DANINA PANOM SIEDLARZOM

danina panów Oborskich 002Siodarz Abrahim Oborski z synami otrzymuje wymiar pustoszy Michiejowo nad rzeczką Smorodyniec we włości małachowskiej. Przepisał, zredagował i mapką opatrzył Jakub Brodacki.

Jag 906, s. 23 wg pierwotnej numeracji (skan 36)

Adam Zaręba mierniczy JKM województwa smoleńskiego przysięgły.

Czynię wiadomo tym pisaniem moim, iż za listem JW JMP Aleksandra Korwina Gosiewskiego wojewody smoleńskiego, puńskiego etc. starosty, abym wymierzył gruntu do paszni i osady zgodnego włók ośm Abrahimowi z synami, Janowi, Zachariaszowi, Fiedorowi Oborzskim na służbie rzemiosła kopiej robienia drzewek i siodlarzstwa, pod przysądem JMP wojewody smoleńskiego, mianowcie w pół pustoszy Michiejowie w pół rzeczkę Smorodyńca i województwie smoleńskiem we włości małachowskiej nad rzeczką Smorodyńcem leżące.

Tego gruntu ograniczenie tak się w sobie ma. Pierwsza ściana granice od rzeczki Smorodynki po wielki rów błotny starą granicą olechnowską. Tem rowem błotem w prawo, idąc w mniejszy rowek, z znamionami na drzewach różnych wyciętemi, idąc przez mszarzyny błotne do [nieczytelne] [s. 24:] granice ciecilibukowskiej. Tą starą granica cielibukowską znamionami na drzewach wyciętymi idąc ścianą przesieczoną, wedle gruntu Wołojedowa, z znamionami na drzewach krzyże i po trzy wręby wyciętemi, do drogi z Dosuhowa do Wołojedowa idącej. Przez którą przeszedłszy usypany kopiec. Od tej drogi i kopca, tąż ścianą znamionami na drzewach wyciętemi do kopca narożnego, który dzieli grunt po lewej ręce wioski JKM Wołojedowa, ze dwóch stron grunt JMP Jakuba Piotra Wojewódzkiego Michiejkowa połowica, a po prawej stronie grunt Oborzskich połowice Michiejowa drugi. Od tej ściany i kopca w prawo, w prostą ścianę przesieczoną, znamionami na drzewach wyciętemi przez wierzchowie rzeczki Smorodyńca. Tąż ścianą znamionami na drzewach wyciętemi do drogi z Wołojedowa do Dosuhowa idącej, przy której po lewej ręce usypany kopiec. Tąż drogą ku Dosuhowu, idąc do mostu zbudowanego na rzeczce Smorodyńce, który dzieli grunt po lewej ręce ze dwóch stron pustoszy Michiejkowa, a po prawej stronie grunt Oborskiego. Od tego mostu w prawo śrzodkiem rzeczki Smorodyńca idąc w niż do pierwszego ujścia rowu. U którego się pierwsza ściana granice zaczęła i tam się kończy.

W tym ograniczeniu kopcami narożnemi i pobocznemi dostatecznie usypano i na różnych drzewach krzyże i po trzy wręby wycięto. Które to włók ośm wymierzawszy i dostateczne ograniczenie uczyniwszy do dalszej wiadomości JMP wojewody smoleńskiego. Na com dał ten list mój Oborzskim na tej powinności zamkowej, z podpisem ręki mej własnej i z moją pieczęcią. Pisan w Smoleńsku dwudziestego ósmego july roku tysiąc sześćset trzydziestego wtórego…

Tagi , , , , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.