Spis z 1654 roku – ALFABETYCZNIE

Ze względu na istotne trudności w korzystaniu z oryginalnej wersji spisu, dokonałem gruntownej jego analizy, weryfikując nazwiska i majątki za pomocą Metryki Litewskiej (serdeczne podziękowania dla Władymira Prochorowa!), Rejestru podymnego z r. 1650 wydanego przez Rachubę, Dumina (z istotnym udziałem Andrzeja Haratyma) oraz źródeł opublikowanych na stronie.

Patrz także układ TERYTORIALNY oraz plik w formacie *ods do ściągnięcia ze strony chomikuj.pl.

 

Aleksander ADAMOWICZ rotmistrz JKM, majątek: Żubowo (Zubowo) („a gospodarza z domu nie stawił”), włość bereźniańska, ujezd smoleński

Krzysztof ADAMOWICZ kwatermistrz, majątek: [Czeredino, Hridino –, włość wietlicka, Zabołocie –, włość wopiecka], włość wietlicka, wopiecka, ujezd smoleński

Andrzej ANFOROWICZ [Gilejewicz] wojski rzeczycki, majątek: Dertna (włość jelneńska), Iwaszeniowo (NN), włość jelneńska, ujezd smoleński

Bazyli AZANCZEWSKI, majątek: Szykołbicze, Szyholbicze vel Szyholbia we włości iwanowskiej, Łokciowo we włości bereźniańskiej, Szekarowo i Borsuki w ujeździe dorohobuskim, Ciuczewino i Szemowo we włości wopieckiej oraz NN majątki we włości wiedrowskiej, włość iwanowska, bereźniańska, wopiecka, wiedrowska, ujezd smoleński, dorohobuski

Adam BAKA, majątek: Dziahilowo (w r. 1650 własność Michała Baki,, ujezd dorohobuski), włość NN, ujezd dorohobuski

Jan BAKA kwatermistrz, majątek: [w r. 1650 dzierżył miejscowości Korobkowa i Pochowa we włości dąbrowieńskiej oraz Illina we włości wietlickiej; majętności we włości jelneńskiej nie ma w wykazie], włość jelneńska, ujezd smoleński

Samuel BAKANOWSKI kwatermistrz, majątek: Masałłowo w stanie wietlickim, Bakanowo i Kaczkorowo w stanie wopieckim, włość wietlicka, wopiecka, ujezd smoleński

Jan BERH (BERK) starosta rajgordzki, majątek: Kozłowo, włość bereźniańska, ujezd smoleński

Bernat BERH (Berk) RZEZICKI, majątek: Maków (Malcowo, zapewne we włości muszkowskiej – na północ od włości raczyńskiej), włość muszkowska, ujezd smoleński

Maciej i Władysław BERNACCY (BERNACKI), majątek: Staciejowszczyzna (Taciewszczyzna w ujeździe bielskim), włość NN, ujezd bielski

Maciej i Władysław BERNACCY (BERNACKI), majątek: Połowitniki, Murojowo, włość NN, ujezd NN

Maciej BERNACKI, majątek: Hawrylenki (włość maksymowska), Moszczynowo (NN), włość maksymowska, ujezd smoleński

Jakub BIEDRZYCKI, majątek: Moryhino (Muryhino), Kropiwno, (we włości iwanowskiej; majątki zapewne otrzymał w posagu od żony Zofii Korybskiej), Kołtyczowo (NN), włość iwanowska, ujezd smoleński

Helena BIELACKA OKOŁOWICZOWA, majątek: Kopciowo (majętność Jana Kuczewskiego), włość NN, ujezd rosławski

Stefan BIELACKI instygator smoleński, majątek: Pawłowo, Mielechowo, włość dąbrowieńska, ujezd smoleński

Malcher BIELECKI, majątek: Bylnikowo, Siekieryno, włość NN, ujezd NN

Aleksander? BIENIAKOWSKI (Bieniakąski), majątek: [Sobolewo], włość bereźniańska, ujezd smoleński

Gabriel BIEŃKO Kiniewicz, majątek: Hryniowo, włość małachowska, ujezd smoleński

Jan BIERNACKI (Biernacki), majątek: Łożynice (Łożynicze), włość małachowska, ujezd smoleński

Samuel BIERNICKI, majątek: Suchodołł (majętność zastawna), włość NN, ujezd NN

Jan BOHACKI, majątek: Grekowszczyzna, Popowo, włość NN, ujezd NN

Michał BOHUSZEWSKI, majątek: Sopoćkowo (w r. 1650 należało do Macieja Bohuszewskiego), włość dąbrowieńska, ujezd smoleński

Stanisław BOKWIECKI, majątek: Szałłabielki, Pieczonki, włość maksymowska, ujezd smoleński

Krzysztof BONIECKI, majątek: Czerlone (włość maksymowska), Mużyłłowo, Zehalowo (NN), włość maksymowska, ujezd smoleński

Jakub BOREJSZA (Boreysza), majątek: Simanowka, włość bereźniańska, ujezd smoleński

Adam BOROWSKI KNIAŹ, majątek: Kubliczyno (Kobelszczyzna w ujeździe bielskim), włość NN, ujezd bielski

Jakub BRZEZIECKI, majątek: Szewerdzyno (Szeweredzino), włość małachowska, ujezd smoleński

Łukaszowa BRZOZOWSKA, majątek: Słowienie (w r. 1650 należały do Stanisława Brzezowskiego), włość jelneńska, ujezd smoleński

Jan BUCHOLT (BUKOLT, BUCHHOLZ), majątek: Dudzino, włość NN, ujezd bielski

Zofia BUCIFERÓWNA MIKOŁAJOWA OTROSZKIEWICZOWA „strażnikowa smoleńska”, majątek: Rońcuchowo, Huriowo (Horiowo, Hurcowo), włość iwankowska, ujezd smoleński

Regina BUCZYŃSKA ADAMOWA, Z D. KOTELNICKA, 1V. JANOWA KULBACKA, majątek: Kopciowo – zastawione Kazimierzowi Sosnowskiemu, włość NN, ujezd NN

Stanisław BUCZYŃSKI, majątek: Bizino, Biały Chołm, Siekierzyno, włość iwankowska, ujezd smoleński

Adam BUDZYSZEWSKI (BUDZISZEWSKI), majątek: Wołłujowo (Wołucowo, Wołujewo?), włość raczyńska, ujezd smoleński

Walerian BUKSEWDYN (BUKSEDYN), majątek: Hredykino (Hrydziakino), włość szczucka, ujezd smoleński

Stanisław BURNIEWSKI, majątek: Maksymowo, włość NN, ujezd bielski

Stanisław BUYNO, majątek: Dołhomość (być może wniosła mu w posagu Zofia 1-voto Boniecka), Kozłowo, Bielszczyzna, włość dołhomowska, ujezd smoleński

Samuel CHACHOWSKI (Chackowski), majątek: Sieleck (Sielecka), włość NN, ujezd dorohobuski

Krzysztof CHŁUSOWICZ, majątek: Kuźminicze, włość NN, ujezd NN

Jerzy CHŁUSOWICZ, majątek: Kłokowo (czy w r. 1650 należała do Stanisława Kuścińskiego?), włość iwankowska, ujezd smoleński

Hrehory CHŁUSOWICZ, majątek: Kapuścino, włość wopiecka, ujezd smoleński

Maciej CHMIELEWSKI, majątek: Leszczakowo, włość NN, ujezd dorohobuski

Jan CHOBOT, majątek: Ściepanowo, włość NN, ujezd NN

Hieronim CHODOCZYŃSKI (Chodyczyński), majątek: Kuliki, włość bereźniańska, ujezd smoleński

Nikipor CHODYKA, majątek: Bojarkowo, włość NN, ujezd NN

Aleksander Bazyli CHOŁŁCHOWSKI (Chełchowski, może Chełkowski?) cześnik orszański, majątek: Jarkiewicze, włość iwanowska, ujezd smoleński

Marcin CHONIAKIEWICZ, majątek: Chottbyle (Chodbyle), włość wietlicka, ujezd smoleński

Jan CHRAPOWICKI chorąży smoleński, majątek: Wójtostwo wołowsowskie nabyte od Bykowskiego, słobody: Kolendzino, Janowo, Niehiłowszczyzna, Baranowo (włość skaczkowska czyli bojhorodska, bohorodzka), Piotrowe Sioło, Uszukowo Większe, Uszukowo mniejsze, Kleposzowo, Roznowo, Bylce, Isiery Poczynek, Baranowo, Białłohlazowo, Nowy Dwór (włość dąbrowieńska), Horodek (we włości dąbrowieńskiej, dawniej Jerzego Bielawskiego), włość skaczkowska (bojhorodzka, bohorodzka), dąbrowieńska, ujezd smoleński

Marcin CHROŁŁOWSKI, majątek: Filimonowo, włość iwankowska, ujezd smoleński

Jakub CHROŁŁOWSKI (Chrołowski), majątek: Chłusowo [oraz Filimonowo, Kraszniewo], włość iwankowska, ujezd smoleński

Aleksander CHRZCZONOWICZ (Krzczonowicz), majątek: Głuchowo, włość NN, ujezd NN

Jan CHUDOLEJ (Chudolec), majątek: Kowalewo (wspólnie z Nikiforem, Siemionem, Sasinem i Janem; Kowałowo, Kowalowo – majątek zbiorczy, w którym daniny miały różne rodziny), włość dołhomowska, ujezd smoleński

Nikifor CHUDOLEJ (Chudolec), majątek: Kowalewo (wspólnie z Siemionem, Sasinem, Janem; Kowałowo, Kowalowo – majątek zbiorczy, w którym daniny miały różne rodziny), włość dołhomowska, ujezd smoleński

Łukasz CHUDOLEJ (Chudolec), majątek: Trojeck (Trojecka), włość iwankowska, ujezd smoleński

Krzysztof CIAWŁOWSKI (Kozakiewicz), majątek: Siermiota (Sieremiaty), włość szczucka, ujezd smoleński

Marcin CIECHANOWICZ podczaszy smoleński, majątek: Wietki. „Gospodarza nie stawił”., włość NN, ujezd NN

Samuel CIECHANOWICZ, majątek: Dubrowek (Dubrowka, Majętność Dubrowska we włości dołhomowskiej), Mokszejowo, włość dołhomowska, ujezd smoleński

HieronimCIECHANOWICZ (ŚWIĘTEJ PAMIĘCI), majątek: Pokornowo, Moroszyłowo (Woroszyłowo we włości jelneńskiej), Hiewkowo (ujezd rosławski), Katyń (we włości katyńskiej), Wietka, włość katyńska, ujezd smoleński

Bazylina (Wasilina) CIECHANOWICZOWA, majątek: Lichaczewo (Lichaczowo we włości dołhomowskiej), Zderzowo (Dzieszowa we włości jelneńskiej), włość dołhomowska, jelneńska, ujezd smoleński

Samuel Kazimierz CIECHANOWIECKI podwojewodzi smoleński, majątek: Jeleńszczyzna, Jałowiec, Nahać, Kłypino, włość NN, ujezd dorohobuski

