ODMIANA JMP JANA WOJEWÓDZKIEGO

odmiana sianożęci Jana WojewódzkiegoJan Wojewódzki otrzymuje odmianę sianożęci za sianożęci oddane Jakubowi Karolowi Madalańskiemu. Sianożęci te pozyskane, znajduja się nad rzeką Soż we włości iwanowskiej. Przepisał, zredagował i mapką opatrzył Jakub Brodacki.

Jag 906, s. 437 wg pierwotnej numeracji (skan 380)

Za własne sianożęci kniazosielskie.

Adam Zaręba mierniczy JKM województwa smoleńskiego przysięgły.

Czynię wiadomo tym listem moim, iż mierzając grunt JMP Jakubowi Karolowi Madalańskiemu wojskiemu mścisławskiemu według przywileju JKM PNM onemu na sto włók gruntu danego, czyniąc ja tedy dosyć woli i rozkazaniu JKM PMM i osobliwemu listu JW JMP Aleksandra Korwina Gosiewskiego referendarza i pisarza WKsL puńskiego, wieliskiego, kupiskiego etc. starosty, wiceadministratora ziemi siewierskiej, a nie mogąc inaczej pomiarą moją minąć gruntu sianożęci szmat co [?] rzeki Soż z dawna należy z brzegiem Soża, które należały do derewien kniazosielskich, według przywileju JMP Janowi Wojewódzkiemu rotmistrzowi JKM danego, musiałem one zająć w [niezrozumiałe] …rych samych suchych sianożęciach, nie rachując błot wielu mszystych lasem zarosłych, wymierzyłem morgów siedmdziesiąt [na] te sianożęci przypadły przeciw sianożęci gruntu JKMP [Ma]dalańskiego derewni Przylepowa.

A na to miejsce JMPanu Janu Wojewódzkiemu w tymże województwie w stanie iwanowskim nad rzeką Sożem w gruncie wolnem z dawna pustem JKM błotnem lasem zarosłem.

Które się poczynają od [s. 438:] ujścia rzeczki [nieczytelne] …błot… [nieczytelne]… w [nieczytelne] od wnilenciego [?] [nieczytelne] w górę śrzodkiem Soża idąc po lewej ręce wedla gruntu bursackiego derewni Łuczynka, idąc wedla derewni Hewina puszkarskiej śrzodkiem Soża do ruczaju Rżawca, który wychodzi z błota krzywcowego wielkiego, a pół błota krzywcowego, pół ruczaju Rżawca zostawując do derewienki Koszkina. Z tego błota krzywcowego drogą starożytną, która bywała z Koszkina do Łuczynki, w rzeczkę Czarnawkę. Którą postąpiwszy do ujścia i wiru wielkiego. U którego się pierwsza ściana granice zaczęła i tam się kończy.

Który to grunt błotny z sianożęciami morgów siedmidziesiąt wymierzawszy i ograniczywszy w dobrą [?] zamianę w wolnym gruncie JKM pustem błotnem za własne sianożęci kniazosielskie derewien w odmianę tych sianożęci, którem oddał JMP Madalańskiemu do Przylepowa JMP Janowi Wojewódzkiemu w odmianę oddałem.

Na co daję ten list mój z podpisem ręki mej własnej i z moją pieczęcią. Pisan w Bobrowie dnia dwudziestego january roku tysiąc sześćset dwudziestego szóstego.

Tagi , , , , , , , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.