Danina na cerkiew smoleńską soborną

danina cerkwi sobornej smoleńskiej 003Prawosławna cerkiew soborna w Smoleńsku otrzymuje wymiar wioski Toporowo oraz pustoszy Bołdyn, Pniów, Piaseczna, Homzyki, Pleśniowo, Hawryłowo, Krutaja, Korowino, Okołowo, Łazorowo, Witeryczy, Kamieniec we włości berezańskiej nad rzeką Chmość. Przepisał, zredagował i mapką opatrzył Jakub Brodacki.

Jag 906, s. 227 wg pierwotnej numeracji (skan 216)

Adam Zaręba mierniczy JKM województwa smoleńskiego przysięgły.

Czynię wiadomo tym pisaniem mojem, iż za listownem rozkazaniem od JW JMP Aleksandra Korwina Gosiewskiego wojewody smoleńskiego puńskiego etc. starosty, abym wymierzył gruntu włók sto na Cerkiew Sobor[s. 228:]ną Smoleńską religiej greckiej, jednak z tym dokładem, do dalszej woli i konfirmaciej JKM PNM, mianowicie wioska Toporowo, pustoszy przyległe Bołdyn, Pniów, Piaseczna, Homzyki, Pleśniowo, Hawryłowo, Krutaja, Korowino, Okołowo, Łazorowo, Witeryczy, Kamieniec w województwie smoleńskiem we włości berezańskiej, nad rzeką Chmością obapół leżące.

