Lista poddanych-dłużników Piotra Wigunta Trubeckiego

sporządzona przez Jana Bolszańskiego

AGAD, AR, X, 176, s. 10

 

Ciekawy dokument, który pozwala na częściowe zrekonstruowanie geografii ujezdu trubeckiego. Przepisał i zredagował Jakub Brodacki.

 

Reszta na włości dziakła z roku 1642 – przez mię Jana Bolszańskie[g]o niedobrana na wołości Trubeckiej

 

Sioło Ciemne

Tomiło Kirejow, Iwan Lach, Radziwon, Iwaszko Awchiamow ćwierci żyta cz 4

Radziwonowie wszytek posprzedawał na żyto 1/3 służby.

 

Sioło Sielec

Reszta posypu z roku 1641 – różne zboża czwierci 20.

 

Omelanowsk

Przez 5 lat nic nie dawali dziakła.

 

Iża [Uża?]

Reszty żyta na nich czw 8 ½

Jęczmienia czwier 1

Owsa czwierci 1

 

Sioło Pozewicze

Czerenko czynszu [niezrozumiałe] 3 żyto nawalne i posep wszytek wine słuzby ½

 

Siemaczkowo

Żyta czwierci reszty nawalnego 5 o tym wójt wie kto nie dał owsa cz 16

 

Sioło Plusowo

Miszko Abramow żyta czwier 1 1/3

Hryszko Hawryło służby 1/3 wszystko i nawame [nawalne?] winę

Onikiej Timophejow służby 1/3 żyta cz 1/13 pszeniczy czwierci ½ winę

Iwan Obiednin owsa czwie 2

Jakow Fiedorow służby ½ wine posep wszytek i nawalne żyto

Iwan Akulin żyta cz 4 pszenicy cz 1

Maciej Barystow żyta cz 2

Iwaszko Zaplutaj żyta cz 2 pszenicy ½

Fidor Lewonow żyta cz 1 jęczmienia cz ½

Iwan Hawryłow żyta cz 1 pszenice cz ½

 

Irukowo

Sawa Oweszkow żyta cz 2

tenże dał owsa na rok 1643 cz 2

 

Jurowo Sioło

Miron Illuszkin żyta cz ½ jęczmienia pszenic owsa czwierci 1

Mihita Biruk żyta cz 2

Iwan Depuhin służby 1/3 posep wszytek i nawalne wine

Borys Dymow pszenice cz 1

Mikita Kerejow r3 żyta cz 6 pszenice cz 1 jęczmienia cz 1 owsa cz 2

Jakow Wasilew żyta cz 1 ½

Laska Suzicin żyta cz 1[i]1/3

Mikita Bobkow żyta cz 1

 

Sioło Prudok

Daniło Popkow żyta cz 2

Timoch Timochow żyta cz 1 jęczmienia cz ½

Roman Waszlew żyta cz 1

Andrzej Polujaw służby ¼ posep wszytek i nawalne żyto wine

Sienko Timophiejow żyto cz 1 jęcz ½

 

Kopylen

Proszko Jerylin żyta cz 1/3

Kuźma

 

Robczewsk

Mojsiej Łobaczow jęczmienia cz 1

Axion Wołosanin piosep wszytek i nawalne żyto słu ½

Pomien Demientejow służby 2 żyta cz 1 jęczmienia cz 1 owsa cz 2

Choma Hlinin żyta cz ½ jęczm cz ½

Proszko Milaszow żyta cz 1

Tymofiej Zniew żyta cz 1[i]1/3

 

Iwanowsk

 

[tu brak jakiegokolwiek wpisu]

 

Lubozycze1

Misza Złobin żyta cz 1

Filon Jaroszkiewicz żyta cz 1[i]1/3

 

Chomczyn

Proszko Wolohidin jęczmienia cz 1

Aleksiej Garniec żyta cz 1[i]1/3

 

Ostra Luka2

Iwan Zaszehin ½ służby posep wszytek i nawalne wine

Stephan Browkin żyta cz 2 jęczmienia cz 1

Demid Browkin żyta cz 2[i]2/3 jęcz cz 1[i]½

Paweł Fedorow żyta cz 1[i]1/3

Wasil Rudak żyta cz 2

 

