Danina kościoła trubeckiego

Jak podaje Władysław Godziszewski, w pracy pt. Granica polsko-moskiewska wedle pokoju polanowskiego (wytyczona w latach 1634-1648), Kraków 1934, s. 38, kościół trubecki posiadał we włości trubeckiej wsie Komiatino/Komiagino (Комягино), Niehino/Niegino (Негино) nad rzeką Tarą (prawdopodobnie błędnie odczytana nazwa rzeki Посорь)  nadane 20.03.1625 r. oraz Hniłowo (niezidentyfikowane) nad rzeką Desną. Dokument, który to poświadczał znajdował się przed wojną w Bibliotece Krasińskiej pod nr 3623 z. 101 f. 185.

Tagi , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.