Danina na cerkiew Woskrzesienia Świętego

Świeszczennik Lauryn Wasilowicz otrzymuje wymiar Siedliska Oskrzesieńskiego i poczynku Krukowo nad rzeką Łośminą we włości dąbrowieńskiej. Przepisał Władymir Prochorow. Zredagował … Więcej

Danina miasteczku Krasnemu

Adnotacja o niemożności dokonania wymiaru dla miasteczka Krasne z powodu nieudostępnienia przez mieszczan przywileju królewskiego. Przepisał Władymir Prochorow, zredagował Jakub … Więcej

Danina na plebanię kraś[n]ieńską

Adnotacja o wymiarze (patrz także: Danina nieznanego szlachcica)  Jag 906, s. 2 wg pierwotnej numeracji (skan 17) Wymierzono włók pięćdziesiąt. … Więcej

Danina na klasztor panieński

Informacja Adama Zaręby o wymiarze dla klasztory benedyktynek. Jag 906, s. 2 wg pierwotnej numeracji, (skan 17) Smoleński, wymierzona i … Więcej