Dekret sądu asesorskiego w sprawie własności dóbr Iwana Kozłowa

Warszawa, 12.10.1641 r. Sąd asesorski potwierdza prawo Iwana Kozłowa do dzierżenia prawem lennym wieczystym derewni Ziewiakino (Зеваки), Rohaczewka, Sadowicze (Садовичи), … Więcej

Przywilej króla Władysława IV dla Zygmunta Karola Radziwiłła

Przywilej króla Władysława IV dla Zygmunta Karola Radziwiłła Obóz pod cerkwią Archanielską, 15.04.1634. Władysław IV nadaje trzysta włók prawem lennym … Więcej

Przywilej królewicza Władysława dla Daćboga Kierły

Merecz, 28.10.1629 r. Królewicz Władysław nadaje miasto Poczep z włościami rubczyńską i podbiełowską prawem lennym wieczystym Daćbogowi Kierło i jego … Więcej

Danina Krzysztofa Jankowskiego

Zaczerpnięta z książki Czesława Jankowskiego pt. Powiat oszmiański: materiały do dziejów ziemi i ludzi cz. 2, Petersburg 1897, s. 279-282 … Więcej