DANINA PP. TETERYMOWICZOM KURMIŃSKIM

danina Teterynowiczów Kurmińskich 002Panowie Teterynowicze Kurmińscy otrzymują wymiar pustoszy Uwarowo nad rzeką Słowazą we włości dołhomowskiej. Przepisał, zredagował i mapką opatrzył Jakub Brodacki.

UWAGA! Być może nazwisko Kurmiński było czasem zapisywane jako Kuźmiński.

Jag 906, s. 128 wg pierwotnej numeracji (skan 135)

Adam Zaręba mierniczy JKM województwa smoleńskiego przysięgły.

Czynię wiadomo tym pisaniem moim, iż za przywilejami JKM PNM i za listem podawczem JMP Hieronima [Ciechanowicza] podsędka smoleńskiego i rewizora JKM wymierzyłem gruntu do paszni i osady zgodnego włók ośmnaście PP. Fiedorowi, Sewerynowi, Pawłowi Teterynowiczom Kurmińskiem, mianowicie na pustoszy Uwarowie w województwie smoleńskiem we włości dołhomowskiej nad Słowazą leżace.

Którego to gruntu ograniczenie. Naprzód poczyna się pierwsza ściana granice od kopca pierwszego i narożnego, który usypany na gruncie sielskiem na brzegu wierzchowia Żupny [Żupory?] na wielkiej ścienie gruntów szpitalnych. Tąż ścianą idąc w wielkie błoto Słowazy. Na tej ścienie kopców trzy usypano. Powracając drugą ścianą granice śrzodkiem błota Słowazy na niż idąc do kopca narożnego, który usypany na gruncie kisielowskiem, których się zajęło część do gruntów uwarowskich. Od tego kopca pobocznego powracając trzecią ścianę granice, prostym trybem idąc wedle gruntów kisielowskich do kopca trzeciego narożnego, który usypany na gruncie uwarowskiem. Od tego kopca narożnego powracając czwartą ścianą granice, zajmując część lasu czarnego, prostem trybem idąc, przez wierzchowie mchu Żupory do pierwszego kopca narożnego. U którego się pierwsza ściana granice zaczęła i tam się kończy.

W tem ograniczeniu kopcami narożnemi i pobocznemi dostatecznie usypano i na różnych drzewach krzyże i po trzy wręby [wycię]to. Które to włók ośmnaście wymierzawszy i dostateczne ograniczenie uczyniwszy podałem w moc dzierżenie panom Teterymowiczom Kurmińskiem. Co dla [lepszej] wiary i pewności dałem ten list mój mierniczy z podpisem ręki [mej własnej] i z moją pieczęcią. Pisan w Smoleńsku dnia dwudziestego ósmego [oderwane] roku tysiąc sześćset dwudziestego szóstego.

Tagi , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.