Danina na cerkiew Woskrzesienia Świętego

danina na cerkiew woskrzesieńską w Krasnem 002Świeszczennik Lauryn Wasilowicz otrzymuje wymiar Siedliska Oskrzesieńskiego i poczynku Krukowo nad rzeką Łośminą we włości dąbrowieńskiej. Przepisał Władymir Prochorow. Zredagował i mapką opatrzył Jakub Brodacki.

Jag 906, s. 2 wg pierwotnej numeracji (skan 17)

Adam Zareba mierniczy JKM województwa smoleńskiego przysięgły.

Iż będąc wysłany od JMP Aleksandra Korwina Gosiewskiego wojewody smoleńskiego kupiskiego starosty abym wymierzył gruntu do paszni i osady zgodnego włók trzy [s. 3:] na cerkiew krasieńską oskrzesieńską świeszczenikowi Laurynowi Wasilowiczu, a mianowicie na siedlisku oskrzesieńskim, i w poczynku Krukowie, w których wymierzono włók trzy nad rzeką Łośminą, obapół brzegi leżące.

Tego gruntu ograniczenie, naprzód poczyna się pierwsza ściana granice na ruczaju Krasowia, który wpada w rzekę Łośminę. Od tego ruczaju powraca, idąc granice szrzodkiem rzeki Łośminy, idąc w górę w rzeczkę Uniochnę. A Uniochną rzeką idąc do ruczaju wiosną ciekącego, który grunt dzieli Uwarowa i Krukowa. I temże ruczajem suchodołu w wierzchowie, a z wierzchowia powracając ścianę wedle gruntu Uwarowa. Na prawą rękę prosto idąc, do dębu wielkiego, w którym wycięto krzyżów dwa i po trzy wręby. Od tego dębu tą ścianą granicą i nową zakrzywioną, idąc prosto do kopca narożnego, który usypany wedle gruntu Lamaczyna, przy drodze, która idzie do Sidorowicz. Od tego kopca powracając starą granicą w wierzchowie ruczaju Łomakina. Tymże ruczajem Lomakina w rzeczke Niochną. A rzeczką Niochną na niż do ściany trybowej, która dzieli grunt budziłowski, idąc do kopca drugiego narożnego, który dzieli grunt kraśniński. Od tego powracając granice na prawą rękę, zajmując grunty oskrzeszeńskie. Tąż ścianą prosto idąc w ruczaj Karasiowiec. A Karasiowcem na niż idąc do u[j]ścia, którym wpada w rzekę Łośminę. Od której się pierwsza ściana granice zaczęła i tam się kończy.

Co dla lepszej wiary i pewności, daję ten list mój przy pieczęci z podpisem ręki mej własnej świeszczennikowi Laurinowi Woskrzesienskiemu. Pisan w Smoleńsku dnia szostego july roka tysiąc sześćset dwudziestego szóstego.

Tagi , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.