Danina Michała Dobrosołowskiego

O daninie tej wspomina Władysław Godziszewski w pracy pt. Granica polsko-moskiewska wedle pokoju polanowskiego (wytyczona w latach 1634-1648), Kraków 1934, s. 37. Michał Dobrosołowski „pacholę królewskie” otrzymał Horodec Średni, który (jak sądzi Godziszewski) trzymał razem z rodziną Trubeckich, oraz Szczotki (Szczetinina) po zdrajcach Niecieckim i Siemaszce. Przywilej z dn. 9.09.1634 r. przechowywany był przed wojną w Bibliotece Krasińskich pod nr 3624 z. 110 f. 861 i nie zachował się.

Tagi , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.