DANINA MINAJA IWANKOWICZA [za] ODWAGI [w boju]

Danina Piotra ŚwiackiegoMinaj Iwankowicz otrzymuje wymiar pustoszy Druzyna i Filipowicze we włości skaczkowskiej (bojhorodzkiej). Przepisał, zredagował i mapką opatrzył Jakub Brodacki.

Uwaga! Trudno zlokalizować miejscowość Filipowicze i Druzyna.

Jag 906, s. 278 wg pierwotnej numeracji (skan 261)

Adam Zaręba mierniczy JKM województwa smoleńskiego przysięgły.

Czynię wiadomo tym listem moim, iż za listami dwiema JW JMP Hetmana Chodkiewicza i za listem WJMP Aleksandra Korwina Gosiewskiego referendarza i pisarza WKsL etc. starosty, abym zrewidował i wymierzył pustosz Druzyna, Filipowicze niegdy syna bojarskiego, Minajowi Iwanowiczowi za jego odwagi, które niegdy czynił pod czas na Twierdelicy według listów zwyż mianowanych.

W tej pustoszy, na której się pobudował, wymierzyłem gruntu do paszni i osady zgodnego włók pięć, morgów trzynaście, prętów dziesięć w województwie smoleńskiem w stanie bohorockiem, we włości skaczkowskiej nad rzeczką Niechrebą leżące.

Tego gruntu ograniczenie tak się w sobie ma. Pierwsza ściana granice starej od rzeczki Niechreby i górach rowu wielkiego, którem idzie granica. Z rowu wielkiego w starą [s. 279:] miedzę, którą idąc do gruntu pana Otminka rowek mały i w miedzę starą. Którą idąc do kopców [sic!] po pobocznych znamionami na drzewach wyciętemi krzyże i po trzy wręby. Tąż ścianą starą wedla gruntu JKM do gruntu idąc pana Otminka Krzywopustowa. Tąż miedzą starą do gruntu p. Reuta po Rów Wielki Dziedowczyński. A Rowem Dziedowczyńskim w rzeczkę Niechrebę. Którą idąc wedle gruntu pana Świackiego Chołmu do pierwszej ściany granice. U której się pierwsza ściana granice zaczęła i tam się kończy.

W tem ograniczeniu kopcami narożnemi i pobocznemi dostatecznie usypano, i na różnych drzewach krzyże i po trzy wręby wycięto. Które to włók pięć i morgów trzynaście według listów IchM wymierzawszy i dostateczne ograniczenie uczyniwszy, podałem w moc i dzierżenie spokojne Minaju Iwanowiczu. Co dla lepszej wiary i pewności daje mu ten list mój wymiaru i ograniczenia mego z podpisem ręki mej własnej i z moją pieczęcią. Pisan w Smoleńsku miesiąca augusta dnia dziewiątego roku tysiąc sześćset trzydziestego ósmego.

Tagi , , , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.