List dworzański po daniu intromisji

List dworzański po daniu intromisjiMonczyno [?], dn. 29.06.1635 r. Marcjan Gosiewski oddaje Janowi Drobyszowi derewnie Monczyno i inne we włości dąbrowieńskiej. Dokument ten zawdzięczam uprzejmości p. Jana Pawła Gosiewskiego, w którego posiadaniu się znajduje. Skan dokumentu na portalu dropbox.

Majątek Drobysza opisany został również we wpisach Danina JMP Jana Drobysza, Danina Jana Drobysza, oraz Danina pana Jana Trziczewskiego.

Marcjan Korwin Gosiewski wojski smoleński, dworzanin JKM.

Czynię wiadomo tym listem mojem wwiązczym podawczym, iż mając ja do siebie list dworzański przez JMP Drobysza podczaszego wendeńskiego, sekretarza JKM pokazany, którym mi się JKM PMM rozkazować raczy, abym do pewnych dóbr i daniny JMP Drobyszowej w województwie smoleńskiem w stanie dąbrowieńskiem na rzeczką Hospoczką1 leżącej, mianowicie derewnie Monczyno, Kokorowo, Hnieździłowo, Szelpiaki, Taraszowo, Usczynowo, Chozowo2, Malcowo, na wymierzenie przy nich przez mierniczego JKMci przysięgłego włók 50 zjechawszy JMP Drobyszowi, małżonce i potomkom rodzaju męskiego prawem lennym wieczystym od JKM konferowane w posesję podał.

Które wszystkie wzwyż pomienione derewnie za listownym JW JMP wojewody smoleńskiego rozkazaniem JMP Jan Milewski sługa JM, a dozorca na ten czas włości dąbrowieńskiej JKM w roku 1634 miesiąca Junii dnia 23 JMP Drobyszowi w posesją podał i onych dotąd w spokojnym JMP Drobysz był dzierżeniu.

Czyniąc ja tedy dosyć woli i rozkazaniu JKMci Pana Mego Miłościwego za własnym listownym JKMci rozkazaniem, mając przy sobie generała JKMci dwornego smoleńskiego Pana Stanisława Obrempskiego z stroną szlachtą w roku teraźniejszym 1635 miesiąca Junia dnia 29 zjechałem do tych derewien i każdą z nich przez generała JKMci w posesją i wieczyste używanie JMPanu Drobyszowi, małżonce i potomkom JMci męskiego rodzaju, tak jak na przywileju JKMci jest opisano, z lasem przy sieliszczu Bochlarowo3 nazwanym, prawem lennym wieczystym JMci służące, z poddanemi i wszystkiemi do nich przynależnościami, o czym szerzej sam przywilej JKMci opiewa, w posesją i spokojne dzierżenie (bez wszelkiej ni od kogo przeszkody) podałem, posłuszeństwo poddanym przykazałem i na to ten list mój wwiązczy, aby do ksiąg grodzkich smoleńskich był aktykowany, z podpisem ręki mej z pieczęcią moją daję JMP Drobyszowi.

Działo się dnia, miesiąca, roku wzwyż pisanego.

[locus sigilli]

(-) Marcjan Korwin Gosiewski wojski smoleński

Na ten czas będący przy dworzaninie JKM Stanisław Obrempski jenerał JKM województwa smoleńskiego ręką swą

1Rzeczka Spocka

2Inne brzmienie: Chorowo.

3Inne brzmienie: Buklanowo, Bukłanowo, Bukłakowo

Tagi , , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.