Danina Jurija Nikiticza Trubeckiego

Jurij Nikiticz Trubecki otrzymał Trubeck dn. 12.01.1621 r. przywilejem wieczystym króla Zygmunta III Wazy. Obszar otrzymany od króla odpowiadał obszarowi, dzierżonemu przez Trubeckiego za czasów carskich, bowiem kniaź Jurij przeszedł na stronę Rzeczypospolitej.

Druga część ziemi, należąca do kniazia Andrzeja oraz Tymofieja Trubeckiego pozostała w dyspozycji królewskiej.

Po śmierci Jurija król Władysław IV nadał tę drugą część Piotrowi i Aleksandrowi Trubeckiemu 11.05.1634 r. Następnie 16 lub 19.04.1635 w kolejnym przywileju przekazał tę drugą część w ręce samego tylko Piotra. W nadaniu wymieniono miejscowości: Niehino (Негино), Znob (Знобь), Rodunia (Радинская), Radczyn (Ратчино), Horodec (prawdopodobnie Пергней oraz Средней Городець) oraz Lubec (Любець). Mieli też w swym posiadaniu horodyszcze Ciemne (Темная)1. Niewykluczone, że Horodec Średni Trubecki dzierżył po połowie z Michałem Dobrosołowskim. Przywilej nie obejmował prawa do wytwarzania towarów leśnych.

Piotr Wigunt Trubecki zmarł po 4.05.1644 r.2, pozostawiając wdowę Helenę z Druckich-Sokolińskich i małoletniego syna Jerzego. Kilka miesięcy później król Władysław IV wykorzystał fakt śmierci Piotra i bezprawnie przekazał cały ujezd trubecki w ręce moskiewskie (pisałem o tym obszerniej w tekście Scylla trubecka. Faktycznie ujezd został przekazany jesienią 1645 roku.

—————-

1Władysław Godziszewski, Granica polsko-moskiewska wedle pokoju polanowskiego (wytyczona w latach 1634-1648), Kraków 1934, s. 33-34. Powołuje się tu na już nieistniejące dokumenty z byłej Biblioteki Krasińskich o nr 3622 z. 97 dok. 25 i 34, 3623 z. 107 f. 85, 86, 75 i z. 108 f. 85 i 467, a także 3635 księga sądowa 107 f. 303, 305, 306. Wypisy z wpisów obu tych przywilejów do Metryki Litewskiej dostępne na stronie www.gosiewski.pl.

2AGAD, AR dz. X, 174, s. 27.

Tagi , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.