DANINA PANU ADAMOWI WIERZCHOWSKIEMU

danina Adama Wierzchowskiego 002Adam Wierzchowski otrzymuje wymiar miejscowości Mikicino, Stanisławowo, Siemielowo, Syrokino nad rzeką Upokoj we włości maksymowskiej. Przepisał, zredagował i mapką opatrzył Jakub Brodacki.

Jag 906, s. 39 wg pierwotnej numeracji (skan 49)

Adam Zaręba mierniczy JKM województwa smoleńskiego przysięgły

Czynię wiadomo tym listem moim, iż za przywilejem JKM PNM i za listem JW JMP Aleksandra Korwina Gosiewskiego referendarza i pisarza WKsL wieliskiego, puńskiego, kupiskiego etc. starosty wiceadministratora smoleńskiego [nieczytelne] wymierzył gruntu do paszni i osady zgodnego [dłuższy fragment nieczytelny] …Mikicinie, Stanisławowie, Siemielowie, Syrokinie w województwie smoleńskiem we włości maksymowskiej nad rzeką Upokojem leżące.

Tego gruntu ograniczenie tak się w sobie ma. Pierwsza ściana granice od rzeki Upokoja od ujścia rowu błotnego, który wypada w pagórek w nową ścianę przesieczoną, na którym pagórku tego rowu na brzegu pobok wierzby z znamionami wyciętemi usypany kopiec, który dzieli po lewej ręce grunt wioski JKM Tyczynina po prawej stronie grunt pana Adama Wierzchowskiego Sorokina. Od tego rowu i kopca w prawo powróciwszy, prostą ścianą idąc przez drogę tyczyńską do kopca narożnego, nie dochodząc mchu wielkiego na gruncie syroczyńskiem usypanego. Od tej ściany i kopca w prawo powróciwszy, prostą ścianą idąc do drogi z Narcykowa [Hercukowa?] do Smoleńska idącej, przy której usypany kopiec. Tą ścianą przez rzeczkę Pochonowkę do kopca pobocznego przy starej drodze Pochonowski[ej?] usypanego, który dzieli grunt po lewej ręce pustoszy Pohonowicz. Tąż prostą ścianą z znamionami na drzewach krzyże i po trzy wręby wyciętemi, idąc do wielkich sosen z krzyżami i wrębami wyciętemi do drogi z Lelowicz do Mohotowa [Mikicina?] idącej, przy której usypany kopiec wedle rowu, który dzieli grunt po lewej ręce Szeperowa, [a po prawej?] ręce pana Wierzchowskiego Lelowicz. Od tej drogi i kopca tą ścianą w rów suchodół. W którym idąc w niż, przez wielkie błoto, na drugą stronę przez rzekę Upokoj prostym trybem w wielką ścianę przesieczoną, na której na brzegu błota Upokoja usypany kopiec, który dzieli grunt pustoszy JKM Łaskowa, a po prawej stronie grunt pustoszy Mohocina [Mikicina?]. Tąż prostą ścianą idąc w górę znamionami na drzewach wyciętemi do kopca narożnego na gruncie Mikicina usypanego, po lewej ręce grunt ze dwu stron pustoszy JKM Łackowa. Od tej ściany i kopca w prawo powróciwszy prostą ścianą trybową znamionami na [s. 40:] drzewach wyciętemi idąc [dłuższy fragment nieczytelny] …prostą ścianą znamionami na drzewach wyciętemi do kopca narożnego, który dzieli grunt po lewej ręce ze dwu stron pustoszy JKM Rzezanowa i Sawianki, a po prawej ręce grunt pustoszy pana Adama Wierzchowskiego Stanisławowa i Siemielowa. Od tej ściany i kopca trochę w prawo powróciwszy, prostą ścianą idąc trybową, znamionami na drzewach wyciętemi, [w] wielki rów pod Stare Horodzisko Sawińskie przez błoto upokojowe w rzekę Upokoj. A rzeką Upokojem śrzodkiem w górę postąpiwszy do pierwszego ujścia rowu.

U którego się pierwsza ściana granice zaczęła i tam się kończy. W tym ograniczeniu kopcami narożnemi i pobocznemi dostatecznie usypano i na różnych drzewach krzyże i po trzy wręby wycięto. Które to włók trzydzieści wymierzawszy i dostateczne ograniczenie [dłuższy fragment nieczytelny] …Na com dał ten list mój wymiaru i ograniczenia z podpisem ręki mej własnej i z moją pieczecią. Pisan w Smoleńsku dziesiątego july roku tysiąc sześćset dwudziestego [siódmego?].

Tagi , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.