CIECHANOWIECKI (syn Stanisława, nieznany z imienia, por. Ciechanowieccy herbu dąbrowa…, s. 173), majątek: Kozłowo, włość iwanowska, ujezd smoleński

Ostafij CIOŁŁEK (Ciołek), majątek: Borowo (Zborowo lub „z Borowa”), włość NN, ujezd dorohobuski

Bazyli CZAPLEWSKI, majątek: Popowo, włość wopiecka, ujezd smoleński

Mikołaj CZARKIEWICZ, majątek: Skieka, włość NN, ujezd NN

Mikołaj CZASŁAWSKI, majątek: Komiaczyno (we włości wopieckiej) [oraz Sieniawino tamże], włość wopiecka, ujezd smoleński

Mikołaj CZEREYSKI, majątek: Załużecz (Załużecze), Bobajowo (Babacowo), włość dąbrowieńska, ujezd smoleński

Krzysztof CZESŁAWSKI, majątek: Sierzanino, włość wopiecka, ujezd smoleński

Jerzy CZESZEJKO podczaszy parnawski, majątek: Białła Grzywa (Stanisław Buyno nieboszczyk), włość NN, ujezd NN

Miron CZYŻ, majątek: Lodochowo, włość NN, ujezd NN

Heliasz DAGANOWSKI (Doganowski), majątek: 1. Krukowo (Kruchowo,, włość dąbrowieńska); 2.Kropiwna, Rzepin (włość wietlicka)., włość dąbrowieńska, wietlicka, ujezd smoleński

Wojciech DAMECKI (Daniecki, Dajnięcki, Damiecki, Damięcki, Dameński, Damieński), majątek: 1. Bielszczyzna, Ochremowo (w r. 1650 należała do Falka Wilema), 2. Ciukino (Cicikino, Cuikino w ujeździe bielskim), Podwojskie (ujezd bielski) – w r. 1650 należały do Jana Kosakowskiego, włość juriewska, ujezd bielski

Walerian DAMECKI (Daniecki, Dajnięcki, Damiecki, Damięcki), majątek: Białłousowo (włość katyńska), Hołłubowo, Bołdzino, Szapeczkino, włość katyńska, ujezd smoleński

Aleksander DANILEWICZ, majątek: Kropiwno, włość NN, ujezd NN

Stefan DAWIDOWSKI, majątek: Paszkowo, włość powuska (pouska, ponizka?), ujezd dorohobuski

Jan DAYNOWSKI, majątek: Krukothino (Krochotkino), włość bereźniańska, ujezd smoleński

DĄBROWSCY, majątek: Hubino (Majętność Hubińska w r. 1650 należała do Sebastiana Dąbrowskiego), włość iwankowska, ujezd smoleński

Piotr DENISEWICZ (Denisowicz), majątek: Szapłowo (Szczyptowo, Szoptowo), włość NN, ujezd bielski

Wacław DENISEWICZ (Denisowicz) sędzia wojskowy kwatermistrz, majątek: 1. Bojarszczyzna Hołłowaczowska, Bojarszczyzna Szostakowska, Bojarszczyzna Baszmakowska, Łyzłowszczyzna (wymienione być może we włości wieltickiej); 2. Kopyrowszczyzna (ujezd dorohobuski); 3. Uhle (NN); 4. Misanowo (włość małachowska)., włość wietlicka, małachowska, ujezd smoleński, dorohobuski

Marcin DEREŻYŃSKI (Dzierożyński, Dzieruszyński), majątek: Perespa, włość dołhomowska, ujezd smoleński

Stanisław DŁOTOWSKI, majątek: Poturowo (Połucewo), włość bereźniańska, ujezd smoleński

panowie DMUCHOWSCY (Dmochowscy, Domachowscy, Domuchowscy), majątek: [Dzierżawino, Sychytowo nad rzeczkami Pustoszką i Krutycą], włość iwankowska, ujezd smoleński

Jan DMUCHOWSKI, majątek: Dzierżawino, Alablowo, włość NN, ujezd NN

Wojciech DMUCHOWSKI (Dmochowski, Domuchowski), majątek: Sielec (w r. 1650 należał do Aleksandra Bohomolca lub Jana Koziorowskiego,, włość jelneńska), włość jelneńska, ujezd smoleński

DOMINIKANIE, majątek: [rozliczne dobra we włości iwanowskiej, dołhomowskiej, jelneńskiej; prowadzili też szpital żołnierski w Smoleńsku], włość iwanowska, dołhomowska, jelneńska, miasto Smoleńsk, ujezd smoleński

Wasilij DOMŻA (Domca), JAKUB NIEMUŃSKI, majątek: Połowitniki, Murojowo, włość skaczkowska (bojhorodzka, bohorodzka), ujezd smoleński

Timofiej Stefan DONATOWICZ, majątek: Sielanka, Woroponowo (miejscowości niewymieniane w innych źródłach, być może w ujeździe dorohobuskim), włość NN, ujezd NN

Andrzej DROZDOWSKI, majątek: Simanowka, włość NN, ujezd NN

Hieronim DRUCKI-SOKOLIŃSKI pisarz ziemski orszański, majątek:włość NN, ujezd NN

Samuel Stanisław DRUCKI-SOKOLIŃSKI podkomorzy smoleński, majątek: Kowerza, Zastawna, włość NN, ujezd NN

Kazimierz DRUCKI-SOKOLIŃSKI pisarz grodzki smoleński kwatermistrz, majątek: Pokoj (włość maksymowska) (majętność należała w r. 1650 do Kazimierza Samuela, podkomorzego smoleńskiego), włość maksymowska, ujezd smoleński

Samuel Stanisław DRUCKI-SOKOLIŃSKI podkomorzy smoleński, majątek: 1. Drucjaty, Fallisowo (Chałustowo) – we włości małachowskiej; 2. Kowerze, Maniuki alias Pleszowicze, Klepinino, włość małachowska, ujezd smoleński

[Wojciech?] DRZEWIECKI, majątek: [być może Stalubino i Rohaczewo we włości wopieckiej], włość NN, ujezd NN

Jakub DRZEWIECKI, majątek: Tołubino (Stalubino), Rohaczewo, włość wopiecka, ujezd smoleński

Kazimierz DUBIŃSKI, majątek: Ghołłmy (Chołm), włość małachowska, ujezd smoleński

Jan DUKSZTA, majątek: Protasowo (majątek Jana Kopańskiego?), włość NN, ujezd dorohobuski

Kazimierz DUKSZTA, majątek: Łuszki, włość NN, ujezd dorohobuski

Marcin DUNIN, majątek: Jurkino (Dymkino vel Dziemkino?), włość iwankowska, ujezd smoleński

Jan DYBOWSKI miecznik smoleński, majątek: Prakszyno, włość maksymowska, ujezd smoleński

Andrzej DYDERKA (Dederka), majątek: Babinino („gospodarza… Moskwa wzięła w polu za murem”), włość dołhomowska, ujezd smoleński

Bolesław DZIADKOWSKI rotmistrz JKM, majątek: Mihorzec (Miharewo), włość iwankowska, ujezd smoleński

Michał EGRI (Egremihal, Egiemihal), majątek: Siemionowo (Siemienowo), Baciuszcowo, włość nikowska (niehowska), ujezd dorohobuski

Werner ENGILLARTT (Engilart, Engelhardt), majątek: Kotkowicze (Kołkowicze we włości skaczkowskiej (bojhorodzkiej, bohorodzkiej), Andronowo (we włości małachowskiej), Wnukowo (NN), włość skaczkowska (bojhorodzka, bohorodzka), małachowska, ujezd smoleński

Bohdan EWNIEWICZ, majątek: Rohaczewska (Rokaczewo, w r. 1650 własność Daniela Malkowskiego), Popowka (także za pana Chołchowskiego), włość bereźniańska, ujezd smoleński

Kazimierz EYDZIATOWICZ podskarbi WksL, majątek: Porzecze, Michajłowo, Apelmanowo, Głuszyca, włość NN, ujezd NN

Krzysztof EYDZIATOWICZ, majątek: Juryno (we włości małachowskiej, patrz też Kazimierz Eydziatowicz), włość małachowska, ujezd smoleński

Kazimierz EYDZIATOWICZ, majątek: Zapolnie (Opolnia we włości swadyckiej), Chrestowo (NN), Wlest (Ulesty we włości szczuckiej, w r. 1650 należały do Krzysztofa Eydziatowicza), włość swadycka, szczucka, ujezd smoleński

Aleksander FORAMA (Foroszcza, Toroszcza, Forosma), majątek: Zadorcze (Zadoroże), włość maksymowska, ujezd smoleński

Teodor FRĄCKIEWICZ, majątek: Ciemnikowo, włość NN, ujezd NN

Mikołaj GANECKI, majątek: Michowo (Mickowo, w r. 1650 w posiadaniu Hieronima Ganeckiego), włość raczyńska, ujezd smoleński

Samuel GARLIŃSKI podczaszy orszański, majątek: Chylukino (Chilikono), Fiedoryno, włość NN, ujezd bielski

Jan GIEŁDOWSKI, majątek: Milejowo (w r. 1650 własność Aleksandra Dunina), włość iwankowska, ujezd smoleński

Stefan GIGONT NIEBOSZCZYK (Gikont) sędzia grodzki smoleński, majątek: Mordzynowo (Mordwinowo), włość maksymowska, ujezd smoleński

Jan GIRZDA (Girża), majątek: Mozowo (Mazawo, Mazowo), Rudlino (NN), włość NN, ujezd dorohobuski

Władysław (Wiktoryn) GLINKA, majątek: Smolkowo (NN), Pohost (Pokost we włości wopieckiej), Łuczosa (Łuszcze we włości iwankowskiej), Falkowicze (NN), włość wopiecka, iwankowska, ujezd smoleński

Mikołaj GŁOSKOWSKI, majątek: Kuliki, włość NN, ujezd NN

Kasper GŁUSZYŃSKI (Dunin), majątek: Hamowo (włość małachowska), Borysowszczyzna (włość raczyńska), Obodrowo (Obodrewo,, włość iwankowska), włość małachowska, raczyńska, ujezd smoleński

Piotr GOBIATA, majątek: Orłowo, Pietrowo, Czercowo, włość iwankowska, ujezd smoleński

Albrycht GOLMONT podczaszy lidzki, sędzia grodzki smoleński kwatermistrz, majątek: Nowosiółki (Hryckowo), Błauszyno, włość bereźniańska, ujezd smoleński

Piotr, Franciszek, Ignacy GORZUCHOWSKI, majątek: Krokodynowo, Usowo, włość NN, ujezd NN

Jan GORZUCHOWSKI, majątek: Żytkowo, włość jelneńska, ujezd smoleński

Idzyna (Stanisławowa) GOSIEWSKA, majątek: Żukopa (Zakopa), włość NN, ujezd bielski

Andrzej GRABOWSKI, majątek: Trzeciakowo (w r. 1650 należało do jakuba Grabowskiego), włość dąbrowieńska, ujezd smoleński

Łukasz GROCHOLSKI, majątek: Waraksino (w r. 1650 własność Jana Grocholskiego), włość jelneńska, ujezd smoleński

Hrehory GRUSZECKI (Gruszeczki), majątek: Hiryno (w r. 1650u własność jego żony, Maryny), włość małachowska, ujezd smoleński

