Danina ojców świeszczenników Spasa S.

danina cerkwi Spasa Świętego Nieżoda we włości iwankowskiejPopi Fiedor Kuźmieniec i Kuźma Iwanowicz otrzymują zawiadomienie, iż ich daniny pomiędzy Botajowem, Daszynem, Kuzinem i Sustromcem we włości iwankowskiej znalazły się wewnątrz daniny sędziego grodzkiego smoleńskiego Jana Paska, a ich stare granice zostały zachowane. Przepisał i zlokalizował na mapie Władymir Prochorow. Zredagował i mapką opatrzył Jakub Brodacki.

Jag 906, s. 185 wg pierwotnej numeracji (skan 182)

Adam Zaręba mierniczy JKM województwa smoleńskiego przysięgły.

Czynię wiadomo tym pisaniem mojem, iż ja wymierzając grunt JMP Janowi Paskowi, sędziemu grodzkiemu smoleńskiemu, za przywilejem i osobliwem listem JKM w województwie smoleńskim we włości iwanowskiej włók trzysta w pewnych uroczyszczach obrąb. W którym obrębie cerkiew Spasa Nieżodzkiego1, i Piątnice, przy której popów dwa, Fie[d]or Kuźmieniec i Kuźma Iwanowicz, mają grunty swoje, z dawna cerkwiom należące, [s. 186:] te zachowałem wcale, w tych trybach i granicach starych, między wioskami JMP Paskowemi, mianowicie miedzy Botajowem, Daszynem i Kuzinem, w czwartą ścianę do Sustromca2, nie ujmując prerogatywy JMP Paskowi, jako podawcy tego przychodu spaskiego. Których to zwyż pomienionych popów, odsyłam do wiadomości JW JMP wojewody smoleńskiego etc.

Co dla lepszej wiary i pewności daję ten list mój z podpisem ręki mej i z moją pieczęcią. Pisan w Smolensku dnia trzydziestego pierwszego septembri. Roku tysiąc sześćset dwudziestego ósmego.

1 село Нежода

2 Sustromiec – wcześniej Сустромец lub Сустромца, obecnie Устром

Tagi , , , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.