Danina pana Krzysztofa Falimierza strażnika smoleńskiego

danina krzysztofa falimierza 002
List przeciwny: Falimierz oznajmia, że otrzymał wymiar derewni Jaźwiszcze i pustoszy Jaszyno we włości kaspelskiej nad rzeką Żerespeją. Przepisał, redagował i mapką opatrzył Jakub Brodacki.
Jag 906, s. 241 wg pierwotnej numeracji (skan 226)

Czynie wiadomo tym pisaniem mojem, iż pana Adam Zaręba mierniczy [nieczytelne] [s. 242:] za listem JMP Hieronima Ciechanowicza podsędka smol[eńskiego] i rewizora JKM, który mi list dał, za zleceniem JW JMP Aleksandra Korwina Gosiewskiego wojewody smoleńskiego na wymierzenie włók sześciudziesiąt, to jest w odmianę gruntów daniny mej dawno, z szczodrobliwej łaski JKM przywilejem konferowanej w stanie maksymowskiem, w tryb kozacki zajętych wymierzył mi włók sześćdziesiat we włości kaspelskiej na rzeką Żerespieją leżącej, mianowicie w derewni Jaźwiszczu i na pustoszy Jaszynie.
Którego to gruntu ograniczenie. Naprzód poczyna się pierwsza ściana granice od wiru wielkiego rzeki Żerespiej i od kopca narożnego, który usypany na gruncie jaźwińskiem przy drodze starej łapiszyńskiej. Od tego kopca środkiem drogi idąc do kopca pobocznego, przy którym powraca się ściana, z rubieżami w lewo prosto idąc, do kopca drugiego narożnego, który usypany na gruncie jaszyńskiem. Od tego kopca powracając drugą ścianę granicę, prosto idąc przez mszarzyny do kopca trzeciego narożnego, który usypany na gruncie jaszyńskiem. Od tego kopca powracając trzecią ścianę granice, prosto idąc przez las czarny, przesieczoną ścianą z rubieżami do kopca pobocznego, który usypany na brzegu rzeki Żerespiej, przy drodze wołotowskiej. Od tego kopca prosto idąc przez rzekę Żerespieją i przez las mszysty do kopca pobocznego, który usypany przy drodze jaźwińskiej do Hrady idącą, na gruncie jaźwińskiem. Od tego kopca, tąż ścianą przesieczoną, do kopca czwartego narożnego, który usypany na gruncie jaźwińskiem. Od tego kopca powracając czwartą ścianę, prosto idąc do kopca pobocznego, który usypany przy drodze kaspelskiej na gruncie jaźwińskiem. Tąż ścianą idąc przez mszarzynę i przez rzekę [sic!] Żerespiję do kopca pierwszego narożnego. U którego się pierwsza ściana granice zaczęła i tam się kończy.
W tym ograniczeniu kopcami narożnemi i pobocznemi dostatecznie usypano i na różnych drzewach
krzyże i po trzy wręby wycięto. Które to włók sześćdziesiąt wymierzył i ograniczył, podał mi w moc dzierżenie pan Adam Zaręba mierniczy JKM. Na com mu dał ten list mój przeciwny z podpisem ręki mej własnej i z moją pieczęcią. Pisan w Smoleńsku d siódmego juny roku tysiąc sześćset dwudziestego siódmego.

Tagi , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.