Jan Hieronim GRYMAYŁA (Grzymała) KRZEMIENIEWSKI kwatermistrz, majątek: Czerepowo (włość iwankowska), Uszakowo, Fillino, Motuszyno (Matiasowszczyzna w ujeździe dorohobuskim), włość Wiedrowska, iwankowska, ujezd dorohobuski, smoleński

Kazimierz HAYEK [Hajko] podsędek mścisławski, majątek: Sierhacino (Serhutino), Chilczyce, włość dąbrowieńska, ujezd smoleński

HEBOWICZOWA (Hlebowiczowa?), majątek: Mironino, włość NN, ujezd NN

Wilhelm HEWEL, majątek: Tarosowo (Tarasowo), włość szczucka, ujezd smoleński

Jerzy Karol HLEBOWICZ starosta żmudzki, majątek: Święcie, Cyrkowa, włość NN, ujezd NN

Cyprian HOŁŁDYŻNY (Hołdyżny), majątek: Kryśniowo (Krysniewo, w r. 1650 należało do Ofonasa Hołdyżnego kozaka dońskiego), włość katyńska, ujezd smoleński

Andrzej HURKO pisarz ziemski witebski, majątek: 1. Puciacino (włość małachowska); 2. Karłowo (włość maksymowska); 3. Babicze (włość jelneńska) oraz 4, Uborowo (Zuborowo,, włość jelneńska); 5. pustosz Szołłoszyno (Sołoszina,, włość swadycka); 6. Czernieja (NN)., włość małachowska, maksymowska, ujezd smoleński

Hrehory IKUHAR, majątek: Rożnowo, włość NN, ujezd NN

Józef INGILDEJOW, majątek: Rukino, Koszkowo, włość iwankowska, ujezd smoleński

Tymofiejowa INGILDEJOWA (Ingildziejowa), majątek: Archangielszczyzna (archanjelszczyzna), włość jelneńska, ujezd smoleński

Stefan IPATIEWICZ (Ewpatiewicz, Jewpatiewicz), majątek: Pirkowo (Poskowo), włość iwankowska, ujezd smoleński

Franciszek ISAJKOWSKI referendarz litewski, majątek: Jelna („gospodarza Moskwa wzięła za murem”), włość jelneńska, ujezd smoleński

Jan ISAYKOWSKI (Isajkowski) stolnik żmudzki, majątek: Sienkowszczyzna (Sienikowszczyzna), włość NN, ujezd dorohobuski

Jan JACYNA, majątek: Arciuszyno, Juszkowo, Pohorełe (Pohorełoho we włości pohorelskiej), włość pohorelska, ujezd dorohobuski

Andrzej i Bazyli JAFIMOWICZ, majątek: Korobino (być może kiedyś własność Dymitra Horodeyskiego w stanie katyńskim), włość NN, ujezd NN

Andrzej JAFIMOWICZ, majątek: Ułusy (włość katyńska), Duchowszczyzna, włość katyńska, ujezd smoleński

Wojciech JAKUBOWSKI, majątek: Surhaki, włość wopiecka, ujezd smoleński

Aleksander JANOWICZ, majątek: Pierzkowo (Pierszkowo), włość iwankowska, ujezd smoleński

Bazyli JASZOWSKI, majątek: Bezborodowo, Rydzino, włość dołhomowska, ujezd smoleński

Andrzej JAWOYSZ, majątek: Fiedorowo, Hołłyszyce, włość NN, ujezd dorohobuski

Michał JEZBUT, majątek: Nie posiadał daniny, ale stanął z miejscowości Dobra Wola, włość NN, ujezd NN

Mikołaj JEZIERSKI, majątek: Kudrawce, włość NN, ujezd NN

JEZUICI SMOLEŃSCY, majątek: [rozliczne dobra we włości maksymowskiej, dołhomowskiej, bereźniańskiej, iwanowskiej oraz w Posadzie Smoleńskiej], włość maksymowska, dołhomowska, bereźniańska, iwanowska, miasto Smoleńsk, ujezd smoleński

JEZUICI WITEBSCY, majątek: Biborowo (Majętność Bibirowska), włość NN, ujezd bielski

Marcin JUKARSKI (jukawski Juchniewicz), majątek: Dworkowo (w r. 1650 własność Jana Kleczkowskiego), włość dołhomowska, ujezd smoleński

Gabriel JUKAWSKI (Juchniewicz), majątek: Tarasino (Taracino), włość dołhomowska, ujezd smoleński

Jan i Andrzej KALECZYCCY (KALECZYCKI), majątek: Majętność Szczotkunowska (Szczołkanowo), Majętność Borsakowska (Borsukowo), włość iwanowska, ujezd smoleński

Adam, Piotr, Mikołaj KALECZYCCY (KALECZYCKI), majątek: Jasienkowo (Jesienkowo), Oszuszkino, włość iwanowska, ujezd smoleński

Hrehorowa KALECZYCKA, majątek: Klemiacino (Klimiacino), Wiederniki, włość iwanowska, ujezd smoleński

Jerzy KAMIEŃSKI (Kamiński), majątek: Koszelowo, włość dąbrowieńska, ujezd smoleński

Prokop KAMIŃSKI (Kamieński) kwatermistrz, majątek: Sleńcewo (Sleniewo, Isleniewo, Isleniewszczyzna, por. Rejestr podymnego z 1650 r. s. 82 przyp. 108 – powołuje się dokumenty pod sygnaturą: AGAD, AR, dz. X, materiały nieuporządkowane: papiery Kamieńskich), włość wielkopolska (wielikopolska, zadzińska), ujezd dorohobuski, smoleński

Jan KAMIŃSKI (Kamieński) „sędzic mścisławski”, majątek:włość NN, ujezd NN

Kazimierz KAMIŃSKI (Kamieński), majątek: Jełkowo (Jelki), włość bereźniańska, ujezd smoleński

Elżbieta KAZANOWSKA „marszałkowa nadworna koronna”, majątek: Iwanczowo, Poniatowszczyzna, Wasilewszczyzna, Bielik, Wierzbiłłowo, włość NN, ujezd NN

Świętosław KAZANOWSKI cześnik sandomierski, majątek:włość NN, ujezd NN

Marcin KĘSICKI, majątek: Miłłosławszczyzna (Miłosławszczyzna), włość wietlicka, ujezd smoleński

KIEŁPIŃSCY, majątek: Daniłłowo, włość NN, ujezd NN

Aleksander KIRKOR, majątek: Wołkowo, włość NN, ujezd NN

Jarosz KIRKOR, majątek: Obłozki (możliwe, że są to Obłożki wymienione w polskiej wersji spisu z r. 1650, które wówczas należały do Ostafiana Mikulina), włość iwanowska, ujezd smoleński

Janusz KISSARZEWSKI (Kisarzewski, ŚWIĘTEJ PAMIĘCI), majątek: Osinowka, Sielec, Hoponowo (Hapanowo we włości raczyńskiej), włość raczyńska, ujezd smoleński

Wojciech KISSARZEWSKI (Kisarzewski) skarbnik smoleński, majątek: Wiejno, Wasillisino (Wasilewszczyzna we włości wietlickiej), Luchy (Dolne Łuhy, Górne Łuhy we włości szczuckiej), Chmielewicze (włość maksymowska), Suchy Poczynek (włość jelneńska), włość wietlicka, szczucka, maksymowska, jelneńska, ujezd smoleński

Rafał KISSARZEWSKI (Kisarzewski), majątek: Lisowo, Konikowo (włość sitczyńska, w r. 1650 należało do Jana Kisarzewskiego), włość wopiecka (sitczyńska), ujezd smoleński

Wojciech KLECZKOWSKI, majątek: Torhosino, włość jelneńska, ujezd smoleński

Stanisław KLONOWSKI, majątek: imposessionatus, włość NN, ujezd NN

Wojciech KŁOPOTOWSKI, majątek: Horelik (Horeliki), włość dołhomowska, ujezd smoleński

Hieronim KŁOSOWSKI, majątek: Hlinicze (Honilicze, Глиники) – wg spisu z 1650 roku miejscowość leżała we włości szczuckiej., włość dołhomowska, ujezd smoleński

Krzysztof KMITA, majątek: Tołstucha (Stołstuchy, Towstuchy), włość szczucka, ujezd smoleński

Jan KNIAŹNIN (Kniazin, Kniażnin, Kmiazmin), majątek: Kościuszkowo (Kościukowo), włość małachowska, ujezd smoleński

Nikifor KNIAŹNIN (Kniazin, Kniażnin, Kmiazmin), majątek: Łotyszyno (Łatyszyno), włość małachowska, ujezd smoleński

Mikołaj KOBYLIŃSKI, majątek: Churyn, włość NN, ujezd NN

Kazimierz KOBYZYŃSKI, majątek:włość NN, ujezd bielski

Jerzy KOCHOWSKI, majątek: Sutoki (Suroki, Suloki we włości bereźniańskiej) i połowa majątku Hołojowo (Hołosowo, dzielona po połowie z Florianem Kochowskim,, włość maksymowska), włość bereźniańska, maksymowska, ujezd smoleński

Sebastian KOCHOWSKI, majątek: Dubasiszcza (Dubasiszcze, w r. 1653 derewnię dzierżyli jeszcze Jan Tryczewski vel Tryczewski vel Trzychowski z żoną Eufrozyną Hapienichową), włość iwankowska, ujezd smoleński

Florian KOCHOWSKI, majątek: Hołosowo (połowa; w r. 1650 własność Jerzego Kochowskiego), włość maksymowska, ujezd smoleński

Jarosz KOCIOŁ, majątek: Slowaza (Majętność Słowaska we włości dołhomowskiej), Bołłoniec (Bołonie we włości jelneńskiej), Muciszcze (Maciuszyno, Матюшино,, włość jelneńska), włość dołhomowska, jelneńska, ujezd smoleński

Jerzy KOCIOŁŁ (Kocioł, Kociełł), majątek: Sałłowo (Sałowo w r. 1650 było we władaniu Bazylego Kocioła horodniczego kryczewskiego), włość NN, ujezd rosławski

Hrehorowa KOKSZYŃSKA, majątek: Pakowo (Palcowo), włość NN, ujezd bielski

Iwan KOLLENOW (Kolenow), majątek: Bykowo, włość NN, ujezd NN

Paweł KOŁONTAJ, majątek: Usienino (Usinino), włość raczyńska, ujezd smoleński

Jerzy KOMASZ (Komar), majątek: Piaseczno, włość iwanowska, ujezd smoleński

KOŃCZA, majątek:włość NN, ujezd NN

Wawrzyniec KOPIEĆ (Kopeć), majątek: Dzierżawino (majątek Dmuchowskiej, w r. 1650 należał do Antoniego Dmuchowskiego vel Dmochowskiego, Domuchowskiego), włość iwanowska, ujezd smoleński

Paweł KOPIŃSKI, majątek: Bachmanowo (Baciszowo?), włość NN, ujezd dorohobuski

Walter KORF „wojewodzic wendeński”, majątek: Dziahilewo (Diahiłowo, swadycka), Bosino, Pietryszczewo, włość swadycka, ujezd smoleński

