Danina stara pana Adamowicza

danina Krzysztofa Adamowicza 002Krzysztof Adamowicz otrzymuje wymiar derewienki Hrydzyno oraz pustoszy Maciejowo i Kastałanowo nad rzeczką Dziechowką we włości wietlickiej. Przepisał, zredagował i mapą opatrzył Jakub Brodacki.

Jag 906, s. 271 wg pierwotnej numeracji (skan 256)

Adam Zaręba mierniczy JKM województwa smoleńskiego przysięgły.

Czynię wiadomo tym listem moim, iż za przywilejem JKM PNM p. Chrystofowi Adamowiczowi na bojarszczyznę Poboszniakowym danemu i za osobliwym listem do mnie pisanym od W JMP Aleksandra Korwin a Gosiewskiego referendarza i pisarza WKsL, puńskiego, wieliskiego, kupiskiego etc. starosty, wiceadministratora, abym zjechawszy do stanu wietlickiego, bojarszczyznę Bosznakową zrewidował i ograniczył w starych granicach jako jest sama w sobie [?] i w posesją podał p. Chrystofowi Adamowiczowi, mianowicie derewienką Hrydzyno nad rzeczką Dziechowką leżącą, a przy niej pustosz Maciejowo nad tąż rzeczką Dziechowką, a z osobna pustosz Kastałanowo odległą od pierwszej [nieczytelne] i pustoszy.

Ograniczenie tak się w sobie ma. Pierwsza ściana granice z panem Walerianem Wieleżyńskim po starą miedzę, począwszy od rzeczki Dziechowki derewni Parfiemkowa, która dzieli grunt p. Adamowicza pustoszy Maciejowa, a z drugiej strony grunt p. Andrzeja Sikorskiego po starą miedzę derewni Kuźminowa, a z trzeciej strony grunt pana Chrystofa Pogierskiego po starą miedzę derewienki Łosiowa. Idąc po bok gruntu derewienki p. Adamowiczowej Hrydzina w starą miedzę gruntu p. Sabańskiego forwarkowego. Tej czwartej strony po grunt p. Jana Bolesty derewienki Zadnice po starą miedzę z derewienką Hrydzinem i z pustoszą Maciejowym. Tu się granica kończy na starej między, przy rzece Dziechowce.

Drugie ograniczenie pustoszy Kastałanowa. Pierwsza ściana granice z gruntem p. Andrzeja Sikorskiego derewienki Kuźmiecowa po starą miedzę, która idzie do gruntu p. Wieleżyńskiego derewienki Niacina. Tąż starą miedzą do gruntu p. Wieleżyńskiego derewienki Żanina. Idąc tąż starą miedzą do gruntu p. Chrystofa Pogurskiego derewienki Łosiowa i pustoszy Kastalanowa, starą miedzą. Na której się granica kończy przy suchodole.

Tę derewienkę i pustoszy dwie wzwyz pomienione zrewidowawszy i dostateczne ograniczenie uczyniwszy, stosując się do przywileju JKM, podałem w moc w dzierżenie spokojne używanie prawa lennego wieczystego p. Chrystofowi Adamowiczowi i pani małżonce i potomstwu jego. Co dla lepszej wiary i pewności dałem mu ten list mój z podpisem ręki mej własnej i z moją pieczęcią. Pisan w derewni Hrydzinie miesiąca kwietnia d. dwudziestego dziewiątego roku tysiąc sześćset dwudziestego szóstego.

[tu dopisek inną ręką:] Tej Kiepchać [Kiepczać? Nie pchać?]

Tagi , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.