Tego gruntu i wioski z pustoszami zajętemi ograniczenie wymiaru tak się w sobie ma. Naprzód pierwsza ściana granice od wielkiego mostu zbudowanego na rzece Chmości, na gościńcu z Białej do Smoleńska idącego. Od tego mostu i gościńca rzeką Chmością w niż, do rowu kamienickiego. A z rzeki Chmości w prawo tymże rowem w górę, do pustoszy Kamieńca. Przeciwko tej pustoszy ściana wielka przesieczona, przy której ścienie wedle rowu na brzegu tej pustoszy dębów trzy z krzyżami i po trzy wręby wyciętemi. Od tych dębów przez rów ścianą przesieczoną znamionami na drzewach wyciętych idąc w wierzch rowu suchodołu. A rowem suchodołem do kopca w okrąg wierzby naznaczonego na sianożęci, przy błotnym łuhu, nie dochodząc rzeczki Zielezienki. Od tego kopca, tąż ścianą przez łuh w rzeczkę Zieleziankę. Rzeczką Zielezianką w wierzchowie powracając w lewo w łoszczynę w rowek. A rowkiem łozczyną do drogi z Zajcowa do Okołowa idąc, przy której kopiec naznaczony Chrołów. Od tego kopca przez drogę, tąż ścianą prostym trybem idąc znamionami na drzewach wyciętemi w rzeczkę Dobryhuszcz. A rzeką Dobrychością w niż, w rzeczkę Okołowkę, ujściem w Dobrychość wpadające. Rzeczką Okołowką w wierzchowie, a z wierzchowia w lewą w ściane przesieczoną do drogi z Skomorochowa do Krutego idąc, przy której kopiec narożny. Od tej drogi i kopca, tąż ścianą, prostym trybem idąc do drogi z Skomorochowa do Usowa [sic!] idąc, przy której kopiec naznaczony. Od tej drogi i kopca, tąż ścianą, znamionami na drzewach, przez łuh błotny i przez rzekę Chmość, prosto ścianą idąc do kopca w rogu siedliska naznaczonego, około brzozy na tej ścienie prostej. Od tego kopca, tąż ściana przez kurhanek i kładzyszcze do kopca przy drodze z Toporowa do Skomorochowa idąc, przy której kopiec naznaczony. Od tej ściany i kopca w lewo drogą ku Borsukom do krzyżowych dróg, przy których kopiec naznaczony po lewej stronie, na gruncie pana Kuleszy. Od tych rozstai i kopca, tąż drogą, ku Borsukom do drogi starej krupickiej, przy której kopiec naznaczony. Idąc przez mszarzynę Toporowską w prawo, ścianą przesieczoną do drogi z Krupic do Smoleńska idąc, przy której naznaczony kopiec, który dzieli grunty kupickie [?], po lewej stronie a po prawej stronie [nieczytelne]. Od tej drogi i kopca, tąż ścianą prosto idąc [nieczytelne] znamiona na drzewach przez rzeczkę Krupią w górę po koniec pustoszy Bołdyna, prosto ściana idąc przez górę z wrębami do drogi z Horni do Bołdynowa idącej, przy której kopiec naznaczony około dębu, przy którym jesienowych drzewek sześć nasiekanych. Od tej drogi i kopca w prawo ścianą przesieczoną, znamionami na drzewach przez rów idąc, do drogi z Niedźwiedziowa do Toporowa idąc, przy której kopiec popów około brzozy naznaczony [s. 233] Jetrowskina [?]. Od tego kopca tym gościńcem ku [nieczytelne]…inu postąpiwszy w granicę nową przesieczoną JMP [Albryc]hta Golimunta Ryczkowa. Tąż granicą w prawo poróciwszy. Ścianą przesieczoną trybową idąc wedle kopców pobocznych znamionami [na róż]nych drzewach krzyże i po trzy wręby wyciętymi do kopców dwóch [naroż]nych [?] przy pomienionym zwyż gościńcu usypanych, które dzielą grunt po lewej ręce JMP Golimunta i JMP podsędka smoleńskiego, a po prawej stronie grunt na budownictwo smoleńskie Rezanowa. Od tych kopców i gościńca w lewo w rów wielki suchodół w niż idąc, w okolicę Rezanowa, w wierzchowie Pohany ruczaju nazwanego w niż idąc wedle kopców pobocznych ścianą trybową znamionami na drzewach wyciętymi do drogi byszkowskiej, przy której kopiec usypany, który dzieli grunt po lewej ręce JMP podsędka smoleńskiego, a po prawej ręce grunt Sczytnikowa. Tą ścianą prostą do rzeczki Treścianki, przy której na brzegu kopiec usypany. A Treścianką w niż wstąpiwszy w lewo w łużek mały do kopca pobocznego w rogu niwy usypanego, zajmując okolicę wcale i łuhy sianożętne, z sczęcią [?] niwy gruntu paszennego, na której przeciwko sioła śrzedni kopiec usypany. Tą ścianą prosto idąc do kopca trzeciego pobocznego na brzegu gruntu paszennego pod okolicą pustoszy Sapietkina usypanego, zajmując wcale wszytek sianożęci łuh wioski Sczytnikowa. Od tego kopca prosto w rzeczkę Treściankę. A rzeczką Treścianką w niż do mostu wielkiego na gościńcu z Białej do Smoleńska idącego. Od tej rzeki i mostu w prawo śrzodkiem gościńca ku Białej postąpiwszy do kopca narożnego, który dzieli grunt po prawej ręce grunt pana podsędka. Od tej drogi i kopca w lewo prostą ścianą trybową znamionami na drzewach wyciętymi przez mszarzynę w rzeczkę Stobną. A rzeczką Stobną idąc w samo wierzchowie zajmują na budownictwo pustoszkę Zołdyby. Tym wierzchowiem po czarny las puszczy mszystej błotnej [sic!] błotnej, mało co użytecznej, po którą się ta ściana kończy. Od tegoż wierzchowia i puszczy błotnej w prawo powróciwszy przez mszarzyny i łużki błotne, ostrowy paszenne, zajmując Zołdyby, pustoszkę Dąbrówkę. Idąc tą ścianą prosto znamionami na drzewach wyciętymi do rzeczki Presnarki. A przez rzeczkę Presnarkę do kopca narożnego [niezrozumiałe] usypany na brzegu na starej ścienie andrysowej. Od tej rzeczki i kopca w prawo powróciwszy prostą ścianą trybową, znamionami idąc do gościńca z Kasple do Smoleńska idącego, przy którym obapół kopców dwa usypano. Od tego gościńca i kopców tą ścianą trybową [s. 234:] androsowską zakrzywioną wedle kopców pobocznych usypanych, znamionami na różnych drzewach, krzyże i po trzy wręby wyciętymi, idąc do drogi z Stepienina do Zacharyna idącej, przy której kopiec winklowy narożny usypany. Od tej drogi i kopca w lewo powróciwszy nową ścianą róg odcią[w]szy gruntu andrysowskiego, w ścianę wielką trybową androsowską, trochę zakrzywioną. Idąc wedle kopców narożnych i pobocznych znamionami na drzewach wyciętemi, idąc do kopca narożnego na tej starej granicy andrysowskiej na łuhu około dwóch olch na nowej ścienie włók budowniczych Chłusowa usypanego, który dzieli grunt po lewej ręce przez łuh andrysowski, z drugiej strony grunt JKM Bębniów, a po prawej grunt budowniczy Chłusów. Od tej granicy Andrysowskiej i kopca w prawo powróciwszy znamionami na drzewach do dwóch dróg rozstai z Smoleńska, z Chłusów do Kasple idącej, przy których obapół usypano około brzóz kopców dwa. Tą ścianą trochę zakrzywioną w prawo, idąc znamionami na drzewach wedle kopców pobocznych do rzeczki Sośnicy, przy której na brzegu obapół drogi z Chłusów [?] do Wołotowa idącej usypano kopców dwa narożnych, które dzielą grunt po lewej ręce JKM bór odcięty od Husów [Chłusów?], z drugiej strony przez rzeczkę Sośnicę bór JKM. Od tej drogi i kopców rzeczką Sośnicą w górę do starej granice pierwszego wymiaru dwuset włók budowniczych. U którego się pierwsza ściana granice zaczęła i tam się kończy.

Trzechset włók nowowymierzonych łuhy odcięte sianożęci od wioski Chłusów mianowicie Dołha Łąka, Kniaza, Szałamkowo, Tuszyno. Te łąki jako są z dawności same w sobie w starej granicy, wolne są od koszenia siana poddanym JKM włók budowniczych Chłusów. Pisan w Smoleńsku dnia trzeciego july roku tysiąc sześćset trzydziestego czwartego.

Tagi , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.