Stefan KORSAK, majątek: Chołm, Bielszczyzna, włość NN, ujezd NN

Siemion KORSAK, majątek: Usadzyszcze (Usadziszczowo we włości iwanowskiej lub iwankowskiej), Jakowlewo (Jakowlowo we włości jelneńskiej), Sorokoszyno, Szuzarowo, włość iwanowska, jelneńska, ujezd smoleński

Jan KORSAK, majątek: Brakulin (w r. 1650 należała do Wasyla Korsaka), Dziakowszczyzna (pan Chocim w imieniu Jana Korsaka małoletniego), włość wietlicka, ujezd smoleński

Antoniowa KORSAKOWA, majątek: Szabanowo, włość NN, ujezd NN

Janowa? KORYBSKA, majątek: Markowo, Słobodka n. Dnieprem (włość dąbrowieńska), Horodyszcze (Horodziec we włości dąbrowieńskiej), włość dąbrowieńska, ujezd smoleński

Paweł KORZENIEWSKI, majątek: Makarowo, Lipki, włość NN, ujezd NN

Jan KORZENIEWSKI, majątek: Spollniki (Polniki w r. 1650 własność Pawła Korzeniewskiego), włość skaczkowska (bojhorodzka, bohorodzka), ujezd smoleński

Jan KOSKIEWICZ, majątek: Szczerbinowo (Szczerbinowo Stare, być może w r. 1650 było własnością Samuela Puzyrewskiego), włość jelneńska, ujezd smoleński

Jan KOSZEWSKI, majątek: Rykowo (Dobrykowo we włości wopieckiej), Bielcewicze, włość wopiecka, ujezd smoleński

Jan KOTOWICZ, majątek: Siekiryno, włość NN, ujezd NN

Marko (Marek) KOWNACKI, majątek: Łuhinowo (Łukunowo), włość NN, ujezd dorohobuski

Daniel KOWNACKI, majątek: z majętności Mikołaja Bołłakira Ordyńcowa, włość NN, ujezd NN

KOZIELSCY, majątek: Dziewiata, włość wietlicka, ujezd smoleński

Daniel (Daniło) KOZŁOWSKI, majątek: Skorynino, włość NN, ujezd NN

Mikołaj KOZOPOLAŃSKI (Kozapolański, Koza Polański, Polański), majątek: Pleszkowo, Ordyńcowo (ujezd dorohobuski), włość NN, ujezd dorohobuski

[Anna Marcinowa] KOŻUCHOWSKA, majątek: Keronino (Korowija), włość wietlicka, ujezd smoleński

Andrzej KRAJEWSKI, majątek: Kurdymowo (Kordynowo we włości wopieckiej), Horbotowszczyzna (Skarbatowicze, Karbatowicze, Harbotowszczyzna we włości wietlickiej). Majątki te w r. 1650 należały do Szczęsnego Krajewskiego., włość wopiecka, wietlicka, ujezd smoleński

Samuel KRASKOWSKI, majątek: 1. Sonniki (Sanniki), Michajłowo (obie we włości maksymowskiej, w r. 1650 należały do Katarzyny Łykówny Kraskowskiej wdowy po Janie Kraskowskim); 2. Babino, włość Maksymowska, bereźniańska, ujezd smoleński

Jarosz KRASOWSKI, majątek: Klimiacino (w r. 1650 majątkiem zarządzała matka Maryna Zubrykówna Sebestianowa Krasowska; drugi syn miał na imię Piotr), włość iwankowska, ujezd smoleński

Piotr KRASSOWSKI (Krasowski), majątek: Klimiacino, włość iwankowska, ujezd smoleński

Piotr i Jonoprej KRUKOWSKI, majątek: Iwanowo (Iwanicze, w r. 1650 współwłaścicielami byli także Siemion i Stefan Krukowscy), włość iwankowska, ujezd smoleński

Szymon (Siemion, Symeon) KRUKOWSKI, majątek: Dutkino (Dudkino we włości iwanowskiej, w r. 1650 należało do Zofii Rowickiej Żdanowej Krukowskiej), włość iwanowska, ujezd smoleński

Bernat KRUSZYŃSKI, majątek: Siemionkowo (Szemienkowo), włość jelneńska, ujezd smoleński

Piotr KRZYWICKI, majątek: Jarkiewicze (Jarkowicze), włość iwankowska, ujezd smoleński

Jan KUDZYNOW (Kudzinow), majątek: [być może i w r. 1654 dzierżył miejscowość Wasiekowa we włości iwankowskiej], włość iwankowska lub iwanowska?, ujezd smoleński

Andrzej KULNOW (Kulniow), majątek: Podsonie Piatnickie, włość katyńska, ujezd smoleński

Aleksander KUNCEWICZ (Koncewicz), majątek: Paszkowo, włość raczyńska, ujezd smoleński

Jan KURADOWSKI, majątek: Szewnino (Szewino należało w r. 1650 do Piotra Kuradowskiego), włość dąbrowieńska, ujezd smoleński

KURCZEWSKA, majątek: Leśnikowo (Lesnikowo we włości dołhomowskiej, prawdopodobnie w r. 1650 własność Mikołajowej Rogińskiej, być może Anstazji Woyniczówny, wdowy po Janie Rogińskim), włość dołhomowska, ujezd smoleński

Stefan KUROSZ, majątek:włość NN, ujezd NN

Jan KUŹMICKI, majątek: Kowalewo (Kowalowo w r. 1650 współnależało także do Piotra i Heliasza Kuźmickich, braci Jana; Kowałowo, Kowalowo – majątek zbiorczy, w którym daniny miały różne rodziny), włość dołhomowska, ujezd smoleński

Maciej LEPUN, majątek: Żibryki, włość NN, ujezd NN

Michał LESZEWICZ (Leszczewicz), majątek: Wilczykowo, Hapiejowszczyzna (w r. 1650 własność Marcina Hapiejowicza?), włość bereźniańska, ujezd smoleński

Jan LESZEWICZ (Leszczewicz), majątek: Isakowo, Dawidowo, włość katyńska, ujezd smoleński

Daniel LIGĘZA, majątek: Zygmuntowo, włość dąbrowieńska, ujezd smoleński

Andrzej LIPSKI, majątek: Łytkino (Litwinowo, Łyskinowo we włości niehowskiej), Słotowo, włość nikowska (niehowska), ujezd dorohobuski

Mikołaj LIPSKI, majątek: Paniewino, włość NN, ujezd NN

Ihnat LUDOHAYSKI (Ludohowski), majątek: Babicka Wrosławszczyzna (Babicze), włość NN, ujezd rosławski

[Konstanty?] ŁOPACIN, majątek: [raczej nie Nahiszkino, to było bowiem prawdopodobnie własnością Stefana Marcinkiewicza], włość NN, ujezd NN

Samuel ŁOPACKI, majątek: Iwachowo, włość NN, ujezd NN

Samuel ŁOWEJKO (Łoweyko), majątek: Hubino (od pasierbów Golmontów), włość dołhomowska, ujezd smoleński

Krzysztof ŁUBIŃSKI, majątek: Korybczyno, Burakowo, włość NN, ujezd NN

Zofia ŁUKOMSKA MICHAŁOWA RACZYŃSKA 1-voto BAKOWA, majątek: Płaje (włość szczucka, w r. 1650 dobra należały do Aleksandra z Grabowa Prayetfuessa vel Pretfusa, który utracił je w związku z wyrokiem banicji w r. 1652), Chochów (Chachłów, majętność chachlańska we włości dąbrowieńskiej), włość szczucka, dąbrowieńska, ujezd smoleński

Samuel ŁYKO, majątek: Bukino, Proskurnino (w r. 1650 były własnością Jaroszowej Łykowej), włość maksymowska, ujezd smoleński

Bernat i Hrehory ŁYKOSZYN, majątek: Hryszkowo, włość swadycka, ujezd smoleński

Tomasz MABLEMAN (Makmelan, Macmillan), majątek: Robotowo (Skrobotowo lub „s Krobotowa”), włość małachowska, ujezd smoleński

Daniel (Daniło) MADALIŃSKI (Madaleński, Madalański) rotmistrz JKM, majątek: Poniatowszczyzna (od p. Pruszkowskiego także), włość NN, ujezd NN

Stanisław i Michał MAKAROWICZOWIE (Makarewicz), majątek: Pleszczejowo (Pleszczacowo), włość NN, ujezd dorohobuski

Zuzanna MAKARSKA JANOWA z d. Kosakowska, majątek: Świrydowszczyzna, włość NN, ujezd rosławski

Daniel MALKOWSKI (Pancielewicz Charcionek, jakoby plebejusz, majątek: Kozłowo, włość bereźniańska, ujezd smoleński

Janowa MAŁYSZCZYNA, majątek: Łosiowo (włość wietlicka), Wierzchowie, włość wietlicka, ujezd smoleński

Stefan MARCINKIEWICZ, majątek: Nahiszki (Nahiszkino, w r. 1650 należało do Konstantego Łopacina), włość małachowska, ujezd smoleński

Zachariasz MARUTTCHOWICZ, majątek: Połowa majątku Sobolewo po Janie Zmayle vel Żmayle Zienkowiczu i połowa dworu w Smoleńsku, włość NN, ujezd NN

Mikołaj MATUSZKOWSKI, majątek: Bułhar, Komkowo, włość NN, ujezd dorohobuski

Dymitr MESZCZERYN, majątek:włość NN, ujezd NN

Jan MESZCZERYN cześnik smoleński, majątek: [miasteczko Zwierowicze, majętność zwierowicka, majętność lubawicka – we włości dąbrowieńskiej; oraz majętność Strzałki, Sołtanowszczyzna we włości bereźniańskiej i skaczkowskiej (bojhorodzkiej, bohorodzkiej), włość dąbrowieńska, bereźniańska, skaczkowska (bojhorodzka, bohorodzka), ujezd smoleński

Stanisław MĘŻYK, majątek:włość NN, ujezd NN

Jacek Hiacynt MICHAŁOWSKI skarbnik czerski, majątek: Sołtanowo (maksymowska, w r. 1650 należała do Aleksandra Młockiego vel Młondzkiego), Namirycze (NN), włość maksymowska, ujezd smoleński

Krzysztof MIELEJEWICZ (Mickiewicz), majątek: Woronino, włość dąbrowieńska, ujezd smoleński

Stefan MIKŁASZEWSKI, majątek: Miertwica, Pustosz Poleśna, włość NN, ujezd NN

Stefan MIKULIN, majątek: Pałkino (włość dąbrowieńska), Morozowo (włość iwanowska), włość dąbrowieńska, iwanowska, ujezd smoleński

Potafian MIKULIN, majątek: [w r. 1650 dzierżył Nahiszkino we włości małachowskiej; mylony z Ostafianem vel Tymofiejem Mikulinem. Patrz też Jarosz Kirkor], włość małachowska, ujezd smoleński

Stanisław MILEWSKI wojski smoleński, majątek: Usochy, Bujanowo, Żubarowo, włość dąbrowieńska, ujezd smoleński

