DANINA PP. JANOWI, HREHOROWI WACHANOWSKIM

danina panów Wachanowskich 002Panowie Wachanowscy otrzymują wymiar pustoszy Rakowicze nad rzeczką Rosazą we włości dołhomowskiej. Przepisał, zredagował i mapką opatrzył Jakub Brodacki.

Jag 906, s. 135 wg pierwotnej numeracji (skan 142)

Adam Zaręba mierniczy JKM województwa smoleńskiego przysięgły.

Czynię wiadomo tym pisaniem mojem, iż za listem podawczem JMP Hieronima {Ciechanowicza} podsędka smoleńskiego rewizora JKM wymierzono włók dwanaście na pustoszy [s. 136:] Rakowiczach we włości dołhomowskiej na rzeczką Rosazą leżące w województwie smoleńskiem.

Tego gruntu ograniczenie tak się w sobie ma. Poczyna się pierwsza ściana granice od ujścia ruczaja i błota łohowczyńskiego, który wpada w rzeczkę Rosazę. Tym błotem i ruczajem łahowczyńskiem przez drogę łahowczyńską, która idzie do Rakowicz, przy której kopiec usypany. Tymże ruczajem w ścianę przesieczoną i do starej miedze włości iwanowskiej, na której przy brzegu ruczaja usypany kopiec narożny, który dzieli grunty włók szpitalnych. Od tego kopca starą miedzą włości iwanowskiej, ponowioną z rubieżami, krajem mchu i błota do rozstai, przy której kopiec usypany. Od tego kopca i rozstai ścianą nowo przesieczoną w błoto małanińskie. Błotem w górę do kopca, który usypany na brzegu tego błota, który dzieli grunty małanińskie. Od tego kopca ścianą przesieczoną z rubieżami do kopca drugiego narożnego, który usypany na gruncie rakowskiem. Od tego kopca w prawo ścianą przesieczoną do drogi, która idzie do Zabłocia z Rakowicz, przy której usypany kopiec. Od tego kopca tąż ścianą do kopca drugiego narożnego, który usypany na gruncie rakowskiem. Powracając w prawo ścianą przesieczoną w górę tąż ścianą do kopca, który usypany przeciwko siedliska Rakowicz do pierwszego mchu i ruczaja łahowczyńskiego. U którego się pierwsza ściana granice zaczęła i tam się kończy.

W tem ograniczeniu kopcami narożnemi i pobocznemi dostatecznie usypano i na różnych drzewach krzyże i po trzy wręby wycięto. Które to włók dwanaście wymierzawszy i dostateczne ograniczenie uczyniwszy podałem w moc dzierżenie p. Wacharłowskiemu. Na com dał ten list mój z podpisem reki mej i z moją pieczęcią. Pisan w Smoleńsku dnia czwartego novembris roku tysiąc sześćset dwudziestego siódmego.

Tagi , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.