Danina Siemionowi, Łukaszowi, Iwanowi Szczupłym

danina szczupłychPomocnicy puszkarscy Szczupłowie otrzymują wymiar siedemnastu włók we włości iwanowskiej. Przepisał, zredagował i mapką opatrzył Jakub Brodacki.

Jag 906, s. 428 wg pierwotnej numeracji (skan 372)

Adam Zaręba mierniczy JKM województwa smoleńskiego przysięgły.

Czynię wiadomo tym pisaniem moim, iż za przywilejem JKM PNM puszkarze z zamku smoleńskiego danego i za listem JWJMP Aleksandra Korwina Gosiewskiego wojewody smoleńskiego etc. starosty, abym wymierzył i ograniczył gruntu włók [siedem]naście na służbie pomocnikowskiej puszkarskiej na pustoszy [nieczytelne] [Denisk?]owie i Rukaszkowie, mianowicie Siemionu, Łukaszowi, Iwanowi [?] Szczupłym w województwie smoleńskim w stanie iwanowskim [nieczytelne] pod Lezeja [podlejsza?].

Tego gruntu ograniczenie. Pierwsza ściana granice drogi Koszczyna ode trzech kopców, od wielkiej starej [miedzy?] [s. 429:] Kolenowa panów Kolenowych. Od tych kopców drogą łoszczyńską postąpiwszy do kopca Białokopytów na łuhu usypanego. Od tego kopca w prawo łuhem w wielki rów mimo pustosz Skuharowo, idąc znamionami na drzewach do drogi łazkowskiej i denisowskiej, przy której kopiec poboczny usypany, który dzieli grunt po lewej ręce Sawickiego kowala, a po prawej ręce grunt Szczupłych Deniskowa1. Tąż ścianą znamionami na drzewach wyciętemi idąc wedle Kładziszka ścianą przesieczoną do gościńca isakowskiego [?] do trzech kopców usypanych, które dzielą grunty puszkarskie Sawickiego kowala przez gościniec pana Celwarta Kaszczyńskich [?] Krestina, a po prawej ręce grunt Szczupłych. Od tych kopców nie zajmując gościńca w ścianę przesieczoną prostym trybem idąc przez [pus]tosz Rudaszkino znamionami idąc wedle gruntów Michała Kierstina [?] [nieczytelne] od obrębów nieboszczyka Bohdana Kiersztynowiczowi, który [nieczytelne] w tym obrębie gruntu Bartoszowi Powroźnikowi włók sześć gruntu na [nieczytelne] renikowskiej puszkarskiej, a dwie włóce zeszły w temże obrębie [nieczytelne] Szczupłym pomocnikom puszkarskim według tego obrębu gru[nieczytelne]. Tą ścianą do kopca narożnego, który dzieli po lewej ręce grunt [nieczytelne] Horbowa, a po prawej grunty Szczupłych. Od tego kopca prosto powróciwszy prostym trybem idąc przez rów znamionami na drzewach wyciętemi do gościńca z Dorobuża idącego do Smoleńska, przy którym gościńcu usypany kopiec, który dzieli grunt po lewej stronie Horbowa, po prawej Szczupłych. Od tego kopca w prawo gościńcem ku Dorobużu do pierwszej ściany i kopca, u którego się pierwsza ściana granice zaczęła i tam się kończy.

Które to włók siedmnaście ziemi dwiema z [nieczytelne] Bartoszowi wyciąwszy podałem na służbie puszkarskiej pomocnicznej Szczupłym. Co dla lepszej wiary i pewności daję ten list wymiaru i ograniczenia mego z podpisem ręki mej i z moją pieczęcią. Pisan w Deniskowie od zajęcia tego gruntu roku tysiąc sześćset dwudziestego dziewiątego oktobra dwudziestego dnia, a wydanie listu roku tysiąc sześćset trzydziestego siódmego aprilis dwudziestego czwartego dnia.

1Być może chodzi o miejscowość Szczupły (Щуплы).

Tagi , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.