Pustoszy zajęte na pogranicze smoleńskie

jsianożęci które lada kto kosi i swawolnie zajmujeSianożęci, które „lada kto kosi i swawolnie zajmuje”. Przepisał, zredagował i mapką opatrzył Jakub Brodacki. Pogrubiłem miejscowości odnalezione na mapie.

Jag 906, s. 98 wg pierwotnej numeracji (skan 104)

We włości iwanowskiej i część dołhomowskiej roku tysiąc sześćset dwudziestego pierwszego miesiąca maj, dziesiątego dnia.

Które lada kto kosi i swawolnie zajmuje, mianowicie pustoszy Łopczyno [?], Hłowczyno, Obiaskino, Żałobino, Karkino, Haworowo, Koziołbino, Krzynowo, Włotkowo, pustosz Baranowo, Czuszkowo, pustosz Iwanowo, sianożęci nad rzeką Sożem jest niemało roskoszonych i rosprzątnionych. Ale tego nie

 [dopisek w stopce:] Niemczyno, Hirumcowo, Piątryczyno, Maćkowo, Smiczyno, Horbowo, Hriniowo, Stadnikowo, Zaśmiczyno, Pachomowo, Leskowo, Skucharowo, Rubaszkino, Danil [fragment zamazany] osobliwie na cekwartowstwo Koszkino, Hajano [?]

 [s. 99 ciąg dalszy z poprzedniej strony]: wiem za czyim pozwoleniem do tego czasu najmniejszego szeląga do skarbu JKM nie dają. Może być tam sianożęci wozów na sześćset i co więcej, bo było stogów skoszonych sto. Koszą ich poddani bursackie, z Łuczynki+, z Juryhorodka, kozacy z Kopanki i inni puszkarze, i inni poddani różni szlacheckie. Rozumiałem o tem, iże są przepisane i w arendzie, dzierżane, ale ich widzę nie masz. Potrzeba rozkazać zajachać pomienione pustoszy i sianożęci i lasy z błotami aż do rzeki Rosazy.

+ [dopisek na marginesie jako przypis do słowa „Łuczynki”:] Tych ci [nieczytelne] wozów we dniu przeciczynki [?] ru [?] rze [?] oddane części rzęce [?] w własne litow [?] upomina się go JMP skiego [?]

Tagi , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.