Jan Stanisław MILEWSKI wojski smoleński, majątek: [Bojanowo we włości dąbrowieńskiej, Moczułowo Większe i Mniejsze we włości maksymowskiej, Falkowicze, Pokryszkino, Bereskino, Piszczowo we włości raczyńskiej], włość dąbrowieńska, maksymowska, raczyńska, ujezd smoleński

Aleksander MILKIEWICZ, majątek: Dąbrówki, włość katyńska, ujezd smoleński

Krzysztofowa MIŁADOWSKA, majątek: Sejmiszcze (Sumiszczowo), włość dąbrowieńska, ujezd smoleński

Daniel MIŁASZEWICZ, majątek: Kuzowlowo (Kuzelowo we włości maksymowskiej), Łoby (włość szoptowska w ujeździe bielskim), włość Maksymowska, szoptowska, ujezd smoleński, bielski

Krzysztof MIŁASZEWSKI, majątek: Kulowo (Skułowo), włość NN, ujezd bielski

Andrzej MIŁASZEWSKI, majątek: Chomińsk, włość NN, ujezd dorohobuski

Jan MIŁŁADOWSKI (Miładowski), majątek: Tarukanowszczyzna (Tarakanowa, w r. 1650 własność Awdencji Filipowiczówny Bohdanowej Miładowskiej), włość NN, ujezd dorohobuski

Hrehory MIRSKI strażnik wielki litewski, majątek: Kaspla, włość kaspelska, ujezd smoleński

Hieronim MIRSKI, majątek: Tyszyno, włość raczyńska, ujezd smoleński

Paweł MOCZULSKI, majątek: Patrykowo, włość NN, ujezd NN

Wojciech MOCZULSKI, majątek: Mankowo (wg rosyjskiej wersji spisu z r. 1650 Mankowo znajdowało się we włości dąbrowieńskiej), Kupieliszcze (Kupcioliszcze, Kupieliszczewo we włości iwankowskiej), włość dąbrowieńska, iwankowska, ujezd smoleński

Krystyna MOKRZECKA WILHELMOWA BRZEZICKA (Rzezicka, Rzeżycka), majątek: Kuźmino (w r. 1620 była własnością Anny Schoenbergówny Janowej Bergowej Rzeżyckiej i jej synów Bernata, Wilhelma i Jana), włość muszkowska, ujezd smoleński

Jakub MOKRZECKI, majątek: Jahorie (Jehoria, Jegorie we włości pouskiej), Oleksiejowo (we włości iwanowskiej), włość powuska (pouska, ponizka?), iwanowska, ujezd dorohobuski, smoleński

Jan MOKRZECKI, majątek: Hokowo (Holcowo, Halkowo), włość dąbrowieńska, ujezd smoleński

Piotr Władysław MOKRZECKI, majątek: Wiktorowo (Wikterowo we włości małachowskiej), Monczyno (we włości dąbrowieńskiej), włość małachowska, dąbrowieńska, ujezd smoleński

Samuel, Michał MONWIDOWIE, majątek: Kiryły (Kryłowo), włość NN, ujezd dorohobuski

Samuelowa? MOSTOŁTOWA (Mostałtowa), majątek: Panamarowo (Ponamarowo), włość wietlicka, ujezd smoleński

Leon MOSTYKA, majątek: Barcienowo (Borcienowo), włość iwankowska lub iwanowska?, ujezd smoleński

Jan MOTYKA (Mostyka), majątek: 1. Dziemszałłowka (Dzięcielowska we włości wietlickiej); 2. Korłyszowo (Kortycze), Rylkowo (Ryłkowo, Bylkowo) – obie we włości raczyńskiej, włość wietlicka, raczyńska, ujezd smoleński

Aleksander MOZARSKI (MOCARSKI), majątek: Pustki, włość NN, ujezd NN

Piotr MROWIŃSKI podstoli smoleński, majątek: „z majętności Ostrowszczyzna i inszych”, włość jelneńska, ujezd smoleński

Jakub MUSTAFOWICZ (TATAR), majątek: Zabiellino (miejscowość tatarska, być może we włości siemlowskiej), włość siemlowska?, ujezd dorohobuski

Mikołaj NARBUTT pisarz grodzki żmudzki, majątek: Antonowicze (małachowska), Piotrowo (ujezd bielski), włość małachowska, ujezd smoleński

Aleksander NARUSZEWICZ pisarz wielki litewski, starosta lidzki, majątek:włość NN, ujezd NN

Stefan NEWELSKI, majątek: Horodyszcze (Horodziszcze), włość NN, ujezd bielski

Andrzej NIECIECKI (Niesiecki), majątek: Pirkowo (Pitkowo, Piwkowo), włość iwanowska, ujezd smoleński

Jan NIECISZEWSKI, majątek: Słotowo, włość NN, ujezd NN

Timofiej (Tymofiej) NOWICKI, majątek: Fiedorowo, włość dołhomowska, ujezd smoleński

Krystyna Wojciechowa NOWOSZYŃSKA (NOWOCZYŃSKA), majątek: Tuszyno, włość wopiecka, ujezd smoleński

Stanisław NUCZYŃSKI, majątek: dom Stanisława Nuczyńskiego (w Smoleńsku?), włość NN, ujezd NN

Aleksander OGIŃSKI kasztelan trocki, majątek: Zarubionki (Zarubzenki, Zarubienki), włość kaspelski, ujezd smoleński

Karol OGIŃSKI podkomorzy witebski, majątek: [Karaśna we włości szczuckiej], włość szczucka, ujezd smoleński

Andrzej OKOŁOWY, majątek: Suchorowo, włość NN, ujezd NN

Paweł ONIKIEJEWICZ (Onikiewicz) kwatermistrz, majątek: Owdocyno (Owdocino,, włość dołhomowska), Napadniowo (NN), Kozarynowo (ujezd dorohobuski), włość dołhomowska, ujezd smoleński, dorohobuski

Bazyli ORDA Bolharski (Bołharski), majątek: Kaleta (Kalita), włość powuska (pouska, ponizka?), ujezd dorohobuski

Adam Piotr ORLIK rotmistrz JKM, majątek: Marchwienia, włość wopiecka, ujezd smoleński

Roman ORZEŁ, majątek: Szczerbinowo, włość NN, ujezd smoleński

Andrzej OSIPOWICZ, majątek: Rohaczew, włość NN, ujezd NN

Wawrzyniec OSTANKIEWICZ (Ostackiewicz), majątek: gospodarz z dworu w Smoleńsku, nabytego od Ciechanowieckiego, włość NN, ujezd miasto Smoleńsk

Stefan OSTANKIEWICZ (Ostackiewicz), majątek: Wierobiowo, włość NN, ujezd NN

Wawrzyniec OSTANKIEWICZ (Ostackiewicz), majątek: Wiachory (być może to te same Wiachory, które w ujeździe rosławskim dzierżyła Janowa Ostankiewiczowa vel Ostackiewiczowa), włość NN, ujezd rosławski

Wawrzyniec OSTANKIEWICZ (Ostackiewicz), majątek: Połonia (włość szczucka), Chołłmy (NN), Miłosny Poczynek (włość szczucka; w r. 160 należał do Floriana Urbanowskiego), Kłobukowo (Kabłukowo we włości maksymowskiej, w r. 1650 należała do Aleksandra Foroszczy vel Toroszczy vel Forosmy vel Foramy), włość Szczucka, maksymowska, ujezd smoleński

Marcin OSTROWSKI, majątek: Lipniki, Bałłakiry, włość NN, ujezd dorohobuski

Fiedor OSZEŁ, majątek: Szczerbinowo Nowe, Szczerbinowo Stare (w r. 1650 należało do Romana Orła), włość jelneńska, ujezd smoleński

Paweł OSZEŁ, majątek: Szczerbinowo (w r. 1650 należało do Romana Orła), włość jelneńska, ujezd smoleński

Maryna OTOMENKOWA Berferówna, wdowa po Ottonie Menku (Otomenk, Ottomenk, Menk, Męk), majątek: Jartowo (Jarcowo, stan „bohoński” czyli włość skaczkowska vel bojhorodzka, bohorodzka), Sitczyno w ujeździe dorohobuskim. Maryna Berferówna była żoną Ottona Menka, zaś Ewa Minkowska – żoną jego syna, Aleksandra. Pewne zamieszanie wprowadza tu pozorne podobieństwo nazwiska Bernata Etynka (Ottyng, Oettingen, Otting Otmink, Odmink), wymienionego w spisie z r. 1650 (s. 103), włość skaczkowska (bojhorodzka, bohorodzka), ujezd smoleński

Samuel OTROSZKIEWICZ, majątek: Iwanowsk (w r. 1650 należał do Mikołaja Otroszkiewicza strażnika smoleńskiego), Wysokie, włość iwanowska, ujezd smoleński

Frydrych OTWELDER (Hotfelder), majątek: Owandowo (Wadowo we włości dąbrowieńskiej) oraz Iwanowo (Iwachnowo), Lewonowo (Lemonowo) – obie w ujeździe bielskim, włość dąbrowieńska, ujezd smoleński, bielski

Aleksander OWŁOCZYMSKI, majątek: Rudlowo, włość NN, ujezd NN

Bazyli OWRUCKI, majątek: Dziahilowo, Nalewki, włość NN, ujezd dorohobuski

Marcjan OWSIADOWSKI, majątek: Wisklin, włość NN, ujezd NN

OZIEROWIE, majątek: Rukino, Fiedorkino, włość NN, ujezd NN

PAPŁOŃSCY, majątek: Bułatowszczyzna (włość szczucka), Radoszkowo (włość iwanowska), Haraskowo (włość iwanowska), włość szczucka, iwanowska, ujezd smoleński

Jan PAPROCKI, majątek: Starynki (wcześniej własność Kaspra Paprockiego), włość małachowska, ujezd smoleński

Aleksander PARCZEWSKI pisarz ziemski smoleński kwatermistrz, majątek: Jahoria (Sielec, Jehorie,, włość małachowska), Dymuszyno (NN), włość małachowska, ujezd smoleński

Zachariasz PAREGA (Paręga, Poreyga) kwatermistrz, majątek: Stajki, Przesnary, Iwerejewszczyzna, włość bereźniańska, ujezd smoleński

Prudencja PASKOWA Z D. WOŁŁOWICZÓWNA „horodniczyna smoleńska”, majątek: Iwonino (włość iwankowska), Białorucze (włość dołhomowska), Dziatowo (Dziedowo w ujeździe dorohobuskim), włość iwankowska, dołhomowska, ujezd smoleński, dorohobuski

Konstanty PASZKIEWICZ, majątek: Androsowo (Andronowo), włość bereźniańska, ujezd smoleński

Wojciech PĘSKI, majątek: Lachowo (włość dołhomowska), Sorokoczeń, Radanowo, włość dołhomowska, ujezd smoleński

Jan PIASKOWICKI, majątek: Osztaszewo, włość powuska (pouska, ponizka?), ujezd dorohobuski

Stanisław PIĄTKOWSKI, majątek: Miertwica, włość iwanowska, ujezd smoleński

Stanisław PIĄTKOWSKI, majątek: Klemiecino (Lemiecino, Klemiacino), włość jelneńska, ujezd smoleński

