DANINA JMP JANA MILEWSKIEGO (PIERWSZA)

danina Jana Milewskiego 003Jan Milewski otrzymuje we władanie derewienkę Usochy we włości dąbrowieńskiej nad rzeką Ruchą. Przepisał, zredagował i mapką opatrzył Jakub Brodacki.

Jag 906, s. 392 wg pierwotnej numeracji (skan 341)

Adam Zaręba mierniczy JKM województwa smoleńskiego przysięgły.

Czynię wiadomo tym pisaniem moim, iż za listem JW JMP Aleksandra Korwina Gosiewskiego wojewody smoleńskiego, puńskiego, markowskiego etc. starosty zjechałem do stanu dąbrowieńskiego do derewienki Usoch i poczynków do tej derewni przyległych, a przez teraźniejszą wojnę spustoszałych, mianowicie Puczonki, Bierticharszczyno, Korpaje nad rzeczką Ruchą obapół brzegi leżące i poczynek Półziki z stanu małachowskiego przyległy, które to pomienione uroczyszcza według rozkazania listownego JMP wojewodzinego, jako są same w sobie w starych granicach do wymierzenia i ograniczenia włók trzydziestu piąciu podałem w posesją w moc i wieczyste dzierżenie prawa lennego wieczystego JMP Janowi Milewskiemu zwyż pomienioną derewienkę i poczynki puste do dalszej konfirmaciej JKM PNM. Co dla lepszej wiary i pewności daję mu ten list mój podawczy wzwyż pomienionych gruntów z podpisem ręki mej własnej i z moją pieczęcią. Pisan w Usochach roku tysiąc sześćset trzydziestego czwartego miesiąca juny dwudziestego dnia.

Tagi , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.