DANINA PANOM PLASKACZEWSKIM

danina Plaskaczewskich 002Panowie Plaskaczewscy otrzymują wymiar pustoszy Połujochotowo i Harawicze nad rzeczką Lemną we włości dołhomowskiej. Przepisał, zredagował i mapką opatrzył Jakub Brodacki.

UWAGA! Nie jest jasne, gdzie znajdowała się danina p. Puszkowskich. W ML 110, 346 czytamy, że panowie Puszkowscy ustąpili Artemusowi Puzyrewskiemu dwie części „…Buczniewa, nad rzeką Hołhoł i Jelemną”. Gdzie dokładnie znajdowało się owo Buczniewo nie umiem stwierdzić.

Jag 906, s. 131 wg pierwotnej numeracji (skan 138)

Adam Zaręba mierniczy JKM województwa smoleńskiego przysięgły.

Czynię wiadomo tym pisaniem mojem, iż za przywilejem JKM PNM i za listem podawczem JMP Hieronima Ciechanowicza podsedka smoleńskiego i rewizora JKM wymierzyłem gruntu do paszni i osady zgodnego panu Hrehoremu Plaskaczewskiemu włók sześć na pustoszy Połujochtowa i PP. Wojciechowi, Janowi Plaskaczewskiem włók dwanaście na pustoszy Harawiczach w województwie smoleńskiem we włości dołhomowskiej nad rzeką Lemną leżące.

Tego gruntu ograniczenie tak się w sobie ma. Poczyna się pierwsza [s. 132:] ściana granice od rzeczki Lemny i od ujścia łuhu [?] lisicznego i więzu z rubieżami, który stoi przeciwko siedliska Dworkowa. Tym łuhem lisicznym w górę z rubieżami w ścianę, na której na brzegu kopiec. Tąż ścianą do kopca narożnego, który usypany na gruncie harawickiem na wielkiej ścienie pana Wielamowskiego. Od tego kopca, tąż ścianą do drogi [z] Niejełowskiego, przy której kopiec. Tą ścianą do gościńca dorobuskiego, przy którym kopców dwa i dębów dwa z krzyżami i wrębami wyciętemi, przez gościniec ścianą przesieczoną do kopca narożnego, który usypany na gruncie połujochtowskich na ścienie poprzecznej, która dzieli grunt PP. Puzyrewskiego i Puszkowskiego. Tą ścianą nowoprzesieczoną z rubieżami do drogi, która idzie z Połujochtowa do Ostankowa, przy której kopiec. Tą ścianą do kopca narożnego, który usypany na gruncie Połujochtowa na brzegu rzeczki Lemny. Rzeczką Lemną w niż do ujścia pierwszego łuhu lisicznego. U którego się pierwsza ściana granice zaczęła i tam się kończy.

W tem ograniczeniu kopcami narożnemi i pobocznemi dostatecznie usypano i na różnych drzewach krzyże i po trzy wręby wycięto. Które to włók ośmnaście wymierzawszy i dostateczne ograniczenie uczyniwszy podałem w moc dzierżenie. Na co daję ten list mój wymiaru i ograniczenia mego z podpisem ręki mej własnej i z moją pieczęcią. Pisan w Smoleńsku d. dziesiątego novembris roku tysiąc sześćset dwudziestego siódmego.

Tagi , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.