Zachodnia granica powiatu Smoleńskiego (r. 1523)

Wg granicy z roku 1523, zawartej w traktacie granicznym, który został opublikowany w: Сборникъ императорскаго русскаго историческаго общества, tom 35: … Więcej

DANINA PANA WALERIANA WYLEŻYŃSKIEGO

List przeciwny Waleriana Wyleżyńskiego z opisem wymiaru dziewięćdziesięciu włók w stanie wietlickim. Przepisał, zredagował i mapką opatrzył Jakub Brodacki. Jag … Więcej