DANINA PANA JANA TRZICZEWSKIEGO

danina Jana Trzyczewskiego 002Jan Trzyczewski otrzymuje wymiar pustoszy Rudomka nad rzeczką Krywlanką w Prawłyszkach.

Jag 906, s. 403 wg pierwotnej numeracji (skan 350)

Adam Zaręba mierniczy JKM województwa smoleńskiego przysięgły.

Czynię wiadomo tym listem moim ogranicznym, komu by o tem wiedzieć należało wiecznie, iż ja mając listowne rozkazanie za dekretem JKM PNM, abym ograniczył i wymierzył według przywileju gruntu włók cztyrdzieści pięć panu Janowi Trzyczewskiemu w województwie smoleńskiem w stanie dąbrowieńskiem leżącym na miejscu pewnym przezywającym pustoszy Rudomka nad rzeczką Krywlanką w Prawłyszkach, które urodzony Jan Meszczeryn przed uczynieniem zamiany trzymał i przy tym w przyległych gruntach JKM w jednym obrębie, a osobliwie za dekretem JKM z sądu assesorskiego, iż co prawo miał pan Jan Trzyczewski z JMP Janem Drobyszem podczaszem wendeńskiem przy tychże uroczyskach o niedopuszczenie pomiaru i o niesłuszne zabranie gruntów przez JMP Drobysza, gdzie też JMP Drobysz nie sprzeciwiając się dekretowi JKM, postąpił wprzód w wymiar panu Janowi Trzyczewskiemu i gruntu derewni malcowskiej dwie części ustąpił.

Gdzie ja mierniczy czyniąc dosyć rozkazaniu JKM PNM, zjachawszy do pomienionych dóbr w roku teraźniejszym tysiąc sześćset trzydziestym ósmym miesiąca septembra dwudziestego dnia wymierzyłem gruntu zwyż mianowanych uroczyskach w Rudomlu i w dwóch częściach uroczyska Maliwskiego [?], w Pawłuszkowym Poczynku z błotami, mchami włók szesnaście, a w pustoszy Pawłyszkach Meszczerynowskich włók cztery i morgów półtora [?] z błotami, mchami przy tym ustąpili i bojarowie JKM z sioła włączyć ośm morgów rozpasznego gruntu, które [nieczytelne] odeszło do pomiaru bojarskiego ode dwora pana Trzyczewskiego [nieczytelne] …jącego w Pawłyszkach, za które ośm morgów ustąpił pan [Trzyczewski?] [s. 404:] bojarom JKM do wsi [?] włączyć lasu zgodnego na rozpasz im przyległego włók kilka, której wymiary wszytkiej panu Trzyczewskiemu stało włók dwadzieścia i jedna, a włók dwudziestu piąciu nie dostało.

Która pomiara tych włók dwudziestu i jednej tak się w sobie ma. Najpierwej poczęła się granica od ujścia rzeczki Spackiej i Radomki, na którym kopiec usypany, idąc po słońcu w prawą rękę rzeczką Radomką w górę, zostawując po lewej ręce grunt JMP wojewodzica witebskiego Jankowski i pierszykowski, po prawej ręce grunt należący panu Trzyczewskiemu do Rudomla i Malcowa. Tą rzeczką Radomką w rzeczkę Cielepniowkę do granicy u ściany Boim [?] JKM gruntu juriewierowego, nad którą rzeczką Cielepniowką u ściany bojar JKM kopiec usypany. Od tego kopca tą ścianą idąc w prawą rękę przez drogę, która idzie z Malcowa do Małyszkowa, na której drodze kopiec usypany. Który kopiec graniczy grunt po lewej ręce pana Juriewicza, a po prawej ręce grunt pana Trzyczewskiego do Rudomla należący. Od tego kopca drugiego idąc tą ścianą do drogi tej, która idzie z Rudomla i Pawliszek do Krasnego, na której drodze kopcy dwa usypane, które kopce jeden po lewej ręce graniczy grunt bojar JKM, gdzie pan Juriewicz mieszka drugi kopiec, a po prawej ręce graniczy grunt pana Trzyczewskiego do Rudomla należący. Od tych kopców idąc ścianą prostą przez rzeczkę Krzywlankę, zostawując grunt po lewej ręce bojar JKM do pustoszy Krzywlowca, a po prawej ręce grunt panu Trzyczewskiemu do Rudomla należący. Od tej rzeki idąc ścianą do drogi, która idzie z Rudomla i Wasil[owa?] do pustoszy Krzywławca, na której drodze kopce dwa narożne usypane po obapół drogi, które dzielą grunt po lewej ręce pana Zienowicza [?] do pustoszy Krzywlowca należący, a po prawej ręce [s. 405 i 406:] grunt należący panu Tryczewskiemu do pustoszy Rudomla. Od tych kopców idąc w prawo ścianą, znaki na drzewach kładąc krzyże i po trzy wręby, do ściany bojar JKM w Ulatyczach mieszkających. Na której ścienie kopiec usypany, który dzieli grunt po lewej ręce bojar ulatyckich, a po prawej ręce grunt pana Tryczewskiego do dworu Pawliszek należący. Od tego kopca do rzeczki Spackiej rowem ustąpili ośm morgów panu Tryczewskiemu do dworu Pawliszek należącej, które ośm morgów kopcami osypane do rzeczki Spackiej. Od rzeczki Spackiej i do kopca narożnego ściany bojarskiej do Ulatyczyna należącej, który dzieli kopiec grunt pustoszy Pawłyszek Meszczerynowskiej panu Tryczewskiemu należącej. Tą ścianą powróciwszy w lewo. Od tego kopca do mchu Bakłanowskiego, u którego mchu kopiec narożny usypany, który kopiec dzieli grunt po lewej stronie bojar ulatyckich [?] i grunt JMP Drobysza do Bakłanowa należący, a po prawej ręce grunt pana Tryczewskiego do Pawłyszek należący. Od tego kopca idąc w prawo mchem i błotem zostawując grunt po lewej ręce JMP Drobysza do Bakłanowa należący, a po prawej ręce panu Tryczewskiemu należący do pustoszy Pawłyszek, idąc do drogi, która idzie z Pawliszek do Bukłanowa na której drodze kopiec usypany, który dzieli grunt po lewej ręce JMP Drobyszowi, a po prawej ręce panu Tryczewskiemu należący do Pawłyszek. Od tego kopca przez tę drogę idąc mchem w rów do rzeczki Spackiej, w którym rowie kopiec usypany, który dzieli grunt po lewej ręce JMP Drobysza od Malcowa do Bakłanowa należący, a po prawej ręce grunt pana Tryczewskiego do Pawluszek należący. Od tego kopca w rzeczkę Spackę, a rzeczką Spacką do ujścia rzeczki Radomli do kopca pierwszego i skąd się granica zaczęła i tam się kończy tych dwudziestu i jednej włóki.

Na com dał ten list mój z podpisem ręki mej i z moją pieczecią. Pisan w Pawluszkach roku 1638 miesiąca septembra 26 dnia.

Tagi , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.