DANINA PANU JANOWI KOTOWICZOWI WŁÓK TRZYNAŚCIE

danina Jana Kotowicza 002Jan Kotowicz otrzymuje wymiar pustoszy Lichaczowo nad rzeką Zabawką we włości dołhomowskiej. Przepisał, zredagował i mapką opatrzył Jakub Brodacki.

Jag 906, s. 134 wg pierwotnej numeracji (skan 141)

Adam Zaręba mierniczy JKM województwa smoleńskiego przysięgły.

Czy[nię] wiadomo tym pisaniem mojem, iż za listem podawczem JMP Hieronima [Ciechanowicza] podsędka smoleńskiego rewizora JKM wymierzono panu Janowi Kotowiczowi włók trzynaście na pustoszy Lichaczowie w województwie smoleńskim we włości dołhomowskiej nad rzeczką Zabawką leżące.

Tego gruntu ograniczenie tak się w sobie ma. Poczyna się pierwsza ściana granice od ujścia rzeczki Zabawki, do której wpada rzeczka Olszanka. Rzeczką Zabawką w górę przez drogę czuczyłowską w ścianę przesieczoną, przez błoto, na którem przy brzegu kopiec narożny usypany, który dzieli grunt p. Leszewicza. Od tego kopca, tąż ścianą przesieczoną do drogi czuczyłowskiej, przy której kopiec. Od tego kopca tą drogą czuczyłowską z Dementejowa idącą, w ścianę wielką przesieczoną pana Maliszewicza. Na której ścienie kopiec narożny usypany. Od tego kopca tąż ścianą wielką w prawo z rubieżami w ścianę wielką z rubieżami włók szpitalnych. Tą ścianą wielką szpitalną w mech wielki hubiński krajem mchu i błota wielkiego, krajem lasu czarnego z rubieżami w rzeczkę Olszankę. Olszanką w niż do ujścia pierwszego rzeczki Zabawki. U którego się pierwsza ściana granice zaczęła i tam się kończy.

W tym ograniczeniu kopcami narożnemi i pobo[s. 135:]cznemi dostatecznie usypano i na różnych drzewach znamiona wycięto. Które to włók trzynaście wymierzawszy i dostateczne ograniczenie uczyniwszy podałem w moc dzierżenie p. Kotowiczowi. Na co daję ten list mój z podpisem ręki i z moją pieczecią. Pisan w Smoleńsku dnia trzeciego novembris roku tysiąc sześćset dwudziestego siódmego.

Tagi , , , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.