Mikołaj PIECZURSKI, majątek: Hlinczyno, włość NN, ujezd NN

Nikipor PIERWOJ Nawilewicz, majątek: Nosowo, włość małachowska, ujezd smoleński

Jan, Samuel PIERWUSZ, majątek: Krawcowo (Kryczkowo), włość wopiecka, ujezd smoleński

Jeremiej (Hieronim) i Denis PIETUCHOWIE, majątek: Żłobino, Sielciuno, włość NN, ujezd bielski

Jan i Iwan PLESKACZEWSCY (PLESKACZEWSKI), majątek: Betnino, Sielino (Szczelino,, włość wopiecka), włość wopiecka, ujezd smoleński

Wojciech PLESKACZEWSKI, majątek: Ojcowska, Niedzielna, Połłujutowska (Polujuchtowo, w r. 1650 właścicielem był Hrehory Pleskaczewski), włość dołhomowska, ujezd smoleński

Jan PLESKACZEWSKI, majątek: Małyszowo, włość małachowska, ujezd smoleński

Kazimierz Samson PODBERESKI, majątek: Rabcowo (Bubcowo, Rubcowo we włości bereźniańskiej i swadyckiej), włość bereźniańska, swadycka, ujezd smoleński

Hrehory PODBERESKI, majątek: Hrybanowo, włość dąbrowieńska, ujezd smoleński

Paweł PODCHOCIMSKI budowniczy wielński, majątek: Szczucza, włość szczucka, ujezd smoleński

Bazyli POLIKSZTA (Poliksza), majątek: Kłypino (Klipino), włość skaczkowska (bojhorodzka, bohorodzka), ujezd smoleński

POPŁAWSCY, majątek: Rostoczyno (w r. 1650 własność Samuela Kunickiego?), włość małachowska, ujezd smoleński

Jan POPŁAWSKI NIEBOSZCZYK, majątek: Rachowo, włość NN, ujezd NN

Samuel PORAŻYŃSKI, majątek: Wysokie, włość dąbrowieńska, ujezd smoleński

Siemion POTEMKIN, majątek: Zamorze (włość rucka), Uścinowo (włość katyńska) oraz inne wsie we włości raczyńskiej, włość Rucka, katyńska, raczyńska, ujezd smoleński

Wawrzyniec POZNACSKI, majątek: Tymofiejowo, włość NN, ujezd NN

Albrycht PRAŻMOWSKI podstoli brasławski, majątek: Kudryno (włość małachowska), Czuwachy(włość iwankowska). (majątki te w r. 1650 należały do Piotra Bujalskiego), włość małachowska, iwankowska, ujezd smoleński

Samuel PROKOPOWICZ, majątek: Odzińcowo (Udzieńcowo, Odziniowo we włości maksymowskiej, w r. 1650 własność Bohdana Prokopowicza), Hanino, włość maksymowska, ujezd smoleński

Aleksander PROSMOWSKI (Prażmowski), majątek: Obroki, włość szczucka, ujezd smoleński

Jan PROZORKIEWICZ, majątek: Żuje (Zuje, Łuje we włości jelneńskiej), włość jelneńska, ujezd smoleński

Stanisław PRUSZYŃSKI, majątek: Pańskie (włość dołhomowska), „Dorohobuszczyzna” (chodzi zapewne o miejscowość Szuklino w ujeździe dorohobuskim), włość dołhomowska, ujezd smoleński, dorohobuski

Bronisław PRZESIESKI (Przesiecki), majątek: Mieża, włość NN, ujezd NN

Tymofiej PUCIATA, majątek: Żerebcowo (Zrzebcowo), Kusznierowa (Kuszniezowo). Daniny te w r. 1650 należały do Idziego Stanisława Gosiewskiego, włość wopiecka, ujezd smoleński

Fiedor PUCIATA POBORCZONEK (Poboczonek, Poboczenek), majątek: Nikiforowo, włość iwanowska, ujezd smoleński

Jarosz PUCIATA POBORCZONEK (Poboczonek, Poboczenek), majątek: Podsosonie, włość iwanowska, ujezd smoleński

Fiedor PUCIATA RAJEWSKI (Kalenicki), majątek: Kapuścino (włość małachowska), Kowalowo (NN), włość małachowska, ujezd smoleński

Maciej PUCIATA RUSINOWSKI, majątek: Kozłłowo, Szurynowo, włość NN, ujezd NN

Piotr PUCIATA RUSINOWSKI, majątek: Dziahiłowo (Dziahilowo, Dziahilewo), włość bereźniańska, ujezd smoleński

Hieronim PUCIATA RUSINOWSKI, majątek: Szurynowo, Kalinino (Kalinowo), Nahiszkino, włość małachowska, ujezd smoleński

Paweł PUSTOSZKIN, majątek: Poczynek Zujowo (NN), Dziedowo (włość małachowska), włość małachowska, ujezd smoleński

(Stanisław) PUSYLEWICZ (Puzylewicz), majątek: Bardyńskie, włość małachowska, ujezd smoleński

Aleksander PUSZKIN, majątek: Lehowo (NN), Rohaczew (włość iwanowska), włość iwanowska, ujezd smoleński

Jan PUSZKIN, majątek: Szczerbinino (Szczerbinowo), włość jelneńska, ujezd smoleński

Jerzy PUZYNA, majątek: Makowie (Maliowo? We włości wietlickiej), włość wietlicka, ujezd smoleński

Aleksander PUZYREWSKI, majątek: Michowszczyzna, włość NN, ujezd NN

Stanisław PUZYREWSKI, majątek: Starynki, Stankowo, włość dołhomowska, ujezd smoleński

Bazyli PUZYREWSKI, majątek: Stankowo, włość dołhomowska, ujezd smoleński

Stefan PUZYREWSKI, majątek: Stankowo, włość dołhomowska, ujezd smoleński

Izydor (Sydor) PUZYREWSKI, majątek: Stankowo, włość dołhomowska, ujezd smoleński

Sylwester PUZYREWSKI, majątek: Konszyno, włość iwankowska, ujezd smoleński

Prokop PUZYREWSKI, majątek: Konszyno, włość iwankowska, ujezd smoleński

Piotrowa RACZYŃSKA (KULESZA PO MĘŻU), majątek: Kubarowo (Kuborowo we włości bereźniańskiej, w r. 1650 należało do Józefa Kuleszy), Kleśnino (NN), włość bereźniańska, ujezd smoleński

Daniel (Daniło) RACZYŃSKI, majątek: Isakowo, Niezejkowo, włość NN, ujezd NN

Jan Wilhelm RACZYŃSKI kwatermistrz, majątek: Ciecionino (Czeciwino we włości bereźniańskiej), Skoczarhino (Koczerhino w ujeździe bielskim), Jahorie (we włości małachowskiej?), włość bereźniańska, ujezd smoleński, bielski

Tomasz (Stiepan) RADWAŃSKI (Radwan) kwatermistrz, majątek: Żubrówki, włość NN, ujezd NN

Walenty RARÓG (Rarog), majątek: Kumnino (Kunino), Dziadzińskie (Dudzino we włości iwanowskiej), Niemczyno (zapewne w ujeździe bielskim), Pantelejowo (Pantelecowo we włości jelneńskiej), włość iwanowska, jelneńska, ujezd smoleński, bielski

Andrzej RAYSKI (Rajski), majątek: Abłanoszczyzna (Alazowszczyzna, Abłamowszczyzna we włości krzemiańskiej, włość Krzemiański (?!), ujezd dorohobuski

Jan REKUĆ, majątek: Haukowo (Hankowo we włości dąbrowieńskiej), Kozłowo, Rohaczew, włość dąbrowieńska, ujezd smoleński

Aleksander REUTT stolnik smoleński, majątek: Bnikino, włość iwanowska, skaczkowska (bojhorodzka, bohorodzka), ujezd smoleński

Ostafian ROGAYŁŁO (Rohayło), majątek: Sawino, włość maksymowska, ujezd smoleński

Krzysztof ROSZCZEWSKI sędzia grodzki upicki, majątek: Litwinowo, Bostakowo, włość NN, ujezd NN

Stanisław i Wojciech ROWICCY, majątek: Obadkowszczyzna, Snazinowszczyzna (Smazinowszczyzna), włość wietlicka, ujezd smoleński

Aleksander ROWIŃSKI, majątek: Hołowkino (Hołownino we włości niehowskiej), Romaszkowo (zapewne we włości krzemiańskiej), włość Nikowska (niehowska), Krzemiańska (kremiańska, kozmiańska), ujezd dorohobuski

Reinhold ROŻEN, majątek: Żallesowo (Żalesowo, Zalesowo), włość bereźniańska, ujezd smoleński

Jan RUMICZEWSKI (Rumeńczewski, Rumieczewski), majątek: Krusikowo (Krasikowo, Kraszkowo we włości bereźniańskiej), Starosiele (NN), włość bereźniańska, ujezd smoleński

Adam SAKOWICZ starosta oszmiański, majątek: Wysokie, włość NN, ujezd dorohobuski

Hieronim SANGUSZKO biskup smoleński, majątek: Archaniołszczyzna, Kowalszczyzna, włość NN, ujezd bielski

Adam SAWICKI, majątek: Horbotowo, włość iwankowska, ujezd smoleński

Krzysztof SAYBUT, majątek: Kozłowo, włość NN, ujezd NN

Aleksander SĘPLIŃSKI (Sempliński, Szempliński), majątek: Chołm, włość dołhomowska, ujezd smoleński

Marcin SIECZYŃSKI, majątek: Kowalowo (Kowalewszczyzna), włość maksymowska, ujezd smoleński

SIEDLECKI, majątek: Omialino (być może Omielino we włości dołhomowskiej), włość NN, ujezd NN

Hrehory SIELANKA, majątek: Pohonowo, włość maksymowska, ujezd smoleński

Michał SIEMION, majątek: 1. Sawionki, Stare Horodyszcze, Dziemionkowo (Demiankowo, Domiankowo), Owierkowo, Tonkowidowo – we włości maksymowskiej, rzekomo w ujeździe dorohobuskim; 2. Zajcowo, reszta gruntów władyczyńskich, włość maksymowska, ujezd smoleński

Piotr SIENKOWSKI (Szemkowski, Siemkowski), majątek: Słuczyno, włość dołhomowska, ujezd smoleński

Antoni SIKORSKI, majątek: Kuźniecowo (w r. 1650 należała do Jana Michała Sikorskiego), włość wietlicka, ujezd smoleński

Maciej SILIENICZ (Silinicz), majątek: Chmielowo (może, włość małachowska?), włość NN, ujezd NN

Bazyli SKARŻYŃSKI, majątek: Zadny Poczynek, włość małachowska, ujezd smoleński

Piotr SKRZYDŁO, majątek: Pierehoszcza, Horydunowo, włość NN, ujezd NN

Jan SKUHAREWSKI, majątek: Charenkowo (w r. 1650 własność Jana Kobylińskiego), Hlebowo, włość dołhomowska, ujezd smoleński

Demian SKUHAREWSKI (Skucharewski, Skuharzewski), majątek: Charynkowo (Charenkowo), włość dołhomowska, ujezd smoleński

