DANINA PANA JAKUBA GRABOWSKIEGO

W dokumencie jest mowa także o drugim wymiarze dla pana Grabowskiego na daninie Stanisława Buyny, jednak dokładnego opisu tych granic … Więcej

DANINA JM PANA JANA PASKA

Jan Abrahamowicz Pasek otrzymuje wymiar 300 włók we włości iwankowskiej nad rzeką Sustromiec. Przepisał, zredagował i mapką opatrzył Jakub Brodacki. … Więcej

Danina ojców świeszczenników Spasa S.

Popi Fiedor Kuźmieniec i Kuźma Iwanowicz otrzymują zawiadomienie, iż ich daniny pomiędzy Botajowem, Daszynem, Kuzinem i Sustromcem we włości iwankowskiej … Więcej

Chorągiew ziemska smoleńska 28 czerwca 1648 roku

Bibl. Ossolińskich II 3675. Dokument otrzymałem od Andrzeja Haratyma za co mu serdecznie dziękuję. Dokument przepisałem i uporządkowałem w programie … Więcej