Postępy prac nad mapą Województwa Smoleńskiego

Postępy prac nad mapą Województwa SmoleńskiegoW czerwcu informowałem, że wspólnie z EXGEO Portal rozpoczęliśmy prace nad profesjonalną mapą dawnego Województwa Smoleńskiego. EXGEO opracowuje kartograficznie materiały dot. powiatu smoleńskiego, które dostarczyłem (są to szczegółowe, choć wstępne mapki oraz wykaz podymnego wpisany do excela). Ja natomiast skupiam się obecnie nad wykreowaniem wstępnej mapy powiatu starodebskiego.

Bazą źródłową jest przede wszystkim Metryka Litewska oraz niektóre drobne dokumenty z innych archiwów i bibliotek. Jednym z istotnych wydawnictw źródłowych jest stara praca Oleksandra Łazarewskiego pt.Опісаніе Старой Малороссіи, Kijów 1888, t. 1. Aby czytelnicy mojego bloga mieli okazję śledzić na bieżąco przewertowane przeze mnie materiały, niniejszym udostępniam je na portalu chomikuj.pl, z tym udogodnieniem, że zaopatrzyłem je w szczegółowy spis treści po polsku (po otwarciu pliku pdf otwieramy zakładki po lewej i mamy dokładny spis treści). Pomoże to w ewentualnym wyłapywaniu błędów i pominięć, które w mojej pracy nieochybnie wystąpią. Drugim cennym wydawnictwem jest Ґенеральне слідство про маетності стародубського полку, Kijów 1929 w serii Українській Архів, t. 1., które co prawda bez spisu treści, ale za to poddane procesowi rekognicji tekstu, również udostępniam na portalu chomikuj.pl (Uwaga! Pomimo optymalizacji plik ma prawie 200 MB). Inne, ciekawe wydawnictwa udostępnię po ich dokładnej analizie już niedługo.

Jednocześnie przypominam o dwóch bardzo ważnych zrzutkach funduszy:

1. mojej zrzutce na publikację Księgi Zaręby

2. zrzutce p. Oskara Brożka na skanowanie lub fotografowanie materiałów archiwalnych dotyczących województwa smoleńskiego poza granicami naszego kraju.

Gorąco zachęcam do wsparcia obu naszych inicjatyw!

Jakub Brodacki

Tagi .Dodaj do zakładek Link.