Krzysztof SŁAUCKI, majątek: Szackowo, włość NN, ujezd NN

Adam SNOPEK, majątek: Kuźmino, włość wietlicka, ujezd smoleński

Jerzy SOKOLIŃSKI, majątek: Żywuta (Żywucice), włość swadycka, ujezd smoleński

Stefan SOKOŁOWSKI, majątek: Bierdziejowo (chodzi zapewne o sieliszcze Osipowo oraz poczynek Terechowo, należące do rodziny Bierdziejewów przed rokiem 1622), włość wietlicka, ujezd smoleński

Bazyli SOŁTYK, majątek: Boryskowo, włość NN, ujezd NN

Iwan SOŁTYK, majątek: Hromowo (ujezd dorohobuski), Tupino (Stupikino), [Mieszczańskie] (włość bereźniańska), włość bereźniańska, ujezd smoleński, dorohobuski

Anna SOŁTYKOWA PODBERESKA (PIOTROWA), majątek: 1. Bizukowo, Kniaszczyno – obie w ujeździe dorohobuskim; 2. Paraliszcze (włość biatyńska, w r. 1650 należało do Pawła Sołtyka), włość biatyńska, ujezd dorohobuski

Adam SOMAWSKI vel SAMOWSKI, majątek: Bantałłowo (Szantałowo we włości maksymowskiej), Pokłonowo, Lisowo, Buchmarowo, Brita, włość maksymowska, ujezd smoleński

Michał SOROCZYŃSKI, majątek: Wasilkowo, włość NN, ujezd NN

Piotr SOTAR, majątek: Baczmanowo, włość NN, ujezd NN

Adam STABROWSKI, majątek: Czyżowo, Hołm, Czerejsk, Okołowo, Zakupie (miejscowości we włości bereźniańskiej i swadyckiej), Zabołocie (Zabłocie we włości jelneńskiej), włość bereźniańska, swadycka, jelneńska, ujezd smoleński

Samuel STACHORSKI (Stachrowski), majątek: Nowiki, włość porzecka, ujezd smoleński

Mikołaj STANKIEWICZ, majątek: Maciuszyno, włość iwanowska, ujezd smoleński

Jarosz STANKIEWICZ, majątek: Łyskowo, włość iwanowska, ujezd smoleński

Jan STANKIEWICZ kwatermistrz, majątek: [Turowszczyzna], włość wopiecka, ujezd smoleński

Gabrielowa STANKIEWICZOWA, majątek: Curykowo, włość wopiecka, ujezd smoleński

(Michałowa) STARYSZEWSKA, majątek: Łuniów (Łuniewo, Łuniowo), włość powuska (pouska, ponizka?), ujezd dorohobuski

Iwan STASIEWICZ, majątek: Kisiellowo, Czerkowiszcze (włość dąbrowieńska; w r. 1650 należało do Aleksieja Stasiewicza), włość dąbrowieńska, ujezd smoleński

Katarzyna Janowa STECKIEWICZOWA (STETKIEWICZOWA) „chorążyna orszańska”, majątek: Kotkowo (Kotkowszczyzna), włość dąbrowieńska, ujezd smoleński

STETKIEWICZOWIE „podkomorzycowie brasławscy”, majątek: Dosuhowo (Dosuchowo), włość małachowska, ujezd smoleński

Jerzy STRYŻEWSKI (Strzyżewski), majątek: Kuźniacowo (Kuźniecowo), włość małachowska, ujezd smoleński

Daniel STYBALKOWSKI (Stybałkowski), majątek: Rakowo, Horukowki, Popieliszcze, włość NN, ujezd NN

Józef SUCHORSKI, majątek: Żaboszowo, włość NN, ujezd NN

Stefan SUDOWSKI, majątek: Niejałowszczyzna, włość dołhomowska, ujezd smoleński

Trojan SUŁŁOWSKI [Sułowski] horodniczy smoleński, majątek: Kniazie (Kniaziowo), Łapijowo (Łupcowo), Prokszyno, Kozłowo, Wasilowo (w r. 1654 z tej miejscowości stawił się Bartłomiej Trąbecki vel Trembecki vel Trębecki, położona we włości wopieckiej), włość wopiecka, ujezd smoleński

Jerzy SYNGUR, majątek: Małochwa, włość małachowska, ujezd smoleński

Adam SZABŁOWIŃSKI (Szabławiński), majątek: Łyszkowo (Liskowo) n. rz. Świnią (pogranicze włości dołhomowskiej, iwankowskiej i iwanowskiej), włość dołhomowska, ujezd smoleński

Paweł SZACICHIN, majątek: Szacichin, włość bereźniańska, ujezd smoleński

Marcin SZACIŁŁO, majątek: Maraczowo, Bobaciszcze, włość NN, ujezd NN

Piotr SZAMSZOW (Szaniszow), majątek: Pralniki (Pałkinowo), włość szczucka, ujezd smoleński

SZCZECHOWSKIEGO (Sczechowskiego) potomkowie, majątek: Samofallowo (Samochwałowo we włości maksymowskiej, w r. 160 należało do Zofii Szczechowskiej), Wierzchowiec, włość maksymowska, ujezd smoleński

Paweł SZCZEDZIŃSKI (Śrzedziński, Srzedziński), majątek: Szyłkowicze, włość małachowska, ujezd smoleński

Mikołaj SZCZOŁŁKAN (Sczołkan, Szczołkan), majątek: Kowalewo (Kowałowo, Kowalowo) – majątek zbiorczy, w którym daniny miały różne rodziny, włość dołhomowska, ujezd smoleński

Jan i Wasilij SZCZUCKI, majątek: Prudnikowo (Prudachowo w ujeździe bielskim, w r. 1650 własność Teodora Szczuckiego), Pierekładowo, włość NN, ujezd bielski

Maciejowa SZCZYGODZKA (Szczegocka), majątek: Moskowo (Noskowo,, włość być może rucka), włość NN, ujezd NN

Jerzy SZEJK, majątek: Mickowo, włość NN, ujezd NN

Jan SZEPTUNOWSKI, majątek: Babczyno (Robyczyno we włości raczyńskiej), Hłuchowo, włość raczyńska, ujezd smoleński

Jakub SZMURŁŁOWSKI (Szmurłowski, Szmorłowski) kwatermistrz, majątek: Wołkowo, Chłamowo (Hłamowo), włość maksymowska, ujezd smoleński

Fabian SZNABEL, majątek: Zadnica (Zadnia we włości wietlickiej), Czadowicze (we włości raczyńskiej), Kratowo (być może, ujezd bielski?), włość wietlicka, raczyńska, ujezd smoleński

Jan SZNIUKSZTA, majątek: Niedźwiedziowo (włość iwankowska), Żukowicze (włość iwankowska lub iwanowska), włość iwankowska, iwanowska, ujezd smoleński

Andrzej SZOSTOWICSKI skarbnik witebski, majątek: Otrochimowo, włość NN, ujezd NN

Łazar SZWAŃSKI, majątek: Pachonowo (Pachomowo; wg spisu z r. 1650 miejscowość we włości iwankowskiej, ale spis z r. 1654 podaje, włość iwanowską), włość iwanowska, ujezd smoleński

Jadwiga Samuelowa SZWYKOWSKA, majątek: Mohotowo, włość NN, ujezd NN

Jerzy SZWYKOWSKI (Szwaykowski) chorążyc nowogrodzki, majątek: Prudki (włość iwanowska, nie iwankowska!), Połujowo (włość iwanowska), Raczyn (włość raczyńska), Szatallowo, włość iwanowska, raczyńska, ujezd smoleński

Jan SZYMOŃSKI, majątek: Bułhary [?], włość NN, ujezd NN

Jerzy SZYPNIEWSKI, majątek: Jaryłłowo, włość NN, ujezd dorohobuski

Kazimierz SZYPNIEWSKI, majątek: Trochocin (NN), włość NN, ujezd NN

Jan ŚCIBŁŁO (Ścibło), majątek: Sutoki, włość powuska (pouska, ponizka?), ujezd dorohobuski

Dymitr ŚLANKIEWICZ, majątek: Mordzino (włość wopiecka? w r. 1650sza własność Daniela Kozłowskiego?), Dworkowo, włość NN, ujezd NN

Jerzy ŚLANKIEWICZ, majątek: Mordzino (włość wopiecka? w r. 1650sza własność Daniela Kozłowskiego?), Wieruchowo, Harwatki, włość NN, ujezd NN

Łukasz ŚLASKI (Sławski? Slaski? Szlawski?), majątek: Zakusino (w r. 1650 Łukasz Sławski – jeśli to ta sama osoba – posiadał majętność Uszakowo we włości skaczkowskiej (bojhorodzkiej, bohorodzkiej); Łukasz Szlawski występuje też w spisie z r. 1648), włość NN, ujezd NN

Piotr ŚWIATSKI (Świacki, Swiacki), majątek: 1. Sabrykino (Saprykino we włości skaczkowskiej (bojhorodzkiej, bohorodzkiej), 2. Pieniziowo (Pienieźcowo), Waszukowo – w ujeździe dorohobuskim, włość skaczkowska (bojhorodzka, bohorodzka), ujezd smoleński, dorohobuski

Stanisław ŚWIĘCICKI, majątek: Stankowo (Stołkowo, być może wniosła je w posagu żona Stanisława Anna Meydlówna Święcicka), włość NN, ujezd dorohobuski

Bazyli ŚWIRCZEWSKI (Świrszczewski), majątek: Rodzyn (Rodzin), włość maksymowska, ujezd smoleński

Iwan ŚWIRIDOWICZ, majątek: Proleszyn, włość NN, ujezd NN

Heliasz TALASZKO, majątek: Siemiaczyno, włość NN, ujezd NN

Samuel TALIBSKI (Tolipiński z Uchinowa, Talipski), majątek: Zuhino (Uchinowo, Łuchino), włość nikowska (niehowska), ujezd dorohobuski

Jan i Gabriel TARASSOWSCY (Tarasowski), majątek: Hołyszcza (Hołyszyce), włość maksymowska, ujezd smoleński

Aleksander TARŁO, majątek: Kowoszany Horne Nowoszany, Kawoszany Hornie we włości bereźniańskiej), włość bereźniańska, ujezd smoleński

Stanisław TIUTCZOW, majątek: Kuźniecowo, Symonowo, włość małachowska, ujezd smoleński

Paweł TOKARSKI brat Mikołaja, majątek: Koterez, Chmara, włość jelneńska, ujezd smoleński

Naum TOŁŁPYHA (Tołpyha), majątek: Horowicze (Horawicze), Niejałowszczyzna, włość dołhomowska, ujezd smoleński

Zygmunt TOMASZEWSKI, majątek: Bołhów (Bołtowo, Botkowo), włość dołhomowska, ujezd smoleński

Samuel TREMBICKI (Trąbecki, Trembecki, Trębecki), majątek: Sielec (NN), włość NN, ujezd NN

Jan TREMBICKI (Trąbecki, Trembecki, Trębecki) podstarosta brasławski, majątek: Kozoworowo (Kazakurowo), włość raczyńska, ujezd smoleński

Jan TROCEWSKI (Tracewski), majątek: Rżawiec (Arżawie), włość iwanowska, ujezd smoleński

Jan TROKINICKI, majątek: Kołpycyski (Kołpitki, Kołpythki), włość NN, ujezd dorohobuski