Raducin

Achonia Dorosza żyta cz 2

Swiedor Sokół służby 1/3 posep wszytek i nawalne żyto wine

Osfej Sawin żyta cz 2

Deszko Mihulin żyta cz 2

Iwaka Iwanow żyta cz 1 ½ jęczmienia cz ½

Owakin Szerszen żyta cz 2

Iwaszko Lawrynow służeb 1/3 [6 i 1/3 ?] posep wszytek i nawalne żyto wine

Swiedor Lawrentow służeb 1/3 posep 4 nawalne żyto wine

Opanas Krorostel żyta cz 2 jęczmienia cz ½ wine

Wasko Axionow służby ¼ posep wszytek nawalne wine

Mojsiej Blizonek słu 1/3 posep wszytek i pszenicy ¼

Iwaszko Zahumienny żyta cz 2[i]2/3

 

Orelsk

Wójt Niedźwiedziow za lat 2 szóstej części służby czynsz i posep wine

Fedor Hluchi [?] żyta cz 2[i]2/3

Juda Stryhoriew służby 1/3 posep wszytek

Siła Michajłow żyta cz 1

Opanas Supranow żyta cz 1 ½

 

Nowosiółki Niżowe [Niżone?]

Karp Siemionow i Hryszko żyta cz 2[i]2/3

Mienszyk ½ służby posep wszytek i nawalne żyto wine

Hawryło Karpow służby 1/3 posep wszytek i nawalne żyto wine.

 

Isoch [Isock?]

Mojsiej Kleszczonek słu 1/3 posep wszytek

Andrzej Sobolko żyta cz 1

Kuźma Szokowuż żyta cz 1

Miluta Braniec z służb 1/3 posep wszytek

Onisko Michajłow posep wszytek 2[i]1/3

 

Horodec Srzedni

Hryszko Woroszywin żyta cz 1 owsa cz 1

Roman Abramow żyta cz 1

Kuźma Markow służeb ¼ posep wszytek i nawalne żyto

 

Horodec Niżni

Pawluk Owdakuniow żyta cz 1[i]1/3

Dowedor [Swedor?] Nikicin żyta cz 1[i]1/3

Miszka Wasilow żyta cz 1[i]1/3 jęczm cz ½

Iwan Stephanow pszenicy cz ½ owsa cz ½

Kupra Siemionow żyta cz 2

Andrzej Piotrow żyta cz 1 ½

Miluta Baczanow żyta cz 1[i]1/3 jęczm cz 2

Lewko Dmitrów z 1/3 służ wszytek posep

Dzcin [Oscin?] Brasolow żyta cz 1[i]1/3

 

Znob Stara

Iwaszko Starodubiec wine cz 214 [2 ¼?]

Na Słobożanach w Znobi Nowogrodzkiej czynszu dali 22120. Reszta na nich.

 

 

Reszta dani miodowej w tymże roku 1642

 

W-Miesek Safon Domitrow Hb 1 ½

 

Pluskowo

Kuźma Rohowiec H 20

Fedko [sic!] Rochowiec H 15

Maciusza Arystow H 3

Mikita Szumakow H 23

Hawryło Szumakow H 7

Olesza Pozmakow H 13

Iwan Ahulin H 10

Iwan Romanow Hb 17 ½

 

Hrużdowo

Krolos wine pud 1

Borys Ronin [Roszin?] 2 ½

 

Ropczewsk

Jakow Weryhin H 32 ½

Demido Łobaczow Hb 19

Siemion Kruzmiec Hb 12

 

Iwanowsk

Jaroma wine pud 1 Hb 1

Nikipor Sanselow Hb 10

 

Lubozycze

Achonka Zdanow za lat 2 wine pud 2 4 Hb 2 ½

 

Ostraluka

Rudak Broulin Hb 10

 

Raducin

Iwan Szerszen Hb 4

Ohejsawin Hb 9

Opanas Hryhoriew pud 1/5

 

Horodec Prokszja

Borys Podobiedow hb 23

Maxim Hliscin Hb 4

Miszko Wasilew Hp 5

Iwaszko Siepanow Hp 11

Kuźma Mitrajow za lat 2 pud 1 Hp 14

 

