisławia do Smoleńska idący do tego miasteczka pustoszy [okienko] Iwanowska. W tem miasteczku postępach [?] w stanie maksymowskiem leżących wymierzono i ograniczoną włók trzydzieści w pewnych granicach z pany ziemiany województwa smoleńskiego i z [nieczytelne] nowa drugiem obrębie przez rzekę Wiechrę według przywileju JKM [s. 412:] po stare znamiona i granice stanu dąbrowieńskiego wymierzono i ograniczono włók sto. A nadto włók ośm w temże obrębie zajęto, które do dalszej woli JKM odesłano. Mianowicie w Hrehorkowie, w Pierzchowiczach, Holeniszczach, Pokletnem i Wieliżem, Podkletnem, Czartoszkach i Kapuśnikach mniejszych i więtszych w województwie smoleńskiem w stanie dąbrowieńskiem nad rzeką Wiechrą i Orlanką leżące.

Tego gruntu ograniczenie tak się w sobie ma. Pierwsza ściana granice od gościńca orszańskiego od ruczaja i suchodołu Korytnego, przy którym wedle gościńca usypany około sosny kopiec narożny, który dzieli grunt po lewej ręce przez gościniec JKM pusty także przez [nieczytelne] ruczaju Korytnego po granice panów bojar JKM Sierbowy do [?] zamku smoleńskiego należących listownych, a po prawej stronie grunt JMP Kaliszewskiego derewni Podkletnej. Od tego gościńca i kopca powróciwszy w prawo ruczajem i suchodołem Korytną idąc w wierzchowie śrzodkiem w ścianę przesieczoną, która dzieli grunt JMP Kaliszewskiego Pierchowice. Tąż ścianą idąc znamionami na różnych drzewach krzyże i po trzy wręby wyciętemi w wielki łuh. A wielkim łuhem w rzekę [okienko]. A rzeką w niż w ujście rzeczki Łotowskiej, którą postąpiwszy w górę w prawo, w ścianę przesieczoną, na której na brzegu usypany kopiec, który dzieli grunt po lewej ręce panów bojar łojewskich, a po prawej grunt JMP Kaliszewskiego Pierzchowicz. Tą ścianą znamionami na drzewach wyciętemi do gościńca do Smoleńska idąc, przy którem około trzech brzóz usypany kopiec poboczny. Tąż ścianą postąpiwszy do gościńca ze Mścisławia do Smoleńska idącej, przy którym kopiec narożny, który dzieli grunt po lewej ręce bojar JKM Bierdziebiaki, a przez gościniec grunt JMP Gigonta Chmielewicz, a po prawej ręce grunt JMP Kaliszewskiego do stanu dąbrowieńskiego. Od tego gościńca i kopca powróciwszy w prawo starą miedzą stanu dąbrowieńskiego i maksymowskiego, który idąc wielkie rów suchodołu. Temże suchodołem rzeką Wiechrą. A rzeką Wiechrą w niż postąpiwszy po lewej ręce miasteczka Słobodka, którą nazywają Hrehorkowo, które miasteczko Zało[…]ną [s. 413 i 414:] na pustoszy w stanie maksymowskiej, a po prawej stronie rzeczki pustosz Hrehorkowo stanu dąbrowieńskiego i maksymowskiego Słodbino, idąc błotno w wielki rów. A rowem idąc wielkiem prostą ścianą do kopca narożnego na starej granicy stanu pomienionego Hrehorkowa, a przez ścianę grunt pana Krzysztofa Zajezierskiego, a po prawej stronie grunt JMP Kaliszewskiego stanu dąbrowieńskiego pustoszy Hrehorkowa. Od tego kopca w prawo powróciwszy, w ścianę nowoprzesieczoną idąc przez ruczaj Błotny, znamionami na różnych drzewach krzyże i po trzy wręby wyciętemi przez mszarzyny, nie dochodząc derewienki JKM do starego drożyska, którym drożyskiem idąc w wielką ścianę przesieczone, którą postąpiwszy w rzeczkę. A rzeczką w górę do kopca pobocznego przy drodze i pustoszy do pana Charkiewicza idący usypanego, który dzieli grunt po lewej ręce pana Charkiewicza, a po prawej stronie grunt pana Kaliszewskiego pustoszy. Od tej drogi i kopca w prawo prostą ścianą idąc, wedla kopców pobocznych znamionami na różnych drzewach wyciętemi, przez mszarzyny idąc w wielki mech. A ze mchu wielkiego ściana przesieczonej, którą idąc znamionami na drzewach do kopca narożnego, który dzieli grunt ze dwu stron JKM. Od tego kopca ścianą przesieczoną w prawo powróciwszy, przez mszarzyny idąc znamionami w ruczaj czarnej gręzi. A ruczajem w niż przez rzeczkę do kopca narożnego na brzegu tej rzeczki nie dochodząc mostu wedle gościńca orszańskiego około dąbku usypanego, który dzieli grunt po lewej ręce JKM pusty a po prawej grunt pana Kaliszewskiego. Od tej rzeczki i kopca w prawo gościńcem orszańskiem ku Smoleńsku do pierwszego kopca i rowu korytnego. U którego się pierwsza ściana granice zaczęła i tam się kończy.

W tem ograniczeniu kopcami narożnemi i pobocznemi dostatecznie usypano i na różnych drzewach krzyże i po trzy wręby wycięto. Które to włók sto w stanie dąbrowieńskim stosując się do przywileju JKM wymierzawszy w zwyż pomienione trzydzieści włók w stanie maksymowskiem w przy [?] miasteczku z ośmią włók do dalszej woli JKM i dostateczne ograniczenie uczyniwszy podałem w moc dzierżenie i spokojne używanie prawa lennego wieczystego JMP Andrzeja Kaliszewskiego. Co dla lepszej wiary etc. Pisan w Smol[eńsku] d[nia] 10 miesiąca juny roku 1625.

Tagi , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.