Danina JMPana Rafała Grochowskiego

Danina JMPana Rafała GrochowskiegoPodkoniuszego JKM koronnego

Jag 906, s. 236 (wg pierwotnej numeracji). Skan 221.

Rafał Grochowski otrzymuje wymiar derewni Choszkowicze, Bocino, Chwalise, Samodurowo, Rednia, Kropiwne, Stare, Staryno, Otrołowo i pustoszy Karpowo, Sawino nad rzeką Chmością, rzeczką Lubką i Otwaliską w stanie berezańskim. Przepisał i zredagował Jakub Brodacki.

Adam Zaręba mierniczy JKM województwa smoleńskiego przysięgły.

Czynię wiadomo tym listem moim, iż za przywilejem JKM PNM i za osobliwym listem od JKM do mnie pisanym, abym wymierzył i ograniczył gruntu do paszno i osady zgodnego włók dwieście pięćdziesiąt JMPanu Rafałowi Grochowskiemu podkoniuszemu koronnemu, mianowicie w derewniach Choszkowiczach, Bocinie, Chwalisach, Samodurowie, Redni, Kropiwne, Starym, Starynie, Otrołowie i w pustoszach Karpowie, Sawinie w województwie smoleńskim w stanie berezańskim nad rzeką Chmością, rzeczką Lubką, Otwaliską leżące.

Tego gruntu ograniczenie tak się w sobie ma. Pierwsza ściana granice od rzeki Chmości od u[j]ścia rzeczki Otwaliski. Rzeczką Otwaliską w górę trochę postąpiwszy z rzeczki Otwaliski w lewo błotem wielkim Rzawcem, idąc do drogi z Hryszkowa do Redni idącej, przy której na brzegu doliny wodocieczy na starej granicy Redni usypany kopiec, który dzieli grunt po lewej stronie pana Łykoszow Hryszkowa, a w prawej grunt JMPana Rafała Grochowskiego podkoniuszego koronnego Redni. Tąż wodocieczą, starą granicą w rzeczkę Stradziec. A rzeczką Stradźcem w górę śrzodkiem idąc w same wierzchowie do drogi z Czyżowa do Hrotowa idącej, przy której na dolinie starej granicy czyżowskiej i hrołowskiej usypany kopiec, który dzieli grunt po lewej stronie JMPana Jana Szwaykowskiego Czyżowa, a po prawej JMP Rafała Grochowskiego Otrołowa [sic! Фролова]. Tąż starą granicą otrołowską i czyżowską rowem wielkim w niż, w rzekę Chmość. A rzeką Chmością w niż idąc do starej granicy p. Kunowskiego Turiowa [sic! Гурье]. Z rzeczki Chmości w prawo starą granicą turiowską i otrołowską, idąc do drogi z Kropiwny do Turiowa idącej, przez którą przeszed[ł]szy na tej starej granicy usypany kopiec. Tąż starą granicą, znamionami na różnych drzewach krzyże i po trzy wręby wyciętymi, wedle kopców pobocznych do drogi z Otrołowa do Boskowicz idącej, przy której na tej starej granicy ciekunowskiej usypany kopiec. Tą starą granicą ciekunowską wedle kopców pobocznych do rzeczki Lubki przez którą przeszed[ł]szy w zatoce na brzegu przy drodze z Ciekunowa idącej usypany kopiec, który dzieli grunt po lewej stronie pana Kunowskiego Ciekunowa, a po prawej grunt JMPana Grochowskiego Buszkowicz. Tą drogą ciekunowską ku Chmości, przy której między rostajami drogi boszkowskiej usypany kopiec. Tą drogą idąc do rzeki Chmości przy której na brzegu tej rzeki Chmości kopiec narożny usypany, który dzieli grunt po lewej stronie pana Kunowskiego Ciekunow, a po prawej grunt JMPana Grochowskiego Buszkowicz. Od tej drogi i kopca rzeką Chmościa w niż dostąpiwszy do wielkiego błota starej granice Ciaciewina i Bocina, przy której na brzegu tej rzeki Chmości po lewej stronie usypany kopiec, który dzieli grunt po lewej stronie pana Kunowskiego Ciaciewina, a po prawej grunt JMPana Grochowskiego. Od rzeki Chmości w lewo błotem wielkim starą granicą bocińską, idąc do drogi Bocina do Ciaciewina idacej, przy której usypany kopiec. Tąż starą granicą bocińską prosto idąc do kopca narożnego nad ruczajkiem Łosczyny, która wpada w rzeczkę Byczek, usypanego, który dzieli grunt po lewej ręce ze dwu stron Ciaciewina, a po prawej grunt JMPana Grochowskiego Bocina. Od tej ściany i kopca tym ruczajkiem w rzeczkę Byczek. A rzeczką Byczkiem w niż idąc w rzeczkę Chmość. A rzeką Chmością w górę postąpiwszy do u[j]ścia rzeczki Otwalisy. U którego się pierwsza ściana granice zaczęła i tamże kończy.

W tym ograniczeniu kopcami narożnymi i pobocznymi dostatecznie usypano i na różnych drzewach krzyże i po trzy wręby wycięto, które to włók dwieście pięćdziesiąt wymieszawszy i dostateczne ograniczenie uczyniwszy, podałem w moc, dzierżenie prawa lennego wieczystego JMPanu Rafałowi Grochowskiemu podkomorzemu koronnemu, z podpisem ręki mej i z moją pieczęcią. Pisan w Smoleńsku dnia dwudziestego szóstego july A[d] tysiąc sześćset trzydziestego czwartego.

 

Tagi , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.