Fiedor TROŚNICKI, majątek: Charyno, włość NN, ujezd NN

Mikołaj, Fiedor, Siemion, Stefan TRUNIEWSCY, majątek: Jurakowo (w r. 1650 wymieniono imiona braci: Stefan, Paweł, Fiodor), włość iwankowska, ujezd smoleński

Wawrzyniec TRYCZEWSKI (Trzyczewski, Trzychowski), majątek: Chłysty (Chłystowo), włość NN, ujezd dorohobuski

Stanisław TRYCZEWSKI (Trzyczewski, Trzychowski), majątek: Kuzino, włość powuska (pouska, ponizka?), ujezd dorohobuski

Jan TRYCZEWSKI (Trzyczewski, Trzychowski), majątek: Makowo (Malcowo), Pawłyszki (Pawliszki, Pawłowicze), włość dąbrowieńska, ujezd smoleński

Jan TRYZNA starosta wołkowyski, majątek: Bereźniany, włość bereźniańska, ujezd smoleński

Stanisław UNICHOWSKI podsędek smoleński kwatermistrz, majątek: Michnowo (Mochnowo we włości maksymowskiej), Moczułłowo, Kuźniecowo, Pietraczonkowo, Brahiń (NN), włość maksymowska, ujezd smoleński

Jan WACHARTOWSKI (Wacharłowski, Warchałowski), majątek: Rakowicze (Rakinicze), włość dołhomowska, ujezd smoleński

Roman WAGER (Wagier, Wajer, Waier, Weier, Weger), majątek: Dziwowo, Osztaszowka (połowa; wieś ta zwała się też Staszowo), włość bereźniańska, ujezd smoleński

Andrzej WALUŻYNIC (Waluhowicz, Waluginicz, Walużynicz), majątek: Rohaczew, włość iwanowska, ujezd smoleński

Jerzy WALUŻYNIC (Waluhowicz, Waluginicz, Walużynicz), majątek: Rohaczew, włość iwanowska, ujezd smoleński

Mikołaj WĄSIACKI (Wosiacki, Wąsiacki, Wonsiacki), majątek: Rohaczew (czyżby, włość iwankowska, jak i majętność Walużynica?), włość iwankowska, ujezd smoleński

Aleksander WIAŻEWICZ, majątek: Chwiedorowszczyzna, włość NN, ujezd NN

Piotr Kazimierz WIAŻEWICZ wojewoda nowogrodzki, majątek: 1. Żarnowka, Uciesna (włość dąbrowieńska); 2. Hrehorkowo (włość maksymowska, dobra w r. 1650 Jerzego Wiażewicza); 3. Zunkowo, Piotrowino – także dobra horodniczego witebskiego Jana Abrahamowicza Paska, włość maksymowska, ujezd smoleński

Opanas WIĄSIACKI (Wąsiacki, Wosiacki), majątek: Leśna, włość iwankowska, ujezd smoleński

Piotr WIERZCHOWSKI, majątek: Miertwica, włość dołhomowska, ujezd smoleński

Jan Adam WIERZCHOWSKI kwatermistrz, majątek: 1. Charyno (włość jelneńska); 2. Bohorodziskie (Majętność Bohorodzicka we włości dołhomowskiej); 3. Bereskino (Brzoskino), Wasilewo (Wasilowo), Sielec, Wieśniaki (Majętność Wieszniowska) – we włości iwankowskiej; 4. Flerczykowo (być może Hercukowo), Kuczora (Majętność Kurczowska we włości maksymowskiej); oraz 5. Bułławica we włości iwanowskiej; 6. niezidentyfikowane: Ślizy, Arwinaje, Dołłmatowo, Awsztuchowo, Faustychowo,, włość jelneńska, dołhomowska, małachowska, iwankowska, maksymowska, ujezd smoleński

Heliasz WIŃSKI, majątek: Mikolino, włość dołhomowska, ujezd smoleński

Jan WISOGIRD [Wysogird] pisarz grodzki kowieński, majątek: Dorohanino (Dorohino), włość jelneńska, ujezd smoleński

[Wojciech?] WITKOWSKI, majątek: Markowo, włość katyńska, ujezd smoleński

Marcin WŁOCHOWICZ, majątek: Kozłowo, włość dołhomowska, ujezd smoleński

Jan WOJEWÓDZKI, majątek: Marynino, włość iwankowska, ujezd smoleński

Jan WOJEWÓDZKI sędzia ziemski zmoleński, majątek: Kniazie (Kniaże), Bobyrowo – obie we włości iwanowskiej, włość iwanowska, ujezd smoleński

Jan WOLIŃSKI, majątek: Onochowo, włość NN, ujezd NN

Marcin WOŁŁOWICZ pisarz ziemski wileński, majątek: Chalejowo (Chalecowo,w r. 1650 dzierżyła je Anna Starosielska Adamowa Stachowska pisarzowi ziemska mścisławska; w r. 1651 wyszła za Marcjana Wołłowicza pisarza ziemskiego wileńskiego., włość małachowska, ujezd smoleński

Anna (Hanna) WOŁODKIEWICZOWA [Komajewska] „podczaszyna kowieńska”, majątek: Kołłotowino (Kołotowino), włość bereźniańska, ujezd smoleński

Jakub WONLAR (WĄLAR, WOLNAR, VON LAAR) budowniczy smoleński, majątek: Mazakowo (spis z 1650 podaje, że we włości bereźniańskiej), włość swadycka, ujezd smoleński

Kazimierz WORONIEC, majątek: Kościuszkowo, włość NN, ujezd NN

Paweł WORONIEC, majątek: [w r. 1650 posiadał Majętność Oleksińską (Aleksiejowo) we włości iwanowskiej oraz Majętność Stupińską i Majętność Hudzińską we włości jelneńskiej], włość iwanowska, jelneńska, ujezd smoleński

[Zofia] Mikołajowa WOROŃCOWA [Kamińska, Kamieńska] „pisarzowa ziemska smoleńska”, majątek: Białłowość, włość iwankowska, ujezd smoleński

Wojciech WOYNA, majątek: Perespa (Perespino, Perepta), włość dołhomowska, ujezd smoleński

Aleksander WULFF [WOLFF, Ulf] starościc dyneburski, majątek: (nadliczbowa czeladź Wolffa), włość NN, ujezd NN

Aleksander WULFF [WOLFF, Ulf] „starościc dyneburski”, majątek: 1. Gadanowo (Zadunowszczyzna, Gadonowszczyzna), Suwietowo (Swietowo) – w ujeździe dorohobuskim; Wojnowszczyzna, Woronowszczyzna (Wownowszczyzna), Babinowo (Babizuba, Babczowa, Babynowa), Mikołła (Mikołaje Wielikopolskie), Sececino (Czecinino) – w ujeździe dorohobuskim; 2, Kołodnia we włości bereźniańskiej., włość bereźniańska, wielikopolska, ujezd smoleński, dorohobuski

Jan WYRWICZ, majątek: Owadowo (Wadowo, dobra te przekazał im Daniel Madaliński vel Madaleński 26.02.1654 r.), Kupna, włość iwankowska, ujezd smoleński

Jan WYSOCKI, majątek: Antonowicze, włość iwanowska, ujezd smoleński

Jan WYSOKIŃSKI, majątek: Masalsk (Mosalsk), Aleksandrowo, włość NN, ujezd dorohobuski

Jan ZABŁOCKI, majątek: Borzdziacino, włość NN, ujezd NN

Bohdan ZAJEZIERSKI, majątek: Dorohanie (Dorohań), włość maksymowska, ujezd smoleński

Krzysztof ZAJEZIERSKI, majątek: Iwaczewicze, włość maksymowska, ujezd smoleński

Walerian Stanisław ZALESKI kwatermistrz, majątek: 1. Czeczata, Łukino (w ujeździe bielskim); 2. Czmuty (włość jelneńska); 3. różne: Białłohość, Chołnieżyce, Uzdemeń. Czy tożsamy z Warzyńcem Zaleskim?, włość jelneńska, ujezd bielski, smoleński

Stefan ZALESKI, majątek: Łukaszewszczyzna, włość wietlicka, ujezd smoleński

Jan ZAPOLSKI, majątek: Puszniowo (w r. 1650 wspólnie z Marcinem i Pawłem Sudowskimi dzierzyli miejscowość Rżawia we włości jelneńskiej), włość NN, ujezd NN

Adam ZARĘBA (Zaremba), majątek: Bardyńskie, Łużne (Łuzna we włośc raczyńskiej), Przychabce, włość raczyńska, ujezd smoleński

Jan Michał ZARYM (Żaryn, Żaren), majątek: Kawszenikowo (Kowzenikowo, Kowrzemkowo), włość NN, ujezd NN

Jan ZDANKIEWICZ, majątek: Poczynek Dobry, włość NN, ujezd NN

Stanisław ZDANKIEWICZ (Żdankiewicz), majątek: Osierkowo (Oziorko), Starkowo, włość wietlicka, ujezd smoleński

Wacław ZIENKOWICZ (Zmaylo vel Żmayło Zienkiewicz), majątek: Sobolewo, włość maksymowska, ujezd smoleński

Hieronim ZIENOWICZ „chorążyc mścisławski”, majątek: Maksymowskie, Nowosiółki, Tołłsuki (Tołściki, Tołsiki we włości maksymowskiej), Horodek (NN), włość maksymowska, ujezd smoleński

Ewa ZŁOTA KRAŚNIEŃSKA-PODBERESKA podkomorzyna orszańska, majątek: Majętność Stehrymowska, włość maksymowska, ujezd smoleński

Andrzej ZŁOTY KWASZNIŃSKI arcybiskup smoleński unicki, majątek:włość NN, ujezd NN

Wojciech ZŁOWODZKI, majątek: Siraki (Szyraka), włość bereźniańska, ujezd smoleński

Ichnat ZUBRZYCKI (Zubrycki), majątek: Surowcowo, włość NN, ujezd dorohobuski

Jan ŻABA, majątek: Klementino (Klimencin, Klimiacin), włość Krzemiański (?!), ujezd dorohobuski

Krzysztof ŻABA, majątek: Moszna, włość bereźniańska, ujezd smoleński

Wojciech ŻEBROWSKI, majątek: Niezowo (Nieszowo), włość jelneńska, ujezd smoleński

Jan ŻORAWSKI (Żórawski), majątek: Zajasie (Zajazie), włość katyńska, ujezd smoleński

Siemion ŻUBRZYCKI (Zubrzycki), majątek: Uście (Wuście), włość NN, ujezd dorohobuski

Bartłomiej ŻUK, majątek: Nieluha, włość NN, ujezd NN

Józef ŻUK (Zub), majątek: Masłowo, Boszmanowo, włość małachowska, ujezd smoleński

Eliasz ŻUKOWIECKI, majątek: Krywka (Krzywki, Krywki), włość szczucka, ujezd smoleński

Kazimierz ŻYRKIEWICZ, majątek: Kisielewo, włość dołhomowska, ujezd smoleński

Andrzej ŻYRKIEWICZ, majątek: Kruhłowo, włość dołhomowska, ujezd smoleński

Tagi .Dodaj do zakładek Link.