DANINA P. JERZEGO GORZUCHOWSKIEGO

Danina Jerzego Gorzuchowskiego

Danina Jerzego Gorzuchowskiego we włości jelneńskiej. Patrz w prawym górnym rogu.
Sporządzono na podstawie mapy dwuwiorstówki Szuberta, trójwiorstówki oraz księgi wymiaru i ograniczenia Adama Zaręby.
©Jakub Brodacki

Jag 906, s. 163 (wg pierwotnej numeracji). Skan 160.

Jerzy Gorzuchowski otrzymuje wymiar pustoszy Surokorzeń, Kalatanowo, Kopciowo, Mikicino, Holowo, Parchaczotiko [?], Cerkiewis[z]cze Spasa Świętego, Jakowcowo, Małazamnowo nad rzeką Usą we włości jelneńskiej. Przepisał i zredagował Jakub Brodacki.

Adam Zaręba mierniczy JKM województwa smoleńskiego przysięgły.

Czynię wiadomo tym pisaniem moim, iż za przywilejem JKM PNM Świętej Pamięci Zigmunta III JMP Jerzemu Gorzuchowskiemu na włók czterdzieści danego i za osobliwym listem do jaśnie wielmoznego JMP Aleksandra Korwina Gosiewskiego wojewody smoleńskiego etc. etc. starosty puńskiego, abym wymierzył i ograniczył gruntu do paszni i osady zgodnego JMP Jerzemu Gorzuchowskiemu na włók czterdzieści, mianowicie w pustoszach Surokorzeniu, Kalatanowie, Kopciowie, Mikicinie, Holowie, Parchaczotikie, Cerkiewis[z]czu Spasa Ś[więtego], Jakowcowie, Małazamnowie w województwie smoleńskiem w stanie jelińskiem nad rzeką Usą leżące.

Tego gruntu ograniczenie tak się w sobie ma. Pierwsza ściana granice od rzeki Usy od u[j]ścia rzeczki Białawki, rzeką Usą w górę idąc po starą miedzę z derewnią Iwanowym p. Jana Gorzuchowskiego, na której kopiec usypany. Od tego kopca w prawo starą miedzą iwanowską i surokorzeńską, idąc drogą znamionami na różnych drzewach krzyże i po trzy wręby wyciętemi do Starego Droziska Rosławskiego, przy którym usypany kopiec. Od tego kopca trochę w lewo tymże Drożyskiem postąpiwszy do rowku, przy którym usypany kopiec narożny po prawej ręce rowku. A przez rów grunt p. Tokarskiego i p. Jana Gorzechowskiego, a po prawej ręce grunt JMP Jerzego Gorzechowskiego Mikicina. Od tego kopca i rowu w prawo starą miedzą idąc znamionami na drzewach wyciętemi do rowu wielkiego jakowcowego, na którym po lewej ręce usypany kopiec. Tymże rowem śrzodkiem w górę idąc do starej między pustoszy Małazamnowa i pustoszy Jakowcowa p. Gorzechowskiego, na której między usypany kopiec narożny. Od tego kopca i rowu w prawo powróciwszy starą miedzą, znamionami na drzewach wyciętemi do rowu i ruczaja Olścinowa, którą pozaszed[ł]szy usypany kopiec po prawej ręce droziska, która [?] idzie. Tymże droziskiem idąc do krzyżowej drogi, która idzie z Mikicina na pustosz Piotrowo, przy których drogach usypany kopiec. Drogą starą granicą idąc między pustosz Piotrowo JMP Marcina Charlińskiego chorążego ziemskiego smoleńskiego i pustoszy JMP Jerzego Gorzuchowskiego Małazamnowa po starą miedzę między pustoszami Izgrody, którą tą miedzą idąc Izgrodą do kopca narożnego na brzegu na pagórku, nie dochodząc rzeczki Bielawki, na zwale Izgrody na górze okolice usypanego. Od tegoż kopca postąpiwszy wierzchem góry i z wałem Izgrody Skokornej [?] do kopca drugiego narożnego na dole usypanego na brzegu rzeczki Bielawki po prawej ręce, który dzieli okolice po lewej ręce pustosz Pietrowo. A przez rzeczkę Bielawkę pustosz Juriowka Dorohobuskiego, a po prawej ręce Bielawki grunt JMP Gorzechowskiego pustoszy Małazamnowa okolice. Od tej okolice i kopców dwóch okolicznych w prawo powróciwszy śrzodkiem rzeczki Bielawki, idąc w niż w rzeczkę Usą, u którego się u[j]ścia tej rzeczki Bielawki pierwsza ściana granice zaczęła i tam się kończy.

W tym ograniczeniu kopcami narożnemi i pobocznemi dostatecznie usypano i na różnych drzewach krzyże i po trzy wręby wycięto. Które to włók czterdzieści według przywileju JKM wymierzawszy i dostateczne ograniczenie uczyniwszy, podałem w moc, w dzierżenie prawa lennego wieczystego JMP Jerzemu Gorzuchowskiemu. Co dla lepszej wiary i pewności daję mu ten list mój wymiaru i ograniczenia mego z podpisem ręki mej własnej i z moją pieczęcią. Pisan w Smoleńsku, miesiąca septembris d. dwudziestego ósmego roku tysiąc sześćset trzydziestego siódmego.

Tagi , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.