DANINA STANISŁAWA NASZCZYŃSKIEGO (Stare Budziszcze)

Danina Stanisława Naszczyńskiego Stare BudziszczeStanisław Naszczyński (prawdopodobnie on) otrzymuje wymiar daniny Starego Budziska we włości iwanowskiej. Tekst w stanie szczątkowym, brak początku oraz części końcowej (z wyjątkiem ostatnich zdań?). Jest to być może brudnopis DANINY JMP STANISŁAWA NASZCZYŃSKIEGO. Przepisał, zredagował i mapką opatrzył Jakub Brodacki.

Jag 906, s. 432 wg pierwotnej numeracji (skan 376)

[Początek tekstu znajdował się na poprzedniej karcie retro, ale cała kartka urwana jest u dołu w jednej trzeciej. Tekst zaczyna się od słów:]

…nad rzekami [tu skreślone:] Berozynią, Baszkową [?], Troskinią [tu nazwa nieczytelna] borkiem [?] wody [tu fragment umyślnie zamazany] leżące.

Tego gruntu ograniczenie tak się w sobie [ma]. Pierwsza ściana granice od rzeki Berezyni Boszkowy, po prawej ręce kopiec JMP Heliasza Suchodolskiego cześnika mścisławskiego. Przy drodze po drugiej stronie tej rzeki Berezyni kopca usypanego, który dzieli grunty po lewej ręce po wielką ścianę JMP Hieronima Krzemieniewskiego, a po prawej stronie grunt [zamazane: JMP Nowoszyńskiego?]. Z tej rzeki w lewo Berezyni w starą ścianę pana Krzemieniewskiego czerepowską, którą idąc znamionami na drzewach wyciętemi do poprzecznej ściany do kopca narożnego, który dzieli grunt po lewej ręce pana Krzemieniewskiego Czerepowa, przez ścianę grunt JMP Stanisława Naszczyńskiego strażnika smoleńskiego Stare Budziska [oraz] JKM Wierzchowskiego, a po prawej grunt [zamazane: JMP Naszyńkoskiego?] czarnego lasu Starego Budziska [słowo zamazane]. Tąż ścianą pana [zamazane: Naszyńskiego? Kuszyńskiego?] znamionami na drzewach różnych wyciętemi, idąc wedla kopca pobocznego do Dąbrowy Dubniowej, do kopca narożnego przy drodze duchowskiej i połujowskiej usypanego, który dzieli grunt pana Naszczyńskiego, i przez drogę grunt JKM Czarnego Lasu. Od tej ściany i kopca w prawo [słowo zamazane] w rzeczkę [słowo zamazane], a rzeczką [słowo zamazane] w wierchowie. A z wierchowia [słowo zamazane] w prawo powróciwszy, zajmując… [dalej strona odcięta w jednej trzeciej i być może kontynuacja na stronie 433, też niekompletnej:] …dla lepszej wiary i pewności [fragment ucięty] …ograniczenia mego z podpisem ręki mej własnej i z moją pieczęcią. Pisan w Smoleńsku miesiąca novembris [?] {dwudziestego} dnia roku tysiąc sześćset trzydziestego siódmego.

Tagi , , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.