Sielec

Stepynia Hb 25

Tenże za rzeczkę pud 1

Akułu wine Hp 6

Achonia z towarzyszami są win wine pud 2 Hb 13

Stezko Ihomorohow pud 1/24 ½

Harasin Sawin pud 2/25

Iwaszko Zienowkow Hb 20

Anton Siemionow z bratem za lat 2 win pudów 3/10

Jaroma wine pud 2/15

Ospi Sawin pud 1/15

Wasko Szybaj pud 8

Mitko Tyrylis pud 2/25

Kuźma Mikicin pud 2/38

Zyl wine Hb 25

Midan Hb 14

Wasko Zienowkow za rzeczkę z towarzyszami i Szalakin pud 1

Philip Mikucin pud 2/25

Stefko Shomorodow Hb 11 ½

Jaronia za rzeczkę za lat 2 pud 2

Jaszko za rzeczkę Hb 12

 

Jahutiew

Ostap Makarow Hb 2 ½

Tenże wine pud 1 / 2½

 

Czehino

Iwan Lach pud 1/12 ½

Radzko Jakowlew pud 1/32

i Tomiło obadwa winni to

 

Orelsk

Hluchi Hb 18

Szwedor Pawelow za lat 2 pud 2/9

Isaj Polumin dał na rok 1643 pud ¼

Siemion Niedźwiedziów dał na rok 1643 i rozywienek 8

Terchaj Jonow dał na tenże rok Hb 5

Charszon wine Hb 11 ½

 

Omelanowsk

Fiedko Murajow z bratem pud 1/13

 

Jahutiew

Illa Szuta wine pud 1/1

 

Lubec

Zdan za lat 2 pud 2/30

 

Siemiec

Winni wszyscy Hb 31

 

Połowcia Zinobi

Petrusza z towarzyszami wine zostaje

Nikita Skorymin Hb 6 pud 2/6

Osip Sirepanow [?] Hp 5

Achonka Tulacztyn pud 2/20

Steczko Starodubiec dał na rok 1643 Hp 5

Juda Starodubiec wine hb 10

Iwaszko Serhejow wine Hb 25

 

Z miasta Ikolojo wine Kliszko

 

Siemaczkowo

Dolhi wine pud 2/30

Hleb wine Hb 25

Olesza Staryn wine Hb 13

Lamaha wine Hb 11

Paszko Wasilew pud 2/9

Oleksiej Kisiel pud 3/30

Waśko Siemierzyczyn Hb 15

Lamaha Żukow Hb 30

Kisiel wine pud 1/15

Z Pluszkowa Siemion Iwanow z towarzyszami pud 2/5

 

Horodec Srzedni

Lewko Dmitrow pud 2/13

Piotrynia pud 2

Iwaszko z Pluskowa za lat 2 pud 3/2

 

Raducin

Mitiaj Mikulin za lat 2 pud 3/2

Andruszko Michaczow pud 1/8

Deszko Mihulin z lat 2 pud 2/10

Andreszko Sczepanow Hb 3

Iwan Iwanow Hb 22 ½

Iza [Lza?]

Andrzej za bratem pud 3/15

Petrusza Hb 22

 

Znob

Sierozko Milaszow da na rok 1643 Hb 18

Stezko Sawrasow 4 towarzysze zostali winni Hp 25

Karp Laszutin dał na rok 1643 Hb 3 ½

Wasil Czapuhin wine Hb 20

Anania Pierszyn dał na rok 1643 Hb 3

Lanko Kusahin w Lubcu wine pud 2 Hb 23

Pop z Sielca wine Hb 3

 

Znob Słoboda

Hawryło Rusylin Hp 35

Pilip Owdianow [Owchianow?] pud 1 /2½

Oksien z Krasnego zna wine Hp 19

 

Ta [?] summa reszty na włości dawnej pudów na skarbową wagę.

Na nowy rok 1643 oddali miodu pudów 2 i Hp 5 ½

 

Ten rejestr reszty podpisuję, którą na dłoniech ukazuje p. Bokszański zostałą za urzędu swego. Piotr Trubecki p star ręką swą.

——————————–

1Wieś znalazłem dzięki stronie http://www.radzima.org/pl/miejsce/lubozycze.html

2Być może o tej wsi Остралука patrz Lewobrzeżna Ukraina w XV-XVII wieku, s. 93 (skan 9)

Tagi , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.