Danina Jakuba Wonlara II

Danina Jakuba Wonlara IIJag 906, s. 233 (wg pierwotnej numeracji). Skan 218.

Adresat wymiaru nie jest pewny. Prawdopodobnie Adam Zaręba [?] imieniem króla wykonuje wymiar dla Jakuba Wonlara budowniczego smoleńskiego we włości berezańskiej. Przepisał i zredagował Jakub Brodacki.

[początku tekstu brak, tekst zaczyna się od słów:] …Ostrowkinia. Od tego kopca tym gościńcem ku S[nieczytelne]inu postąpiwszy w granice nową przesieczoną JKMPana [Albrych]ta Golimunta Ryczkowa. Tąż granicą w prawo powróciwszy ścianą przesieczoną trybową, idąc wedle kopców pobocznych znamionami na [in]nych drzewach krzyże i po trzy wręby wyciętymi do kopców dwóch pobocznych, przy pomienionym wzwyż gościńcu usypanym, które dzielą grunt po lewej ręce JMPana Golimunta i JMPana podsędka smoleńs[kiego], a po prawej stronie grunt na budownictwo smoleńskie Rezanowa. Od tych kopców i gościńca w lewo w rów wielki suchodół w niż idąc, w okolicę Rezanowa, w wierzchowie Pohany – ruczaju nazwanego – w niż idąc wedle kopców pobocznych ścianą trybową znamionami na drzewach wyciętymi do drogi boszkowskiej [byzkowskiej?], przy której kopiec usypany, który dzieli grunt po lewej ręce JMPana podsędka smoleńs[kiego], a po prawej ręce grunt Sczytnikowa. Tą ścianą prostą do rzeczki Treścianki, przy której na brzegu kopiec usypany. A Treścianką w niż postąpiwszy w lewo, w łuczek mały do kopca pobocznego w rogu niwy usypanego, zajmując okolicę wcale i łuhy sianożetne, i z częścią niwy gruntu paszennego, na której przeciwko sioła śrzedni kopiec usypany. Tą ścianą prosto idąc do kopca trzeciego pobocznego na brzegu gruntu paszennego pod okolicą pustoszy Sapietkina usypanego, zajmując wcale wszytek sianożęci łuh płowski Sczytnikowa. Od tego kopca prosto w rzeczkę Treściankę, a rzeczką Treścianką w niż do mostu wielkiego na goscińcu z Białej do Smoleń[ska] idącego. Od tej rzeki i mostu w prawo śrzodkiem gościńca ku Białej postąpiwszy do kopca narożnego, który dzieli grunt po prawej ręce [sic!] grunt pana podsędka. Od tej drogi i kopca w lewo, prostą ścianą trybową, znamionami na drzewach wyciętymi przez mszarzynę w rzeczkę Stobną. A rzeczką Stobną idąc w samo wierzchowie zajmując na budownictwo pustoszkę Zołdyby. Tym wierzchowiem w czarny las puszczy mszystej błotnej [sic!] błotnej, mało co użytecznej, po którą się tu ściana kończy. Od tegoz wierzchowia i puszczy błotnej w prawo powróciwszy przez mszarzyny i łużki błotne ws trony [?] paszenne, zajmując Zołdybę, pustosz Dąbrówkę [?]. Idąc tą ścianą prosto znamionami na drzewach wyciętymi do rzeczki Preśnarki, a przez rzeczkę Preśnarkę do kopca naroznego, który usypany na brzegu, na starej ścienie andrysowej. Od tej rzeczki i kopca w prawo powróciwszy prostą ścianą trybową, znamionami idącą do gościńca z Kasple do Smoleńska idacego, przy którym obapół kopców dwa usypano. Od tego gościńca i kopców, tą ścianą trybową androsowką zakrzywioną, wedle kopców pobocznych usypanych znamionami na różnych drzewach, krzyże i po trzy wręby wyciętymi idąc do drogi z Stepienina do Zacharyna idacej, przy której kopiec winklowy narożny usypany. Od tej drogi i kopca w lewo powróciwszy nową ścianą róg odciety gruntu andrysowskiego w ścianę wielką trybową androsowską, trochę zakrzywioną idąc wedle kopców narożnych i pobocznych, znamionami na drzewach wyciętemi idąc do kopca narożnego na tej starej granicy andrysowskiej, na łuhu około dwóch olch, na nowej ścienie włók budowniczych Otłusowa usypanego, który dzieli grunt po lewej rece przez łuh andrysowski, z drugiej stromny grunt JKM Bębnów, a w prawej grunt budowniczy Otłusowa. Od tej granicy andruchowskiej i kopca w prawo powróciwszy znamionami na drzewach do dwóch dróg ro[z]stai ze Smoleńska, z Otłusów do Kasple idacej, przy których obapół usypano około brzóz kopców dwa. Tąż ścianą trochę zakrzywioną w prawo idąc, znamionami na drzewach wedle kopców pobocznych do rzeczki Sotnicy, przy której na brzegu obapół drogi z Tzłusów [Otłusów?] do Wołowa idącej, usypano kopców dwa narożnych, które dzielą grunt po lewej ręce JKM bór odcięty od Huhów, a z drugiej strony przez rzeczkę Sośnicę bór JKM. Od tej drogi i kopców rzeczką Sośnicą w górę do starej granice pierwszego wymiaru dwuset włók budowniczych, [u] którego się pierwsza ściana granice zaczęła i tam się kończy.

Trzechset włók nowowymierzonych łuhy odcięte, sianożęci od wioski Otłusow, mianowicie Dołha łąka, Knieza, Szatankowo, Tuszyno. Te łąki jako są z dawności same w sobie w starej granicy, wolne są do koszenia siana poddanym JKM włók budowniczych Otłusow. Pisan w Smoleń[sku] dnia trzeciego july roku tysiąc sześcset trzydziestego czwartego.

Vladislaus IV R.P.

Tagi , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.